Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20) - Citát z Bible na každý den

28. 8. 2020, maj

Obrazy, sny, vize od Boha - jak rozlišit?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den, již po druhé v mém životě, jsem z ničeho nic ucítila silné vnitřní světlo, teplo, prozření a jistotu či přesvědčení, že se mé problémy a přání lepšího života brzy vyřeší. Poprvé se mnohé po tomto 'osvícení' opravdu začalo měnit k lepšímu a já začala být spokojenější. Několikrát denně se modlím k Bohu a děkuji za jeho lásku, slibuji věrnost a prosím o prostředky k pomoci pro potřebné. Znám svůj úkol na zemi a chci ho plnit. Před pár dny jsem opět zažila stejné 'osvícení' a vizi co se stane, k čemu v mém životě dojde. Nechci to zakřiknout, protože je to až příliš krásné. Je možné, že to byl dotek Boží?
Nyní jsem otěhotněla a znovu se začínají plnit mé sny pro lepší život a svět.
Je možné, že se mě opravdu takto silně Bůh ujal a vede mě k mým (nesobeckým) přáním?

Obrazy od Boha jsou jako zapečetěný poklad, podobně jako tomu bylo/je např. s Ježíšovými podobenstvími

Milá A.,

Píšete, že jste dvakrát v životě prožila mimořádný Boží dotek a dostala při něm vizi pro svůj další život. Jste za to Bohu vděčná a zároveň váháte, zda je možné, aby se Vás takto silně Bůh ujal a vedl.

Pro Boha je možné vše... a komunikuje s námi rozličnými cestami, včetně cestou snů, vizí a znamení. Jak dokládají svědectví křesťanů z celého světa, poslední roky Bůh štědře používá tyto způsoby komunikace se svými dětmi, jsou-li tomu otevřené.

V současné rozkolísané době plné změn smíme jako křesťané s nadějí vyhlížet nový den, aniž bychom přesně věděli, co nás v něm čeká. Bůh nás zve k prorockému způsobu života, k tomu, abychom šli v důvěře tam, kde (zatím) není cesta.

"A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. " (Skutky apoštolů 2. kap., v. 17 – 18)

Jako vizi lze označit zjevení od Boha ve vizuální podobě, které dostaneme v bdělém stavu. Může mít podobu obrazu, filmu, být trojrozměrná, můžeme ji vidět v představě či mimo sebe.

Vizi mohu dostat pro svůj život, pro jinou osobu, pro společenství. Slouží k šíření a upevňování Božího díla mezi lidmi.

Důležité je vizi zaznamenat, zachytit, neméně důležité je také správně ji interpretovat. Zde nachází své pole působení Boží nepřítel: když už jsme vizi od Boha přijali, snaží se nás poplést v jejím výkladu.

Obrazy od Boha jsou jako zapečetěný poklad, podobně jako tomu bylo/je například s Ježíšovými podobenstvími. Mnozí je slyší/vidí, ale k jádru jejich sdělení se dostanou jen skuteční hledači pravdy, kteří se o ni do hloubky zajímají, "jdou po ní". Ti jsou potom také zodpovědní za to, co přijali.

Platí (a Bůh s tím počítá), že jako jednotlivci jsme omezení ve vnímání a rozlišování:

"Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne." (1. Korintským 13, 12)

Proto je velmi důležité učit se vize správně vykládat, nebrat Boží sdělení izolovaně, ale ověřit je další komunikací - abychom byli skutečně poslušni Jeho hlasu a nehonili se za svými přáními či za větrem od Nepřítele. Jak na to?

1) Volat v modlitbě k Duchu svatému, prosit ho o dar interpretace.
2) Opřít se o společentví: svěřit se s vizí manželovi, příteli, své modlitební skupince, prosit je o pomoc s výkladem vize. Pomodlit se spolu, a pak společně vizi interpretovat.
3) Postavit se na autoritu církve: svěřit vizi tomu, kdo mne duchovně doprovází, přijmout jeho podněty k interpretaci.
4) Prosit o potvrzení skrze Písmo – hledat paralely s Božím slovem, prosit o další upřesnění skrze něj. Dát si přitom pozor na Nepřítele, který Písmo překrucuje.
5) Prosit Boha o potvrzení další vizí, snem, znameními.

Sen od Boha je vize přijatá ve spánku, znamení pak doteky Boží, která můžeme dostávat nepřebernými způsoby skrze všednodenní události (setkání, hudbu, četbu, přírodu...) a kterými Bůh promlouvá jen k nám samotným (co vnímám já jako Boží znamení, může být pro druhého něco úplně obyčejného a naopak).

V rozlišování toho, co pochází a nepochází od Boha platí zlaté pravidlo, že co je od Boha, vede k pokoji a k prohloubení vztahu k Ježíši. I když nás Bůh z něčeho usvědčuje či před nás kladě netradiční výzvu, nezdrtí nás to a nevystraší a náš vztah k Ježíši tím nabyde nové hloubky a důvěrnosti.

Pro zjevení od Boha je klíčová obyčejná poslušnost. Bůh nám neukáže nic, co nechceme upřímně přijmout a poslechnout. Když neposlechneme, začne nám zjevovat míň. Je na nás, jak se ke komunikaci s Ním postavíme, máme svobodu.
Bůh ovšem počítá s tím, že ve čtení jeho vizí, snů a znamení budeme dělat chyby. Nepodléhejme pokušení chovat se jako sirotkové, kteří si musí vše zasloužit a zvládnout sami; ne, s námi je nebeský Tatínek, štědrý, moudrý a milosrdný.

Vám svěřil do péče nového člověka. Nové věci potřebují čas ke klíčení, růstu a zrání. Miminko, objevování cesty k mateřství... stejně jako všechno další, k čemu nás Bůh zve.

Kéž máte dost trpělivosti na všech frontách, odvahu čekat velké věci od Hospodina v důvěře v Něj dokážete jít tam, kde není cesta.

Kategorie otázky: Modlitba, Hledání Boha, víry

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…