Kdo věří, má život věčný. (J 6,47) - Citát z Bible na každý den

11. 11. 2008, cpr

Masturbace, PPR a antikoncepce, předmanželský sex

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita předmanželská

Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o pomoc ohledně sexuality:

1) Je hříchem občasná masturbace v období dospívání (bez představy nějaké osoby, bez pornografických materiálů..)?
Charlie Shedd, uznávaný křesťanský odborník na sex a partnerské vztahy, masturbaci nazývá "Božím darem": Tvrdí, že masturbace může být "pozitivním faktorem ve vašem celkovém vývoji". Jde dokonce ještě dále a říká, že u "mladých lidí musím dát přednost masturbaci před pohlavním stykem. Je lepší přijít domů ustaraný, než si dělat starosti celý život."
Vnímám rozdíl mezi masturbací v dospělosti a v období dospívání.


2) Jaký je rozdíl mezi metodou přirozeného plánování rodičovství - tzv. PPR a antikoncepcí? Vždyť obojí má stejný výsledek - pohlavní styk, kdy nechceme, aby došlo k početí?

3) Proč je předmanželský pohlavní styk z pohledu víry takovým tabu, i když se mají dva lidé opravdu rádi a plánují svatbu?

Církev nám staví před oči ideál

Milý...,

děkuji Vám za důvěru a pokusím se odpovědět na Vaše zásadní otázky.

1) Vědomá a dobrovolná masturbace je mravně špatná, protože zneužívá toho, co je od Boha připravené jako dar pro životního partnera, k osobnímu, lze říci sobeckému uspokojení.
Co se týká uvedeného tvrzení,  je bohužel překroucené a sám autor konstatuje, že masturbace není žádná nevinná zábava.

Já se přidržuji realistického přístupu katolické tradice k této problematice. Katechismus katolické církve posuzuje masturbaci v odst.2352
http://katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=2352 Mimo jiné se tam píše: "K vytvoření správného úsudku o mravní odpovědnosti jednotlivců .... je třeba brát v úvahu citovou nezralost, sílu získaných návyků, stavů úzkosti nebo jiných psychických či sociálních činitelů, které mohou vinu zmenšovat, případně i na nejmenší míru." Tvrzení, že masturbace je Boží dar nesdílím.

2) Pokud metody přirozeného plánování rodičovství jsou využívány výhradně jako antikoncepční technika, samozřejmě rozdíl mezi PPR a UA žádný není.
A pokládám za důležité upozornit, že v tomto případě je církev hodnotí totožně, čili negativně.

Pokud PPR je přijímáno a žito jako životní styl, pak je ale rozdíl zcela zásadní. Mám na mysli tu skutečnost, že manželský pár poznává a žije svou plodnost jako dar od Boha, jako obohacení vlastního života, jak je to v souladu s manželským slibem: "Odevzdávám se ti a přijímám tě"... se vším všudy, včetně tvé a mé plodnosti, tak jak ji Bůh stvořil.

Funkci naší plodnosti můžeme díky vědě poznávat a v pokoře před Bohem k ní můžeme (ale nemusíme!) přihlížet při zodpovědném rozhodování o tom, zda chceme či nechceme počít dítě. A navíc porozumění fyziologickým a psychickým projevům plodnosti ženy je pro ženu i muže(!) cennou informací a cestou k pochopení mnohého ve vzájemném vztahu. V neposlední řadě je součástí tohoto životního stylu otevřenost k opačnému výsledku než jsme předpokládali, protože v životě není nic 100%.

Žena žijící PPR jako životní styl si nemusí připadat, že je pouze sexuálním objektem a může s úžasem a sebevědomě prožívat své ženství jako velký zázrak.

Je to samozřejmě hodně vysoký ideál, k jehož plnému prožívání vede často dlouhá a náročná cesta, která nemusí být schůdná pro všechny. Dodržováním metody PPR totiž mnozí sice dostojí učení církve, ale úzkost, strach nebo dlouhodobá sexuální abstinence může začít korodovat jejich partnerský vztah a nahlodávat svědomí a živý vztah s Bohem. Manželé nemají cítit úzkost jeden z druhého, z dotyků, z projevů fyzické lásky. A pokud pocit neschopnosti dodržet ideál vede tomu, že dotyční rezignují na duchovní život a přestanou přistupovat ke svátostem, je to úplně špatně. Zachovat pravidelnost v modlitbě a svátostech je zásadní a životadárné. Bůh nás jeden od druhého netrhá, ale naše vztahy očišťuje, uvádí do pravdy, učí nás milovat.

Pokud se člověk rozhodne nejít cestou oficiálního učení církve a rozhodne se k užití nějaké formy antikoncepce, pak v procesu graduality (postupném se přibližování ideálu) je nutné uvědomit si rozdíl mezi abortivními a neabortivními prostředky (abortivní antikoncepce je naprosto nepřípustná) , rozlišit dočasnost v závislosti na situaci a nebo svou pohodlnost, a nezapomenout vedle šestého přikázání i na to páté především ve vztahu k ženě, která by si užíváním HAK dobrovolně rozhodila hormonální stabilitu. Vnímá-li člověk, že je poctivé, aby svůj intimní život předkládal Bohu a zahrnoval do svátosti smíření, může použít např. formulaci, že se mu v současné situaci nedaří zcela naplňovat zásady manželského života v intimní oblasti.

V obdobích, kdy manželé hledají cestu, jak se správně rozhodnout o počtu dětí, je vhodné předkládat své nejistoty, obavy v modlitbě Bohu a také vyhledat citlivé duchovní doprovázení. 

3) Antropologický pohled: Pohlavní styk u lidí na rozdíl od ostatních živočichů má rozměr nejen biologický a pudový, ale též psychologický, sociální a spirituální. A tyto další rozměry lze v pravdě prožívat pouze v manželství. Protože ony nám sdělují prostřednictvím řeči těla totéž, co říká manželský slib.


Ať Vám Hospodin žehná a Jeho Duch ať Vám dá správně chápat lidskou sexualitu!

 

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Sexualita předmanželská, Sexualita jiné, Sexualita v manželství, Náctiletí - sexualita, vztahy

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…