Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh. (Ž 85,9) - Citát z Bible na každý den

31. 7. 2020, pol

Manželství s muslimem

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Láska v partnerství, příprava na manželství

Pocházím ze přísné katolické rodiny. Již přes rok mám vztah s muslimem. Nedávno mě požádal o ruku. Moje rodiče o tom nevědí,  mám strach že by je to zabilo.
...
Bála jsem se, že bude zlý, jak se píše o muslimech a arabech. Ale je to naopak. Je milý a moc si rozumíme. Jediný problém je, že chce, aby naše děti byly muslimy jako on. Po dlouhých rozhovorech jsem si řekla, že vztah tedy není možný a musíme se rozejít. On reagoval tak, radši nechce děti, než aby o mě přišel.
...
Nevím, jak dál. Bude moje svatba s muslimem hříchem? Nikdy nechci zapřít to, v co věřím, v živého Krista a chci to učit i mé děti. Také znám ženy, které si vzaly muslima a nemají problém, aby jejich děti byly muslimy. To ale nechápu, a myslím, že bych to nedokázala.
...
O postoji islámu k ženám jsem četla hodně.... Co si o tom myslíte? Vím, co Vás napadne první - opustit a modlit se za vhodného  muže:)

Přesto děkuji za přečtení. 

Nasadit si růžové brýle se nevyplácí, stejně tak jako je k ničemu malovat čerty na zeď

Dobrý den,

Je zajímavé, že jste měla představu, že muslimové nebo Arabové jsou zlí lidé. Je nedobré, že média nebo xenofobní lidé šíří svůj strach z jinakosti kolem sebe a strhávají i mladé lidi ke strachu, a tedy nepřátelským postojům.
Určitě v populaci muslimů a křesťanů jsou lidé milí, poctiví, ale i lháři, násilníci...jejich procentuální rozložení bude obdobné.

Tím ale nechci napsat, že rozdílu není. Rozhodně je rozdíl v jednotlivých kulturách, praktikách náboženství apod. Je ale pravda, že obě náboženství, jak křesťanství, tak islám jsou monoteistická, muslimové např. také uctívají Pannu Marii...

Ale o tom není třeba psát. Doufám, že dnes sama dobře víte od svého přítele, jaký je islám, znáte i možná něco z koránu. Jak jinak si představit dva zamilované lidi, než že si vyprávějí o tom, co je pro každého z nich důležité a cenné.
Úskalí Vaší společné budoucnosti spočívá v předání víry, kdy muž by si přál, aby děti byli vychovávány jako muslimové, Vy je chcete vychovat v křesťanství. Přítel říká, že budoucnost ukáže...ale jaké má očekávání? Dovede vůbec připustit Vaši variantu vedení dětí? Nebo čeká jen na to,, že Vy změníte názor, že Vás přesvědčí? A když se mu nepodaří Vás přesvědčit, jak bude reagovat?

Určitě se lze vdát za muslima, nikde není psáno, že se jedná o hřích. Je ale pravda, že uzavřeným manželstvím utvoříte společně jednotu a to je otázka dohody na mnoha kompromisech vás obou. Vlastně to platí v každém manželství. On i ona pocházejí z jiných světů (rodin), kde platí jiná pravidla, obsah pojmů se liší apod. Jedná se ovšem o rozdíly, které jsou v rámci jedné kultury, tj. ne nepřekonatelné.

Píšete, že pocházíte ze silně věřící přísné rodiny. Vychází mi z toho, že byste se mohla umět dobře podřídit. Možná, že právě toto imponuje na Vás Vašemu příteli.

Jak je na tom jeho rodina, jak vypadá vztah jeho rodičů? Žijí v Evropě? Jak dlouho? Váš přítel se v Evropě narodil nebo přijel na studia? Je jeho rodina hodně tradiční? Už se stalo, že přítel přijal Váš názor za pravdivý a pozměnil svůj?
Zkuste si prosím odpovědět poctivě bez vytáček a růžových brýlí na tyto otázky. Z toho můžete usuzovat, zda je naděje žít ve vztahu v opravdové úctě, lásce, věrnosti a jednotě a společně ji hledat také v budoucnosti ve vzájemné otevřenosti.

Znáte islám a víte, co je požadováno od ženy muslima? Jste ochotna toto přijmout?

Píšete, že je Vám Vaše víra drahá, je si toho Váš přítel vědom? Raději nechce děti - do manželství podle své víry vstupujete s tím, že přijmete děti od Pána ochotně. I toto je rozpor.

Je to příliš mnoho neznámých na to, abych Vám mohla jednoznačně poradit, udělejte to a to, bude to dobré.
Rozhodně je to Vaše volba a Vaše rozhodnutí. A k dobré volbě musíte znát všechny okolnosti.

Na konci píšete, že víte, co mě napadne.... upřímně - napadlo mě, že jste ve velmi těžké situaci, srdce Vám hovoří něco jiného, než k čemu velí rozum, navíc ještě přece jen ovlivněný strachem. Může to být i strach z islámského extrémismu.

Už Vám variantu rozchodu a modlitby za nového partnera lidé kolem vás nabízeli?

Ale nakonec musím připustit, že ta Vaše formulace řešení je jednou z možných variant.

Asi úplně nejlepší by bylo najít křesťanku, která si vzala muslima a křesťankou zůstala, tzn. nikoli konvertitku z českého ateismu k islámu.

Našla jsem odkaz na diskuzi o manželském soužití křesťanů a muslimů 
Další odkaz je fundovanější rozbor naleznete zde.

Je to bohužel v němčině, ale na druhé straně, v této zemi je větší výskyt těchto smíšených manželství. Prostě musíte zapátrat. A je pravda, že je to jen internet, lepší by bylo jistě osobní setkání s takovou ženou.

Můžete mít nakonec problémy s manželství i s katolíkem - jsou věřící vlažní, liberální, konzervativní, dále věřící, kteří prošli dlouhodoběji formací např. v klášteře nebo nějakém hnutí, až i věřící s extrémními postoji a zvyky. A to pořád uvažujeme o rozdílnostech dvou lidí z jedné malé středoevropské demokratické země a v podstatě ze stejného kulturního kontextu.

Chce to poznávat se navzájem, poznávat kulturní prostředí obou, určitě nechat vztah dozrát, nespěchat, abyste se oba poznali v krizových situacích, v konfliktech apod. Tak to platí u každého vztahu, tady několikanásobně. Prostě nasadit si růžové brýle se nevyplácí, stejně tak jako je k ničemu malovat čerty na zeď.

Jestli je to dobrá varianta vzít si muslima, o tom musíte rozhodnout Vy, ale ne sama, manželství se týká obou.

A ještě v krátkosti poznámka k rodičům. Neměla byste žít do konce jejich životě podle jejich představ. Je třeba se v životě postavit na vlastní nohy, dělat uvážená rozhodnutí podle svého nejlepšího poznání a svědomí a nést za ně odpovědnost. A úkolem rodiče dítě propustit do světa s důvěrou, že svůj život zvládne, i s vědomí, že chybu udělat může.

Pamatuji v modlitbě.

Kategorie otázky: Náboženství různá, Láska v partnerství, příprava na manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně