Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký. (Ez 17,24) - Citát z Bible na každý den

16. 1. 2023, MN

Křest dětí

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dětí

Dobrý den,

jaké jsou podmínky pro udělení křtu dítěti?

Víru dítěte nelze nijak pojistit, přesto...

První křesťané byli většinou dospělí lidé, kteří se setkali s Bohem a uvěřili v něho. Proto sami požádali o křest. Součástí křtu byl i okamžik, kdy tito žadatelé vyznali před shromážděným společenstvím věřících svou víru. Teprve potom byli pokřtěni.

V případě malých dětí je zřejmé, že nemají ještě duševní schopnosti na takové úrovni, aby mohly odpovědně vyznat víru. Setkáváme se však již na stránkách Bible s případy, kdy byl pokřtěn nejen žadatel, ale také „celý jeho dům“, čímž Řekové označovali všechny členy domácnosti včetně dětí. Proto s důvěrou křtíme i děti, ale s důležitou podmínkou: Dítě ke křtu musí přivést rodiče, resp. jejich zákonní zástupci a ti také musejí dát záruku, že se vynasnaží vytvořit doma prostředí žité víry. Pak dítě s vysokou pravděpodobností vyroste v prostředí, v němž zcela přirozeně objeví základní křesťanské hodnoty i tolik důležitou praxi duchovního života. Jistě to není naprostá jistota, že dítě ve své dospělosti víru nakonec neodmítne. To nelze nijak pojistit a svoboda člověka tu hraje důležitou roli. Avšak každý rodič, ať chce či nikoli, vytváří určité typické prostředí výchovy a to zcela zásadně děti ovlivní. Církev z této staletími ověřené zkušenosti vychází a požaduje, aby se rodič toužící po křtu svého potomka zaručil, že prostředí prostoupené vírou vytvoří. A to nejen ve smyslu poučování dítěte, ale především tím, že alespoň jeden z rodičů sám víru má a žije z ní.Nevěřící rodiče


Někdy přicházejí rodiče, z nichž víru žije pouze jeden. Podstatné je, aby se rodiče na přijetí křtu a výchově ve víře shodli nebo aby nevěřící strana dala souhlas s touto výchovou.
Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, pak je třeba se nejprve zastavit nad jejich vlastní cestou víry. V takovém případě je důležité připravit na křest nejprve rodiče a dítě pokřtít až spolu s nimi.


Kmotr


Křtem dítě vstupuje do společenství církve. A protože toto společenství nemá být jen symbolické, dostává při křtu každý pokřtěný kmotra. Jde o pokřtěného a biřmovaného katolíka, kterému je alespoň 16 let, žije z víry a bude schopen dítěti v době jeho růstu pomáhat slovem, modlitbou i příkladem, aby poznalo víru a její velikou hodnotu. Někdy je možné mít kmotry dva, zejména pokud má například dívce být kmotrem muž. Pak je vhodné, aby existovala možnost obrátit se i na ženu, a druhým kmotrem bude tedy žena.
Někdy si rodina přeje, aby byl dítěti takovým blízkým člověkem i někdo z jiné církve či někdo nepokřtěný. Pak to sice nemůže být kmotr v plném významu slova, ale hovoříme zde o „svědkovi křtu“.VýjimkyBohužel nejsou v životě jen pokojné okamžiky, ale můžeme se ocitnout také v ohrožení života. V takovém případě je třeba jednat neprodleně a pokřtít i toho, kdo ještě neprošel řádnou přípravou nebo nesplňuje běžně stanovené podmínky. Platí to také pro děti a jejich rodiče. V těchto závažných okamžicích je třeba se neprodleně obrátit na kněze farnosti.Křest dětí školního věku


Jiná situace je u dětí školou povinných. Protože jde o děti, které jsou již samy schopny mnohé věci rozpoznat a také se v mnohém samy rozhodovat, je třeba již pracovat s jejich schopnostmi a ty také zapojit do přípravy. Souhlas takového dítěte je pro křest důležitý a bude i součástí vlastního obřadu, i když obřad může být upraven s ohledem na věk dítěte. Samozřejmě je i zde potřebný souhlas rodičů.Co dál?Křtem život víry začíná a tento začátek bude později doprovázen ještě dalšími svátostmi, které vybavují dítě k plnému životu s Bohem i uprostřed světa. Jde především o svátost eucharistie a biřmování. Obě svátosti se udělují až ve věku, kdy je už dítě schopné samostatnějšího uvažování a rozlišování. Je tedy zřejmé, že dítě má vyrůstat nejen v prostředí věřící rodiny, ale také ve společenství věřících lidí. Toto společenství víry pak pomáhá dítěti upevňovat křesťanské hodnoty, učit se modlit i společně prožívat běžný život.
 

Kategorie otázky: Křest dětí

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)