Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

19. 8. 2021, Juh

Kontroluji partnerovi mobil

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Láska v partnerství, příprava na manželství

Krásný den přeji, chtěla bych poprosit o radu, už si sama s tím nemohu pomoci. Mám před svatbou a dělám špatnou věc....kontroluji partnerův mobil,  s kým si píše na jaké stránky chodí a tak.... Zjistila jsem,  že si píše s kamarádkami, flirtuje s nimi ....no a chodí na erotické stránky...
Miluji ho, chci si ho vzít, ke mně je úžasný.... jen mě ničí, když vím, na jaké stránky chodí a co píše.... už si říkám, že do jeho telefonu nepůjdu a vždy je to silnější než já.... Vím, že je špatné  kontrolovat ho.... ale na druhou stranu chodíme spolu do kostela a tohle podle mě do vztahu nepatří.  Prosím o radu, jak z toho.  Partnera miluji, vím že je to ten pravý pro mě, vím, že ho nechci ztratit a přijít o něj.

...

Má-li Váš vztah vytrvat, je důležité, abyste se rozhodla partnerovi důvěřovat

Milá A.,
sexualita je krásná, avšak citlivá věc a umí pár sjednotit, ale i zraňovat. A zranitelné jsme v této oblasti častěji my, ženy. Rozumím bolesti z Vašeho zjištění. V každém vztahu je však velmi důležitá důvěra, otevřenost a komunikace. Vy důvěru k partnerovi porušujete tím, že mu tajně nahlížíte do mobilu. Myslím, že sama víte, že tím ubližujete především sobě. I když je nyní pro Vás těžké s tím přestat, má-li Váš vztah vytrvat, je důležité, abyste se rozhodla partnerovi důvěřovat a nekontrolovala jej žádným způsobem. Darovat v důvěře svobodu není lehké, ale jen tak může být také opětována.

 Abyste takovou důvěru mohla partnerovi darovat, je potřeba, abyste si otevřeně promluvili o oblastech, o kterých jste zjevně spolu ještě nemluvili do hloubky. Zvláště o sexualitě a Vašem postoji k ní. Aniž byste mu říkala, že jste jeho mobil četla, můžete mu při nějakém příjemném večeru navrhnout, že si o těchto věcech promluvíte. Každý pár by si měl před svatbou probrat své představy o financích, dětech, sexualitě, vztahu k širší rodině, duchovním životě atd. Sexualita je oblast jako každá jiná, je třeba komunikovat naše očekávání a sladit je dohromady. Říct si vzájemně, po čem toužíme, ale také čeho se bojíme a co nás zraňuje a společně tak najít vzájemné porozumění a radost. Dobře k takovým hovorům také slouží příprava na manželství, kterou v církvi nabízejí buď kněží nebo některé zkušené manželské páry. Nevím, zda někam chodíte, ale je dobré si něco takového domluvit a vytvořit si tak příležitost tyto věci nenásilně probrat. Je dobře, že se společně snažíte žít také Vaši víru, ta Vám ve Vaší snaze najít společnou jednotu pomůže.

Je dobré na to, co prožíváme nebýt sama. Zkuste si najít ve svém okolí někoho, komu důvěřujete a s tím svou situaci probrat –může to být kamarádka, nebo třeba kněz. Velmi užitečná může být též návštěva psychologa v partnerské a rodinné poradně, kde si v bezpečném prostředí můžete probrat své pocity a najít řešení nejlepší pro Vaši situaci. Máte již určité životní zkušenosti a může být těžké říct si o pomoc, ale nebojte se toho. O co víc si toho s sebou nesete z předchozího života do nového vztahu, o to více se může hodit pomocná ruka při hledání cesty jak dál.

Na závěr bych Vás také ráda povzbudila k určitému milosrdenství  s Vaším partnerem. Sexualita je většinou právě pro muže velmi silná pudová záležitost, a je to proto časté místo jejich osobního hříchu. Není však na žádném člověku, aby hříchy jiných posuzoval. Vy sama jistě máte nějaký svůj osobní hřích, se kterým bojujete a ve kterém potřebujete shovívavost a milosrdenství. Naučte se co nejdříve k sobě navzájem být otevření a pro toho druhého se svými slabostmi bojovat, abyste spolu mohli prožívat krásný a naplněný vztah.
Svěřte svou situaci také Hospodinu, on bude s Vámi!

Přeji Vám odvahu udělat co je třeba a otevřít se před Vaším partnerem se svými zraněními a stejně tak Vám přeji, aby Váš vyvolený byl ochotný bojovat za Vás a čistotu ve vašem vztahu.
Přeji mnoho radosti na společné cestě.

 

Kategorie otázky: Láska v partnerství, příprava na manželství

Témata: nedůvěra, nevěra

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....