Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

8. 10. 2021, mav

Kněží je málo a jsou potřeba...

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Povolání, boží vůle

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. Je mi 18 let a v současné době řeším jeden problém. Řeším, jestli se mám stát knězem nebo ne. Věřím, že bych byl dobrým a aktivním knězem ve své farnosti, ale zároveň cítím, že bych byl i dobrý otec a manžel. Nevím, pro co z toho se rozhodnout, ale v mém rozhodnutí mě "tíží" to, že kněží je málo a jsou hodně potřeba.  Prosím, poraďte mi, jak se mám rozhodnout.

Rozlišování povolání je dlouhý proces

Dobrý den,
Volba životního povolání je určitě velmi krásným, ale zároveň odpovědným rozhodnutím. Do určitého okamžiku ji lze měnit, ale je-li jednou učiněna, je třeba za ní stát. Pokud jde o kněžské povolání, doporučuju konzultovat je s Vaším panem farářem, zpovědníkem nebo tím, kdo Vás duchovně doprovází. Vnímáte, že jde o vnitřní hlas, kterým se k Vám obrací sám Bůh a tento hlas bude trvale patrný. Ano, z Vaší strany je potřeba všechno dobře zvážit, zvláště pak, zda na toto povolání máte předpoklady, zda nejde jen o chvilkové "vzplanutí" atd. a v pozitivním případě se nebát učinit rozhodnutí pro ně. Také církev, prostřednictvím biskupa, představených semináře nebo těch, kdo jsou pověřeni úkolem starosti o nové kněze, bude Vaše povolání zkoumat. Je to docela dlouhý proces. Po celý čas studia i formace a praktické přípravy se pak rozhodnutí může změnit.

Neřešte, prosím, zda tím, že se oženíte, "přitížíte" situaci s nedostatkem kněží. Tady jde o Vás a o Váš život a Bůh Vám zřetelně ukáže, co pro Vás vybral, kde Vás chce mít. Je-li to manželství, pak i to vyžaduje přípravu, poradu a samozřejmě známost, během které si také můžete ověřit, zda společný život je tou Vaší cestou.

Ať se tedy rozhodnete jakkoli, uděláte dobře, aniž byste si musel vyčítat, že volbou jednoho "ubližujete" druhému.
Jak jsem řekl, období rozhodování a volby, je krásné a šťastné, ale zároveň odpovědné.

Provázím Vás modlitbou, abyste našel svou cestu, sílu rozhodnout se pro ni a byl na ní šťastný.
 

Kategorie otázky: Povolání, boží vůle

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....