Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

22. 2. 2023, šape

Jaký má křest smysl?

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

V čem je smysl křtu?

Horizontála a vertikála

Každá společnost má nějaký iniciační rituál. Může to být šéf nějaké firmy, který svolá své zaměstnance a představí jim nového kolegu. Ten pak dá jako „zápisné“ lahev něčeho ostřejšího, všichni vyjádří svou spoluúčast a pak se každý vrátí ke svému „verpánku“.

Podobně každá náboženská komunita má svou iniciaci ať už po narození nebo na prahu dospělosti. Nejinak tomu je u křesťanů. Křest má dvě roviny: horizontální a vertikální.

První rovina je uvedení do společenství věřících. Je to potvrzení, že nově pokřtěný křesťan je součástí skupiny lidí po celém světě, na které se může spolehnout, že má svá nezpochybnitelná práva ale i povinnosti. Mezi práva patří například možnost čerpat z nabízeného servisu duchovního doprovázení ať už neformálního nebo formálního (zpovědi, přijímání, svatba…) Příklad povinností je třeba osobní angažovanost nebo zodpovědnost za nějakou oblast chodu společenství věřících.

Nechci zapomenout ještě jeden řekněme nadpřirozený rozměr: vzájemná podpora modlitbou. Je opravdu síla vědět, že se za mne druzí křesťané modlí. Zažil jsem to v několika životních situacích až hmatatelně. Jako kdybych byl odkudsi postrčen ve svém strachu nebo bezradnosti.

Vertikála křtu se týká vztahu s Bohem. Bůh každého z nás stvořil. Má s námi svůj osobní niterný vztah, miluje nás a udržuje v bytí. Křest se stává viditelným znamením Boží blízkosti, sounáležitosti a náklonnosti. Vztah k Bohu můžeme žít i bez křtu, ale jako pokřtění ho žijeme vědomě. V Bibli to může být naznačeno metaforami nového zrození co by Boží dítě, nebo naroubování se na ušlechtilý kmen, kterým do nás proudí míza, anebo jako svatba, při které mám ženich slibuje, že se nás nikdy nezřekne a zůstane navždy s námi.

Obě roviny, o kterých jsem psal výše, považuji za důležité. Křest je pramenem duchovního i společenského života víry. Je prahem, za kterým začíná velice zajímavá a dobrodružná pouť k plnosti života ve věčnosti. Je pilířem, na kterém spočívá architektura křesťanské spirituality.

Kategorie otázky: Křest dospělých, Křest dětí

Témata: křest

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?