Hle, váš Bůh. (Iz 40,9) - Citát z Bible na každý den

20. 7. 2021, Opatrný

Já, Hospodin, tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí.

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den,
Moc bych prosila trochu vysvětlit tuto myšlenku: Já, Hospodin, tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí.
Děkuji.

Všechno, co se děje, je v Boží režii

Dobrý den,
věta, kterou citujete, pochází z knihy proroka Izaiáše (45,7). Tato slova byla napsána v době Babylonského zajetí, kdy elity Izraele musely žít v exilu. Je to zároveň doba, kdy Izraelité začínali chápat, že Hospodin, Bůh Izraele, není jen jedním z bohů, ale že je Bohem jediným. Babylonští bohové tedy vůbec neexistují. Všechno, co se děje, je v Boží režii: on stvořil měsíc a slunce a určil, aby se střídal den s nocí. On dopustil, že se Izraelité pro své hříchy dostali do vyhnanství v Babylonii, a on je zase přivede zpět do vlasti. To se přesně tehdy dělo. Nad Babyloňany zvítězil perský král Kýros, kterého si (podle 45. kapitoly knihy Izaiáš) Hospodin zvolil za nástroj pro osvobození Izraele. Hospodin, který působí světlo i tmu, je tedy nadějí jak Izraelitů, tak také křesťanů.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible

Témata: temnota, tma, zlo

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…