Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

20. 7. 2021, Opatrný

Já, Hospodin, tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí.

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst > Výklady jednotlivých pasáží

Dobrý den,
Moc bych prosila trochu vysvětlit tuto myšlenku: Já, Hospodin, tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí.
Děkuji.

Všechno, co se děje, je v Boží režii

Dobrý den,
věta, kterou citujete, pochází z knihy proroka Izaiáše (45,7). Tato slova byla napsána v době Babylonského zajetí, kdy elity Izraele musely žít v exilu. Je to zároveň doba, kdy Izraelité začínali chápat, že Hospodin, Bůh Izraele, není jen jedním z bohů, ale že je Bohem jediným. Babylonští bohové tedy vůbec neexistují. Všechno, co se děje, je v Boží režii: on stvořil měsíc a slunce a určil, aby se střídal den s nocí. On dopustil, že se Izraelité pro své hříchy dostali do vyhnanství v Babylonii, a on je zase přivede zpět do vlasti. To se přesně tehdy dělo. Nad Babyloňany zvítězil perský král Kýros, kterého si (podle 45. kapitoly knihy Izaiáš) Hospodin zvolil za nástroj pro osvobození Izraele. Hospodin, který působí světlo i tmu, je tedy nadějí jak Izraelitů, tak také křesťanů.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží

Témata: temnota, tma, zlo

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....