Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu. (Iz 11,9) - Citát z Bible na každý den

19. 7. 2022, tob

Evangelizace na území, kde je křesťanství postaveno mimo zákon

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Evangelizace

Dobrý den,
viděl jsem film „Mlčení“ o evangelizaci Japonska v polovině 17. století. Křesťanství tam bylo v té době postavené mimo zákon a křesťané museli svou víru skrývat. Dva portugalští jezuité, kteří se tam vydali na misie, zvěstováním evangelia uvádí obyvatele do bezprostředního nebezpečí pronásledování a téměř jisté mučednické smrti. Oba během svého přísně utajeného pobytu sledují brutální mučení japonských křesťanů po desítkách, stovkách,… Film zachycuje jejich pochybnosti o smyslu misie, zkušenost, že Bůh k jejich otázkám mlčí. Jeden z jezuitů nakonec Krista veřejně zapře, aby zastavil další brutální popravy, což se mi zdá v tu chvíli jako projev lásky. Mohl Ježíš chtít takové oběti?
Nemůžu si pomoct, doléhá na mě pocit nesmyslnosti takového utrpení. Nestojí za takovou evangelizací lidská pýcha? Vím, Ježíš řekl, jděte do celého světa... Ale co tam, kde jde režim s takovou vervou proti?
Na druhou stranu, v době Ježíše a starého Říma také společnost nebyla připravena na přijetí evangelia a následovalo kruté pronásledování křesťanů…
Omlouvám se za asi ne úplně srozumitelně formulovanou otázku. Přemýšlím v té souvislosti také nad současností, např. nad územím, které je ovládané radikálním islámem. Jak zvěstovat evangelium, když je jasné, že to bude pro misionáře i lidi znamenat bezprostředně mučednickou smrt? Kam až zajít?
Děkuji za Váš názor.

Zachovat život pozemský a riskovat věčný, nebo naopak?

Dobrý den.
Děkuji za zajímavou otázku. Existuje hned několik způsobů, jak ji uchopit. Pokud opravdu byla pohnutkou misionářů, nebo těch, kteří je vyslali, pýcha, co z toho vyplývá? Zásluha hlasatelů je umenšena nekvalitní motivací, ale záležitost sama, tedy hlásání evangelia, je nepochybně dobrou věcí.
Z jiného úhlu pohledu: Pro křesťana není pozemský život nejvyšší hodnotou. V mezních situacích může věřící člověk stát před rozhodnutím, zda zachovat život pozemský a riskovat věčný, nebo naopak.
A ještě jinak: Ježíš výslovně upozorňuje, že posílá své učedníky jako ovce mezi vlky. Takové výroky nepochybně evokují možné až pravděpodobné ohrožení života.
Správně připomínáte starý Řím. Právě v konfrontaci s ním dochází církev poznání, že volá-li Bůh k mučednictví, dává také sílu ho zvládnout. Hrdinství pochopitelně nemůže být obecně platnou normou. Nemůžeme ho po nikom vyžadovat. Na druhou stranou je obtížné někomu z tzv. rozumných důvodů bránit, pokud ho Bůh volá. Samozřejmě nejde pouze o riziko misionářů, ale také jejich posluchačů. Myslím, že v principu i zde platí výše uvedené.
Kam až zajít? Může to znít alibisticky, ale já jsem opravdu přesvědčen, že Bůh se postará. Najde si někoho, kdo to riskne… A my ostatní se za to můžeme modlit.
S přáním všeho dobrého
Pavel Tobek

Kategorie otázky: Evangelizace

Související texty k tématu:

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Konečné slovo má vzkříšení, nikoli naše temné chvíle. To je evangelium.

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle