Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

14. 10. 2022, mak

Co s darem sexuality?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita jiné

Dobrý den, mám problém, se kterým si nevím rady. Jsem žena toužící po vztahu, ale asi mi není souzen. Nikdy jsem žádný neměla, ani náznak zájmu od mužů. Pokud se tak někdy stane, tak chci aby to bylo přirozené, nechci jít do žádných seznamek a podobně. V životě jsem šťastná i tak, jsem milující "tetou" v rodině i mimo ni a věřím že to tak má být, být tu vždy pro své blízké. Nicméně tahle izolace mě ničí po sexuální stránce. Zvykla jsem si masturbovat, což vím, že je špatné. Rozhodla jsem se, že se tohoto zlozvyku zbavím. Ale je to ještě horší. Čím více dní to potlačuji, tím více jsem tělesně vzrušená, za což se stydím. Sexualita je přeci dar, ale proč mě takový dar musí trápit? Co s tím, prosím?

Masturbace jako falešná útěcha

Milá tazatelko,

děkuji za Váš dotaz. Je z něj cítit Vaše velká touha po blízkosti. Snažíte se najít naplnění v tom, co máte, ale nějak to nestačí. Věříte, že máte být pro své blízké, ale je také někdo pro Vás? Někdy se snažíme milovat, ale je to příliš jednosměrné. Jsme stvořeni pro vztah. A k tomu potřebujeme druhého člověka, který zároveň potřebuje nás. Člověka, pro kterého jsme jedineční a který je jedinečný pro nás. Nebo můžeme mít tak blízký a jedinečný vztah s Bohem, že to stačí. Ale potřebujeme to i zakusit, prožít….A pokud to nezakoušíme ani s Bohem, ani s člověkem, nastupují "falešné útěchy‘‘. A masturbace je jednou z nich.

Moc bych Vám doporučovala seminář Otcovo srdce (otcovosrdce.cz). Možná zakusíte, co to znamená být Boží milovanou dcerou. Možná najdete odpověď na svou otázku – co s darem sexuality. Možná zjistíte, že opravdu potřebujete osobní lidský vztah. A začnete hledat aktivněji – ani seznamka není nic zlého a mnoha lidem pomohla najít životního partnera.

Moc Vám přeji, abyste nečekala. Abyste udělala nějaký nový, třeba jen malý krůček. Směrem k Bohu i směrem k lidem. A Bůh Vám rozhodně poběží naproti. A je ve svém jednání a ve své lásce velmi vynalézavý, na to se můžete spolehnout:-). Znovu a znovu mu předkládejte svoji touhu, svoji bolest……Buďte pravdivá. Ve své opravdovosti se setkáte s Bohem nejrychleji.

Přeji Vám, aby Vás Bůh opravdu příjemně překvapil. Abyste nejen věděla, ale i zakusila, že je velmi dobrý. A že i všechny Jeho dary jsou dobré. Kéž Vám Hospodin požehná, chrání Vás od zlého a rozradostní Vaše srdce.

Přeje a vyprošuje
Linka víry
 

Kategorie otázky: Sexualita jiné

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3) 

 

V srdci každého z nás je touha po lásce a štěstí, které může naplnit jen Bůh...

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…