Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe. (Iz 62,5) - Citát z Bible na každý den

7. 8. 2004 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nebij se, malé stádce...

"Neboj se, malé stádce,
neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
Prodejte, co máte, a rozdejte to."
(Lk 12,32-33)
V jednom z mnoha výtisků Bible jsem na tomto místě (Lk 12,32) nalezl překlep. Stálo tam: „NEBIJTE se, malé stádce...“ Chvíli jsem se tomu smál, ale pak mne zamrazilo. Vždyť strach skutečně může vést až ke zlobě a napadnutí bližního. Vyvolalo to ve mně představu dvorečku, kde se slepice perou o pár zrníček.

„Nebojte se“ je v tomto místě evangelia výzvou k odhození všech „jistot“. Třeba jistoty, že jsem lepší než druzí, a proto si jistě zasloužím Boží království. Stejně tak radikálně ale máme zahodit „jistotu“ o tom, jak jsme neschopní a nemožní, takže se stejně do božího království nedostaneme.

Už né vyplašená slepice, která se hrabe v prachu dvorečku a bojí se, že přijde o svých několik zrníček. Bůh nás vyzývá, abychom stáli zpříma a vyšli ven - na cesty a louky. Zahoďme naše maličké „jistoty“ a opřeme se o velikého Boha. On je opravdovým Otcem!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Časopis IN! pro dívky - leden 2022

Časopis IN! pro dívky - leden 2022
(7. 1. 2022) Nový rok nás vítá a my můžeme s novým odhodláním otevřít své oči pro to nové a hezké, co nás čeká. Otevřít srdce pro…

Tři Králové, svátek Zjevení Páně, K+M+B+

(2. 1. 2022) 6. 1. je svátek "Tří Králů", na dveře se píší tři písmena K+M+B+. Co to znamená?