Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

3. 2. 2007 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Mít nadhled

Ježíš řekl Šimonovi: ”Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!” Šimon mu odpověděl: ”Mistře, celou noc jsem se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.” Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. (Lk 5,1-11)

Vypadá to velmi jednoduše – dnes jako tenkrát, při rybolovu.
Stačí poslechnout Ježíše a úspěch se musí dostavit.
Nebo se tím alespoň na něho svalí odpovědnost.

A přesto se nám zdá mnohdy snadnější 
hledat jistoty, které si sami získáme a stanovíme.

Mnozí kritici tvrdí, že víra je snadná a pohodlná cesta,
na které se člověk vyvleče ze své odpovědnosti.
Ten ale, kdo se snaží poctivě ve víře jednat, ví, že to tak jednoduché není.

Dát na Ježíšovo slovo znamená vždy uznat,
že on je větší a má větší vhled do toho,
co je správné a dobré, než já sám.

Znamená to tedy vykázat sobě samotnému až druhé místo.
A tomu se člověk nejednou brání, aniž si to chce přiznat.
Pokud se jím necháme vést, můžeme se na jeho nad-hledu a v-hledu podílet.

Rozhodně to není k naší škodě!

-dlenl-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

- Bůh Otec - Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství.
- Spása, spasení - Význam a obsah stěžejního výrazu pro život z víry
- Víra - Víra je tak široký pojem, že se do něj vejde téměř cokoliv.
Láska
- Smrt, posmrtný život Zemřít můžeme kdykoliv a kdekoliv
- Základní pojmy křesťanské víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....