Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

15. 9. 2007, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kdo z nás se někdy necítil odmítnutý druhými?!

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi“.(Lk 15,1-2)

Ježíšova slova přitahovala zvláštní silou ty,
kteří jakoby ztratili svou šanci.
Možná již ani sami nevěřili,
že by se v jejich životě mohlo
něco zásadně posunout.

A hlavně tomu nevěřil
nikdo v jejich okolí.
Lidé se jich stranili.
Jak těžké v takové situaci měnit směr!

A pak přišel někdo,
kdo je přes všechnu jejich zátěž přijímal,
nepovažoval za ztrátu času setkat se s nimi,
mluvit k nim. Nebál se, že se pošpiní.
Otevřel jim novou šanci.

Vědomí, že Bůh touží po společenství s hříšníkem,
jim vrátilo ztracenou důstojnost.
Setkání s Boží láskou je proměnilo.
Odpuštění jim vrátilo život.

Neboj se proto ani ty
Přicházet k Ježíšovi.
On přijímá i hříšníky
a přebývá s nimi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: OVA

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.