Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

15. 9. 2007, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kdo z nás se někdy necítil odmítnutý druhými?!

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi“.(Lk 15,1-2)

Ježíšova slova přitahovala zvláštní silou ty,
kteří jakoby ztratili svou šanci.
Možná již ani sami nevěřili,
že by se v jejich životě mohlo
něco zásadně posunout.

A hlavně tomu nevěřil
nikdo v jejich okolí.
Lidé se jich stranili.
Jak těžké v takové situaci měnit směr!

A pak přišel někdo,
kdo je přes všechnu jejich zátěž přijímal,
nepovažoval za ztrátu času setkat se s nimi,
mluvit k nim. Nebál se, že se pošpiní.
Otevřel jim novou šanci.

Vědomí, že Bůh touží po společenství s hříšníkem,
jim vrátilo ztracenou důstojnost.
Setkání s Boží láskou je proměnilo.
Odpuštění jim vrátilo život.

Neboj se proto ani ty
Přicházet k Ježíšovi.
On přijímá i hříšníky
a přebývá s nimi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: OVA

Témata: odmítnutí

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…