Jeho království nebude zničeno. (Dan 7,14) - Citát z Bible na každý den

15. 9. 2007, OVA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kdo z nás se někdy necítil odmítnutý druhými?!

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi“.(Lk 15,1-2)

Ježíšova slova přitahovala zvláštní silou ty,
kteří jakoby ztratili svou šanci.
Možná již ani sami nevěřili,
že by se v jejich životě mohlo
něco zásadně posunout.

A hlavně tomu nevěřil
nikdo v jejich okolí.
Lidé se jich stranili.
Jak těžké v takové situaci měnit směr!

A pak přišel někdo,
kdo je přes všechnu jejich zátěž přijímal,
nepovažoval za ztrátu času setkat se s nimi,
mluvit k nim. Nebál se, že se pošpiní.
Otevřel jim novou šanci.

Vědomí, že Bůh touží po společenství s hříšníkem,
jim vrátilo ztracenou důstojnost.
Setkání s Boží láskou je proměnilo.
Odpuštění jim vrátilo život.

Neboj se proto ani ty
Přicházet k Ježíšovi.
On přijímá i hříšníky
a přebývá s nimi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: OVA

Témata: odmítnutí

Související texty k tématu:

Odpuštění, smíření:

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2023) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…