Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

3. 1. 2009 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh mne obdaroval svou největší milostí!

„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“ (Ef 1,2)

Často slýcháme:
„To je milost, že…“
Když Bůh bude milostivý, tak…“

Ono se řekne „milost“,
takové kouzelné sladké slovíčko,
kterým označujeme jakousi okolnost,
na kterou nemáme vliv.

Milost je označení pro dar Boží.
Nejen nějaký zázrak je milost.
Ale třeba to, že jsem se dnes probudil
je v jistém ohledu darem Božím.

V tom nejhlubším slova významu
je milost dar pro život -
dar života, odpuštění hříchu, vykoupení.

Největší milostí je Otcův dar Syna.
A právě tuto milost Boží
oslavujeme o vánocích.

Daroval nám sebe.
Což není Bůh opravdu veliký,
když dává to nejcennější, co má?

To znamená, že i já jsem
dostal nebo dostala jeho dar - milost.
Bůh mne obdaroval:
Milost vám od Boha Otce našeho!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?