Které přikázání je největší? (Mt 22,36) - Citát z Bible na každý den

26. 8. 2002 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

A jak to vidíš ty?

A za koho mě po­kládáte vy? (Mt 16)
Můžeme si představit jak lidé, kteří se pohybovali okolo Je­žíše, pře­třásali jeho slova i jeho skutky. Jak si vyprávěli jak tomu nebo onomu pomohl. Jak usadil fari­zeje, když ho chtěli otázkami nachy­tat. Možná se i di­vili, jaké chla­píky si vybral jako své nejbližší učedníky.

Ale jednoho dne se to mu­selo stát: každý, kdo ho bral vážně, se musel vyrovnat s otázkou: Za koho mne pokládáš ty? Kým pro tebe jsem? Před takovou otázkou nelze dost dobře uhnout ani dnes.

Takže: kdo je pro mne Ježíš? Je opravdu Mesiášem, tedy totálním přemožite­lem zla?

Čím pevněji toto věřím, tím pevnější mohu být v zápase se zlem. Životní zápasy prově­řily nebo pro­věří, zda jen mluvím o víře, o Ježí­šovi, o církvi, nebo zda skutečně vě­řím, že je zachráncem.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

´Dušičky´ - pracovní list pro děti

(25. 10. 2020) Hned na začátku listopadu prožíváme důležité dny, kterým se lidově říká dušičky. Víš, co v těchto dnech slavíme nebo si…

Hugh O'Flaherty, pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlíků

Hugh O'Flaherty, pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlíků
(24. 10. 2020) Vatikánský kněz Msgre. Hugh O'Flaherty (* 28. února 1898 + 30. října 1963), pomáhal ukrýt před nacisty tisíce…

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí
(15. 10. 2020) Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí a vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit. Tato útlá…

Videoseriál "Víra do kapsy": Nalinkoval Bůh můj život?

Videoseriál "Víra do kapsy": Nalinkoval Bůh můj život?
(12. 10. 2020) Kdy můžeme o něčem říct, že to byla Boží vůle? O přirozených cestách rozlišování i o mimořádných zásazích Božích vypráví…

Prosme Boha o pomoc se zvládnutím nové vlny pandemie coronaviru

 Prosme Boha o pomoc se zvládnutím nové vlny pandemie coronaviru
(8. 10. 2020) Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19,  ve společné modlitbě: Všemohoucí…

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2020) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)