Cokoli opustíte, dostanete stokrát víc. (Mk 10,30) - Citát z Bible na každý den

26. 8. 2002 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

A jak to vidíš ty?

A za koho mě po­kládáte vy? (Mt 16,13-20)

Můžeme si představit jak lidé, kteří se pohybovali okolo Je­žíše, pře­třásali jeho slova i jeho skutky. Jak si vyprávěli jak tomu nebo onomu pomohl. Jak usadil fari­zeje, když ho chtěli otázkami nachy­tat. Možná se i di­vili, jaké chla­píky si vybral jako své nejbližší učedníky.

Ale jednoho dne se to mu­selo stát: každý, kdo ho bral vážně, se musel vyrovnat s otázkou: Za koho mne pokládáš ty? Kým pro tebe jsem? Před takovou otázkou nelze dost dobře uhnout ani dnes.

Takže: kdo je pro mne Ježíš? Je opravdu Mesiášem, tedy totálním přemožite­lem zla?

Čím pevněji toto věřím, tím pevnější mohu být v zápase se zlem. Životní zápasy prově­řily nebo pro­věří, zda jen mluvím o víře, o Ježí­šovi, o církvi, nebo zda skutečně vě­řím, že je zachráncem.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Témata: Ježíš Kristus
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…