Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20) - Citát z Bible na každý den

21. 3. 2011, pol

Problémy v intimním soužití

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita v manželství

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na záležitost, kterou se osobně stydím s kýmkoli probírat, proto využívám anonymitu této poradny.
Jsem již několik let vdaná, máme děti, ale v podstatě po celou dobu manželství máme problémy s intimním soužitím. Neumíme o tom vůbec spolu hovořit. Mám dojem, že pro manžela je sex velmi důležitý - tak to zřejmě u mužů funguje - a že bez něj nemůže vydržet. Pro mě až tak důležitý není a naopak v období hormonálních změn v souvislosti s těhotenstvím a kojením jsem na něj vůbec neměla chuť. Možná to zní hloupě, ale manžel mi vůbec nevoněl, spíše mě odpuzoval a navíc mám i psychické zábrany k tělesnému spojení, protože vidím, že jinak spolu moc nežijeme.
Bohužel jsem nedávno zjistila, že muž vyhledává pornostránky a uspokojuje se sám

Můj odpor vůči sexu vzrost, stále se snažím se mu vyhýbat, chodit spát buď dříve než on nebo zase později. Když se ke mně přivine, hned za tím vidím jen touhu po sexu.
...
Zároveň se mi honí hlavou otázky, proč Pán Bůh stvořil muže s takovou potřebou sexu, když mají mít jen jednu ženu a ta většinou takovou potřebu nemá? A proč Pán Ježíš, když žil jako člověk, vůbec nezažil ani nemluvil o sexualitě, když je to (pro muže) tak důležitá oblast? A jak vlastně mohou vydržet muži v celibátu? (Když můj manžel - jinak vzorný, hodný muž a katolík - nemohl vydržet a po pár měsících hledal náhražky?)

Společně překonané krize jakýkoli vztah posílí

Milá…
Předem - o dobrý vztah i manželství stojí za to usilovat, a to v každé oblasti života, tedy i v sexualitě. V první řadě je na místě zmínit, že sexualita je pro každého člověka velkým darem, a to darem úžasným jak pro muže, tak pro ženu, i když z vašeho osobního pohledu se Vám to tak nezdá. Skutečně, ženy mohou mít z milování opravdovou radost a požitek, prostě sex je pro ně hodně důležitý, nacházejí v něm naplnění svého ženství. Ale je pravda, že i v této oblasti se učíme a v jejím harmonickém prožívání mohou nastat různé překážky.

Velkým problémem zůstává, že spolu s manželem nejste schopni na toto téma mluvit. Možná že nejste schopni mluvit o problémech ještě i v dalších oblastech. Píšete, že v ostatních oblastech života taky moc spojení nejste. Obvykle opravdu sexualita nebývá problémem sama o sobě, ale odráží celkově vztah mezi manžely.

Žijete spolu již několik let, máte děti, možná právě starost o ně, čas, který jim věnujete, bere váš společný čas s manželem. O vztah je třeba pečovat, dennodenně usilovat o dobré manželství se vyplatí, nejde mít dobrý vztah automaticky. Je třeba řešit spolu to, co Vás rozděluje jinde, nacházet, co vás oba spojuje. Dva lidé nemusí být stejní, aby mohli společně žít. Samozřejmě že mluvit spolu lze, když máte na sebe čas, máte klid od dětí a příjemné prostředí ke vzájemnému sdílení. Začít od pro Vás jednodušších otázek a po nějaké době se dostat i k sexualitě.

Proč byste v rozhovoru s manželem nemohla vyjádřit hezky a samozřejmě bez zraňování a kritiky, co všechno v oblasti sexu by pro Vás bylo hezké a co potřebujete Vy i on. Vždyť sexuální akt je odevzdávání se partnerů sobě navzájem, nikoli to, že žena dává muži to, co on potřebuje. Je to potěšení oboustranné. Jestliže člověk druhému rozumí, ví o něm, může pro něj mít pochopení a také leccos "vydržet" (myslím tím např. sexuální abstinenci v době rizikového těhotenství, nadměrného vypětí a únavy a naopak z Vaší strany přijmout manželovu nabídku lásky apod.). Možná, že manžel Vaším stálým odmítáním došel k tomu, že ho nepotřebujete a cítí se pro Vás méněcenný, jako ten, kdo obtěžuje. Pak hledá náhradní řešení, dostává se např. v oblasti pornografie na tenký led bezcenné náhražky plnohodnotného života.


Snad by bylo vhodné vše uzavřít, pokusit se udělat tlustou čáru a začít jinak ve směru většího otevření ve vztahu s nadějí. Příslib dobrého vývoje zde je, protože hezké chvíle jste spolu zažili a manžela si stále vážíte jako vzorného, hodného muže a katolíka. Problémy jsou určitě k tomu, aby je člověk řešil, společně překonané krize jakýkoli vztah posílí. Ze srdce Vám to přeji. Určitě by stálo za úvahu využít služby křesťanské psychologické poradny (více viz zde: http://www.apha.cz/krestanska-psychologicka-poradna).

A nakonec i to, že Vám partner dočasně nevoní, lze řešit tím, že mu koupíte kosmetiku, která je Vám příjemná. Určitě nebude jako mávnutím proutku hned lépe. Důvěra, kterou potřebujete ve vztahu Vy i Váš manžel, se získává krůček po krůčku. Ať může být případně vaše další dítě plodem vzájemné lásky tak, jak je to pro něj nejlepší a nejvíc potřeba, protože pak bude moct se svými sourozenci nasávat tu nejlepší atmosféru pro svůj tělesný, duševní i duchovní růst.

Co se týká Vašich úvah o Ježíši - věříme-li, že Kristus je Bůh a člověk v plnosti, rozhodně sexualita do jeho života patřila. K sexualitě se několikrát vyjadřoval (samařská žena u studny, výzva ke kamenování cizoložnice, kterou Ježíš dostal od farizeů, komentář k rozlukovému lístku), ale vždy se zastával člověka v jeho nouzi a slabosti i celistvosti. Byla by to jistě delší úvaha a problematiky celibátu se týkají jistě odborné studie. Snad jen tolik, že tuto sílu člověk ovládnout může, emoce, které ji provázejí pak sublimují do jiných oblastí života (umění, sport, učení, charita...), ale o tom by byl dopis příliš dlouhý. Často se také o tom zmiňuje apoštol Pavel ve svých listech.

Přeji Vám, abyste mohli znovu dobře začít s manželem ve svém vztahu a abyste mohla prožívat spokojenost a radost i v sexuálním životě.

Kategorie otázky: Sexualita v manželství

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…