Bůh působí radost. (Ž 19,9) - Citát z Bible na každý den

2. 3. 2011, cpr

Problematika antikoncepce - nitroděložní tělísko

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita v manželství

Dobrý večer!
obracím se na Vás s prosbou o radu. Jsem vdaná, máme ... děti a další ze zdravotních důvodů mít nechceme. Rozhodla jsem se pro nitroděložní tělísko, jelikož hormonální antikoncepci brát nesmím a kondom nám nevyhovuje, na neplodné dny nemám odvahu spoléhat.
...
Vím, že používám nepovolenou antikoncepci a je mi známo, jak na toto církev nahlíží. Beru to tak, že jsem prostě nedokázala najít jiné řešení. Je mi to nesmírně líto a i když vím, že je tělísko nepřípustné, odstranit si ho nenechám. Především to totiž nechápu...
...
Bylo mi řečeno, že tělísko "zabíjí" spermie, a tak zabraňuje početí, ne že zabraňuje zahnízdění oplozeného vajička, jak tvrdí církev. A další co mě zaráží - proč církev tvrdí, že již oplozené vajíčko je "živý člověk"? Lékaři oplozené vajíčko jako plod neoznačují??
...
Moje otázka zní: Jak se mám chovat při praktikování víry?? Předpokládám, že nemůžu chodit k přijímáni ani ke zpovědi. Jsem pro Boha už "ztracená"? Já v Boha stále věřím, ale mám problém se stanovisky, která církev zaujímá. Když je nedokážu respektovat, můžu se ještě považovat za věřícího??
...
Předem Vám děkuji za odpověď, a jsem velice ráda, že vaše linka existuje, neznám totiž ve svém okolí kněze, kt. bych se takto otevřeně dokázala zeptat na svůj problém.
Děkuji.

Možný potratový účinek nelze vyloučit

Vážená paní,
pár poznámek k Vašemu dotazu:

- "na neplodné dny nemám odvahu spoléhat."
Měla jste někdy příležitost seznámit se s tím, jak fungují metody přirozeného plánování rodičovství? Velice doporučuji kontakt s instruktorkou PPR, pouhé načtení problematiky z knížek rozhodně nestačí. Poradna přirozeného plánování rodičovství

- pokud jde o nitroděložní tělísko (IUD), jsem přesvědčen, že Vám lékař neposkytl pravdivé informace. Nabízím citaci z publikace Radima Uzla "Jak neotěhotnět". Jistě nemusím připomínat, že v Čechách není známějšího bojovníka proti katolickému chápání sexuality:

"Ještě donedávna nebyl účinek tělíska zcela jasný. Díky elektronovému mikroskopu jsme v poznání funkce mnohem dál. Tělísko v děloze chápe organismus jako cizí těleso a snaží se ho zbavit. Tělo reaguje tak, že kolem tělíska se začnou shlukovat speciální bílé krvinky, které se snaží tělísko "zneškodnit". Bílé krvinky představují jakousi zdravotní policii a doslova požírají cizí mikroorganismy a jakékoli cizí předměty. Tím je i tělísko, které je pro ně příliš velkým soustem. Povzbuzeny se vrhají na náhradní potravu a tou jsou například spemie putující k vejcovodu, aby mohly oplodnit vajíčko. Elektronovým mikroskopem je možné tento bezradný boj spermií s krvinkami dobře vidět.

Toto je hlavní antikoncepční účinek a k tomu se přidává i další vedlejší. Tělísko umístěné v děloze mění vnitřní biochemické pochody a tím zabraňuje případnému uhnízdění oplozeného vajíčka. Tento efekt se dlouhou dobu považoval jako hlavní antikoncepční účinek, proto je nitroděložní tělísko odsuzováno katolickou církví jako "potratové". "


Možný potratový účinek u IUD (ale též u veškeré současné hormonální antikoncepce) rozhodně nelze vyloučit. Proto užíváním těchto antikoncepčních prostředků vzniká vážný morální problém. U IUD je kromě toho problematické i to, že vytváří v děloze v podstatě permanentní zánět.

- "Proč církev tvrdí, že již oplozené vajíčko je "živý člověk" a lékaři oplozené vajíčko jako plod neoznačuji??"

O plodu hovoříme od cca 12. týdne od početí, před tím jde o embryo (od cca 2. týdne od početí) a ještě před tím (před uhnízděním) o zygótu. Problém je v tom, že "člověk" není v medicíně přesně definován (a ani nemůže být), je to spíše filosofická kategorie. Od toho, jak definuji člověka, se odvíjí to, zda oplodněné vajíčko (ale také např. postiženého či starého jedince) považuji za člověka. Že je oplodněné vajíčko ve své podstatě totožné s člověkem, to naznačuje genetika. Genetická informace v oplodněném vajíčku je totožná s genetickou informací dospělého člověka; určuje pohlaví, barvu vlasů, očí, pleti, vrozené vady, povahové vlastnosti atd. atd. vyvíjejícího se děťátka. A církev považuje člověka nikoliv za jedince s určitými již vyvinutými orgány či s určitým definovaným chováním. Člověk podle bible a církve (teologické antropologie) vzniká důvěrným spojením rodičů a za spolupráce Boha, jako ten koho Bůh chce, aby byl.

- Jak se mám chovat při praktikování víry??
Těžkosti, kterými žijete se mohou pro vás paradoxně stát odrazovým můstkem k hlubšímu vztaku k Bohu a jeho Synu Ježíši. Pro Boha nikdo není ztracený, snad jen ten, který na odloučení od Boha zásadně a bez výjimek trvá. To není Váš případ. Vaše situace Vám může opravdu pomoci na cestě víry. Možná, že dosud chápete víru spíše z pohledu náboženské praxe (mše, svátosti ...) a dodržování mravních pravidel. To, co ale je na křesťanství podstatné, je osobní důvěrný vztah s Ježíšem při vědomí toho, že mravní a další pravidla nikdy nebudu schopna dodržet beze zbytku. Větší či menší pády mě budou provázet celý život. Jediný, kdo mi může a chce opravdu pomoci, je Ježíš.

On ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím
a slitováním.
103. žalm

Bůh není kouzelný dědeček, který nás zbaví našich problémů mávnutím kouzelného proutku. On je ale ten, který je v tom s námi. To dokázal Ježíš celým svým životem, především svou smrtí na kříži. Co dělat? Modle te se, hledejte k Ježíši osobní vztah, čtěte Písmo, perfektní by bylo, kdyby se Vám podařilo najít společenství věřících, s kterými byste mohla sdílet svou víru, své bolesti i radosti. Nebojte se o svých problémech hovořit s Vaším knězem. Kněz není jen k tomu, aby Vám dal rozhřešení, ale též k tomu, aby Vás doprovázel na cestě víry a pomáhal Vám rozlišit dobré od zlého. Nebojte se dál hledat pravdu.

A své těžkosti si nenechte jen pro sebe, nebojte se je sdílet s Vaším manželem. Povzbuďte ho k tomu, aby Vám byl oporou.

Modlím se za Vás

Kategorie otázky: Sexualita v manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...