Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

8. 9. 2009, cpr

Můj 15letý syn mi sprostě nadává

Navigace: Katalog dotazů >

Jak mám reagovat, když mi 15letý syn sprostě nadává, je ke mně hrubý, vyhrožuje mi fyzickým násilím? Mažel se mě nezastane, řekne, že jsem si to vyprovokovala. Obvykle chci, aby syn něco udělal, nebo nedělal, nebo že už musí vypnout počítač atd. a takhle na to syn reaguje. Modlím se za zlepšení situace už dlouho, ale zdá se mi, že se nic významného neděje. Velmi to bolí...

Jednota rodičů je pro výchovnou praxi nezbytná

Milá...
Na základě Vašeho krátkého a při dobré vůli subjektivního mailu lze jen těžko dát zásadní odpověď. Několik věcí mě nicméně napadá:

1) Jednota rodičů je pro výchovnou praxi nezbytná.

2) Sprosté nadávky a další se musel váš syn někde naučit.

3) Určitá vzpoura vůči názorům a výchovným postupům rodičů v 15 letech je přirozená a nejspíš i nutná při hledání vlastní identity. Vše má ale svou mez.

4) S 15 letým mladíkem je třeba komunikovat nejen prostřednictvím zákazů a příkazů, ale jako s dospívajícím partnerem, kterému tak, jak zvládá stále větší životní zodpovědnost, uvolňujeme postupně hranice.

Výchovné problémy syna můžete řešit ve spolupráci s některou z pedagogicko-psychologických poraden. V Praze doporučujeme Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnu v Praze 8 www.kppp.cz.

Kromě toho se nabízejí různé výcvikové programy pro rodiče, jako např. www.efektivnirodicovstvi.cz (ač program určený pro mnohem mladší děti, přináší obecné výchovné principy) nebo třeba velice dobrá kniha autorů Kopřivy a Nováčkové Respektovat a být respektován http://www.neoluxor.cz/ucebnice/pro-pedagogy-i-rodice/ostatni/respektovat-a-byt-respektovan-d3t89158 popř. celá škála publikací k výchově od nakladatelství Portál.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....