Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

10. 1. 2011, pah

Mše - je pozdravení pokoje pouze formalita?

Navigace: Katalog dotazů >

Dobrý den,
slyšel jsem , že to co žijeme mezi sebou a to co slavíme na oltáři je jedno velké tajemství. Každý by měl zkoumat, jestli vidí Krista nejen v eucharistii, ale také v druhých lidech, ve společenství církve, kde eucharistii slaví.

Když se tedy doma nebo před kostelem člověk s někým pohádá a pak si stoupne do druhého koutu kostela, aby mu nemusel podat ruku a jde k přijímání, je to provinění? Jestliže ano, musím se z toho vyzpovídat?

A napadá mě taky - když je ve společenství člověk, který se očividně něčím trápí a je v našich silách mu pomoci, je pak proviněním proti tělu a krvi Páně nepomoci mu?

Církev je tělo Kristovo

Dobrý den,
s tím, co píšete, se dá souhlasit. Církev je tělo Kristovo, jak to píše svatý Pavel (1 Kor 12, 13 - 27) a kdo si proviňuje proti církvi, proviňuje se proti němu samotnému. Ideálem proto je, aby všichni byli na sebe pokud možno hodní a nedocházelo k nijakým podstatným rozepřím mezi lidmi.

Z vlastní zkušenosti však víme, že to není dost dobře možné, protože jsme nakaženi hříchem. Proto nám Bůh dal svátost smíření, pomocí které nám pomáhá napravovat naše poklesky proti tomuto ideálu. Je to takový Boží realismus. Bůh ví, že nejsme dokonalí, že jsme raněni hříchem, a proto nám na naší cestě k němu poskytuje tyto nápravné prostředky.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....