Rozsévají vítr a sklidí bouři. (Oz 8,7) - Citát z Bible na každý den

10. 1. 2011, pah

Mše - je pozdravení pokoje pouze formalita?

Navigace: Katalog dotazů >

Dobrý den,
slyšel jsem , že to co žijeme mezi sebou a to co slavíme na oltáři je jedno velké tajemství. Každý by měl zkoumat, jestli vidí Krista nejen v eucharistii, ale také v druhých lidech, ve společenství církve, kde eucharistii slaví.

Když se tedy doma nebo před kostelem člověk s někým pohádá a pak si stoupne do druhého koutu kostela, aby mu nemusel podat ruku a jde k přijímání, je to provinění? Jestliže ano, musím se z toho vyzpovídat?

A napadá mě taky - když je ve společenství člověk, který se očividně něčím trápí a je v našich silách mu pomoci, je pak proviněním proti tělu a krvi Páně nepomoci mu?

Církev je tělo Kristovo

Dobrý den,
s tím, co píšete, se dá souhlasit. Církev je tělo Kristovo, jak to píše svatý Pavel (1 Kor 12, 13 - 27) a kdo si proviňuje proti církvi, proviňuje se proti němu samotnému. Ideálem proto je, aby všichni byli na sebe pokud možno hodní a nedocházelo k nijakým podstatným rozepřím mezi lidmi.

Z vlastní zkušenosti však víme, že to není dost dobře možné, protože jsme nakaženi hříchem. Proto nám Bůh dal svátost smíření, pomocí které nám pomáhá napravovat naše poklesky proti tomuto ideálu. Je to takový Boží realismus. Bůh ví, že nejsme dokonalí, že jsme raněni hříchem, a proto nám na naší cestě k němu poskytuje tyto nápravné prostředky.

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2020) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2020) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19. 6. 2020) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Kdy je Den otců

(15. 6. 2020) Den otců - datum

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

 www.scjinfo.cz