Bůh dává znavenému sílu. (Iz 40,29) - Citát z Bible na každý den

10. 1. 2011, pah

Mše - je pozdravení pokoje pouze formalita?

Navigace: Katalog dotazů >

Dobrý den,
slyšel jsem , že to co žijeme mezi sebou a to co slavíme na oltáři je jedno velké tajemství. Každý by měl zkoumat, jestli vidí Krista nejen v eucharistii, ale také v druhých lidech, ve společenství církve, kde eucharistii slaví.

Když se tedy doma nebo před kostelem člověk s někým pohádá a pak si stoupne do druhého koutu kostela, aby mu nemusel podat ruku a jde k přijímání, je to provinění? Jestliže ano, musím se z toho vyzpovídat?

A napadá mě taky - když je ve společenství člověk, který se očividně něčím trápí a je v našich silách mu pomoci, je pak proviněním proti tělu a krvi Páně nepomoci mu?

Církev je tělo Kristovo

Dobrý den,
s tím, co píšete, se dá souhlasit. Církev je tělo Kristovo, jak to píše svatý Pavel (1 Kor 12, 13 - 27) a kdo si proviňuje proti církvi, proviňuje se proti němu samotnému. Ideálem proto je, aby všichni byli na sebe pokud možno hodní a nedocházelo k nijakým podstatným rozepřím mezi lidmi.

Z vlastní zkušenosti však víme, že to není dost dobře možné, protože jsme nakaženi hříchem. Proto nám Bůh dal svátost smíření, pomocí které nám pomáhá napravovat naše poklesky proti tomuto ideálu. Je to takový Boží realismus. Bůh ví, že nejsme dokonalí, že jsme raněni hříchem, a proto nám na naší cestě k němu poskytuje tyto nápravné prostředky.

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(23. 12. 2019) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…