Lékaře potřebují nemocní. (Mt 9,12) - Citát z Bible na každý den

15. 6. 2009, marse

Modeling

Navigace: Katalog dotazů >

Zdrávím Vaši redakci a jsem velmi ráda, že tolika lidem pomáháte, konkrétně mně jste už pomohli hodně prostřednictvím zveřejněných otázek a odpovědí.
Chci zeptat na názor církve na modeling - jsem křesťanka a již dlouho mě to trápí.
Je to přijatelné a jestli ano, za jakých podmínek (focení v plavkách ano či ne?) Děkuji moc :)

Tenký led

Milá ...,

Církev nevydává stanovisko ke všem otázkám našeho života. A pokud jednoznačné stanovisko není, máme se ptát svého svědomí a podle něj se řídit. Je třeba ho mít ovšem velmi bdělé.

Mohu se s vámi podělit o svůj názor na věc. Na modelingu jako takovém – práci – nic špatného není. Pokud ale je člověk křesťanem, má tato práce tolik úskalí, nebezpečí, že nevím jestli bych já sama mohla v této oblasti obstát.

Jde totiž o to, s jakým úmyslem tu práci dělám. A také s kým. Úmysl, se kterým to dělám, může být velmi dobrý. Jen to, aby se nezvrtl ve špatný, není vůbec snadné. Je to tenký led. Není snadné nenechat udělat ze svého hezkého těla či tváře modlu, které se ostatní klaní.

A není snadné neudělat modlu z peněz, které to s sebou nese. Je tu také riziko manipulace se svým tělem, což může vést např. ke zdravotním újmám v rámci dání přednosti potřebám této práce. Riziko nechat se zneužívat; začít svůj život a hodnoty podřizovat tomu, co tuto práci provází.

To úzce souvisí také s tím, s kým tu práci děláte. Vůbec nepodezírám tu část lidí, kteří se tomuto oboru věnují opravdu ze srdce a v zápalu z toho, že mají špatné úmysly. Zároveň ale je to prostředí, které vyznává jiné hodnoty než křesťanské. Pokud budete chtít být jednou z nich a zároveň být víře věrná, těžko se vyhnete boji o to smět být jiná. Trvá hodně času než člověk vybojuje v kolektivu to, že má jiné hodnoty a musí být opravdu třída, aby i přes to všechno byl přijímán a ne vyštípán. A to nese dost bolesti.

Není snadné k té práci přistupovat bez pýchy nad vlastním tělem, ale s pokorou a díkem, že Bůh takové krásné tělo dal právě vám a vy Mu jím chcete sloužit. Tělo je propůjčený dar a pak se ptejte k čemu vás jeho krásou Bůh volá. Někdy se naše představy mohou velmi lišit od Božích záměrů a tak je třeba se hodně ptát kudy máme jít. A je třeba si umět připustit i okolnosti, za kterých budete to či ono dělat, alespoň ty obecně známé.

Domnívám se, že pro křesťana není snadné touto cestou jít.

Ptejte se tedy v modlitbě nebeského Otce, jestli je to cesta na kterou vás volá On. Protože jinak by to nebyla ta nejhezčí cesta pro vás.

Beru vás do modlitby, abyste správně porozuměla Božímu hlasu a našla cestu, která vás naplní.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2023) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo
(6. 6. 2023) Blíží se konec školního roku a s ním i spousta testů a zkoušení. Zpříjemněte si první letní dny novým číslem časopisu…

Festival KEFASFEST 23. – 25. 6. 2023

(5. 6. 2023) KŘESŤANSKÝ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL Dolní Kounice, Rosa Coeli

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.