Bůh byl s ním. (2S 5,10) - Citát z Bible na každý den

13. 9. 2007, cpr

Manželství ovdovělých

Navigace: Katalog dotazů >

V knize Manželské právo katolické církve jsem našel tvrzení, že nemůže uzavřít církevní sňatek osoba s dětmi, jejíž manželství zaniklo, a to kvůli nepoškození práv dětí. Tak jak to chápu, nemůže uzavřít sňatek osoba ovdovělá s dětmi, což mi připadá neobyčejně tvrdé z hlediska zabezpečení výchovy dětí. Jak je tomu doopravdy?

Nepochopení napsaného

Vážený pane,
to je zcela evidentní nepochopení toho, co kolega dr. Němec psal. Taková manželství jsou zapovězena bez souhlasu ordináře (tj. nemají se uzavírat bez jeho povolení), aby se v té souvislosti prokázalo, že kontrahent hodlající uzavřít nové manželství plní své přirozené (zejm. alimentační) povinnosti vůči dětem z předchozího manželství či svazku. V momentě, kdy ordinář (zpravidla na základě doporučení faráře) může mít za to, že tyto povinnosti žadatel plní, bez dalšího vydá povolení k sňatku.

Doc. Hrdina

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2020) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Knižní tip: A přesto říci životu ano: Viktor E. Frankl

Knižní tip: A přesto říci životu ano:	Viktor E. Frankl
(22. 1. 2020) Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a zakladatele…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2020) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel: „Svlíct a tady pod…

Karel Fořt († 21.1.2014)

Karel Fořt († 21.1.2014)
(21. 1. 2020) Karel Fořt – známý jako "Otec Karel" z Radia Svobodná Evropa, skaut, kněz, vlastenec.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2020) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2020) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze. Učinil…

Shincheonji

je poměrně mladá křesťanská církev pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz