Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

13. 9. 2007, cpr

Manželství ovdovělých

Navigace: Katalog dotazů >

V knize Manželské právo katolické církve jsem našel tvrzení, že nemůže uzavřít církevní sňatek osoba s dětmi, jejíž manželství zaniklo, a to kvůli nepoškození práv dětí. Tak jak to chápu, nemůže uzavřít sňatek osoba ovdovělá s dětmi, což mi připadá neobyčejně tvrdé z hlediska zabezpečení výchovy dětí. Jak je tomu doopravdy?

Nepochopení napsaného

Vážený pane,
to je zcela evidentní nepochopení toho, co kolega dr. Němec psal. Taková manželství jsou zapovězena bez souhlasu ordináře (tj. nemají se uzavírat bez jeho povolení), aby se v té souvislosti prokázalo, že kontrahent hodlající uzavřít nové manželství plní své přirozené (zejm. alimentační) povinnosti vůči dětem z předchozího manželství či svazku. V momentě, kdy ordinář (zpravidla na základě doporučení faráře) může mít za to, že tyto povinnosti žadatel plní, bez dalšího vydá povolení k sňatku.

Doc. Hrdina

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....