Posílám vás jako ovce mezi vlky. (Mt 10,16) - Citát z Bible na každý den

3. 6. 2008, Opatrný

Je Marie Magdalena autorem čtvrtého evangelia?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Ježíš

Narazil jsem na článek: Je Marie Magdalena autorem čtvrtého evangelia? Píše se tam o mnoha spisech - gnostických evangeliích, Filipově evangeliu, dále o evangeliu Marie Magdaleny, spisu Pistis Sophia a dalších. Prý vrhají nové vrhají nové světlo na doposud vžitý pohled na postavu Ježíše Nazaretského. Ježíš se tu sám jeví jako gnostik, duchovní učitel - guru a jeho vztah k ženám je tu taky zobrazen v jiném světle. Marie Magdalena je v nich zobrazována jako Ježíšův žák - apoštol a nejen to, dokonce jako naprosto nejoblíbenější žák, a budoucí autor Janova evangelia. Autor se dokonce domnívá, že Maria Magdaléna je učedníkem, kterého Ježíš miloval. A to z důvodů, že z evangelií vyplývá, že byla Ježíši mimořádně blízko – přítomná jeho smrti i vzkříšení.
....
Na druhé straně je velmi zajímavé, že se do dnešních dnů uchoval obraz Marie Magdaleny jako padlé ženy - prostitutky, ačkoliv v samotném Novém zákoně o tom nenajdeme ani zmínku! V Bibli samotné se praví pouze to, že z ní Ježíš vyhnal sedm duchů. Je zřejmé, že obraz Marie Magdaleny jako prostitutky je umělý a je pravděpodobné, že je dílem samotné církve. Proč se však církev snažila ji očernit? Co na ní círvi tak vadilo?
...
Zajímavé je pak líčení samotného ukřižování - Stály pak blízko kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria, manželka Kleofášova, a Maria Magdaléna. Tedy Ježíš uzřev matku a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval, Řekl k matce své: ženo, aj, syn tvůj. Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě.
...
V první větě se vypočítávají ženy stojící u kříže. Ve druhé větě to vypadá, že autor odkazuje na skupinku žen, které právě vyjmenoval, obrací se ke své matce a tu se náhle objevuje postava "milovaného učedníka". Kdybyste četli jen tuto část textu, nabyli byste asi dojmu, že učedník je jednou ze dvou zbývajících žen. To je také zajímavé. Že by narážka na rodinná pouta "učedníka" a Ježíšovy matky? Bez zajímavosti není ani ta skutečnost, že ve zbývajících třech biblických evangeliích, není žádný učedník u kříže jmenován.
...

Gnóze byla odrazem podobného zájmu o senzace, jaký můžeme vidět dnes

Děkuju za Vaši otázku. Rozebrat celou tuto "konspirační teorii" by bylo dlouhé, tak snad jen to nejdůležitější.
Gnostická evangelia jsou již přeložena do češtiny i s úvody, které obsahují jejich střízlivější výklad, než je tento přeložený (Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy I).

Je pravda, že v gnózi hrála Marie Magdalena významnou roli, nicméně texty z gnostického křesťanství jsou pozdější, než Nový zákon. Z evangelií máme spoustu zlomků už z druhého století, nejsou ale mezi nimi žádné významnější odchylky (a i tyto zlomky se zohledňují v dnešních překladech).
O Marii Magdaleně se opravdu nikde neříká, že byla prostitutka, ale tradice ji ztotožnila s Marií, která podle Jan 11,2 pomazala Ježíšovi nohy vzácným olejem. A o ní Lukáš (7,37) říká, že to byla místní hříšnice.

I když tedy asi došlo ke spojení dvou osob se stejným jménem (což se stalo i Jakubům, ale dodnes si pleteme i Heroda Velikého, Heroda Agripu a Heroda Antipu), nebylo cílem Marii Magdalenu diskreditovat: vždyť se právě stala oblíbeným obrazem kajícníka, vzorem pro to, jak má křesťan litovat svých hříchů.

Milovaný učedník naproti tomu vystupuje beze jména asi proto, aby se s ním mohl každý křesťan ztotožnit. Každý křesťan je Kristem milován, může spočívat v jeho náručí (jiný možný překlad ulehnutí do klína) atd.
Možná se původně jednalo opravdu o nějakého konkrétního člověka, ale jeho jméno nebylo zapsáno, aby se s ním mohl ztotožnit každý. Pokud se pak dostal k veleknězi, ukazuje to spíš na jeho známosti. Přece mu přístup nemohl zajistit Ježíš, který byl zajatcem!

Scénu pod křížem můžeme chápat různě: svěření typického křesťana Panně Marii, nebo církvi, kterou symbolizuje. Obraz ale není vůbec nereálný: Pokud již byla Maria vdova, měl se o ní postarat její syn. A když umírá, svěřuje ji někomu jinému, protože samotná žena by ve společnosti neobstála.

Události kolem vzkříšení zase ukazují, že si Ježíšovo vzkříšení apoštolové nevymysleli, že mu napřed nevěřili.

Gnóze byla odrazem podobného zájmu o senzace, jaký můžeme vidět dnes. Senzační zprávy ale většinou odráží více naše přání, než skutečnosti.

I přes svou délku nebyla odpověď vyčerpávající, snad jsem zareagoval na to podstatné.

Kategorie otázky: Ježíš, Námitky k autentičnosti

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!
(7. 7. 2020) Tak konečně jsou tu prázdniny se vším všudy. Opravdové volno které si můžete užít nejen s přáteli, s rodinou, ale i s…

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2020) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2020) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19. 6. 2020) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

 www.scjinfo.cz