Splním své sliby Hospodinu. (Žl 116,14) - Biblický citát na dnešní den

11. 3. 2008

Homeopatie - okultní pozadí?

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Z čeho usuzujete, že homeopatie má okultní pozadí?

Homeopatie v mnohém připomíná astrologii

Léčebná metoda homeopatie je ve vatikánském dokumentu z r. 2003 na téma New Age zařazena mezi terapie, které jsou dnes propagovány v souvislosti s myšlenkami a duchovním pozadím tohoto hnutí. Tato metoda je v naší republice velmi rozšířená a naděje, které se do ní vkládají, se často vztahují i k tomu, co může člověku dát jenom Bůh. O homeopatii se diskutuje již od jejího objevu (od roku 1807), ale se současnou okultní vlnou se její popularita ještě zvýšila.

Zakladatelem této léčebné metody je německý lékař a esoterik Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl zapojen do esotericko-iniciační tradice svobodného zednářství, byl silně ovlivněn gnostickým učením a měl pohrdavý vztah k Ježíši Kristu. On sám ve svém díle Organon tvrdí, že homeopatie je „božská“ metoda a označuje ji za „spásnou pravdu“, kterou mu prý zjevil samotný bůh, kterého nazývá „Velký duch“, „Stvořitel“ a „Pramen Lásky“. Tím ovšem nemíní Boha křesťanů. Ve svém díle deklaruje svoji blízkost s Konfuciem a Ježíše nazývá snílkem a fanatikem.

Kromě toho se Hahnemann inspiroval také tzv. magnetismem, metodou léčení svého přítele F. A. Mesmera (1734-1815), který zastával panteistický obraz světa, spojený s vírou v astrologii. Také jeho „magnetické“ teorie byly inspirovány tajemnými zednářskými doktrínami. Hahnemann této metodě, které se také podle jeho zakladatele někdy říká mesmerismus, připisoval stejný božský původ jako homeopatii. Mesmerismus následně umožnil vznik hypnózy, přičemž hypnotický trans má podobné rysy změny mysli jako při praktikování transcendentální meditace, jogínské meditace, Silvovy metody a z ní vycházející Modré alfy. Všechny tyto metody včetně homeopatie slibují uvedení do harmonie s přírodou a kosmickými silami, včetně smíření člověka se smrtí. Tím se stávají jakýmsi náboženským systémem bez Boha. Homeopatie tedy není přirozenou a přírodní metodou léčby, ale uceleným filozoficko-náboženským systémem s okultními rysy. Český propagátor homeopatie Jiří Čehovský na svých stránkách otevřeně píše, že právě religiózní podstata homeopatie je nejlepší zárukou toho, že se tato metoda bude dál šířit a zlepšovat život stále většího počtu lidí.

Sami zastánci homeopatie přiznávají, že homeopatie se nachází mimo myšlenkový rámec uznávaných přírodních věd. Princip podobnosti, který dal této metodě jméno (homeos v řečtině znamená podobný, pathos je nemoc) a který je základním zákonem homeopatie, je spojen s magickým simile antické a magické lidové medicíny a pochází z „magického, kosmického obrazu světa“. Hahnemann tvrdí, že člověk je zevnitř ovládán duchovní životní silou (autokracií), která řídí i jeho hmotné tělo. Narušení této síly se v těle projeví jako nemoc. Proto směřuje homeopatická léčba k ovlivnění této životní síly, jejíž uzdravení má následně vést i k uzdravení hmotného těla.

Učení o ředění a potenciaci léku má také okultní pozadí. Do roztoku má při jeho přípravě vstupovat kosmická síla, která pak působí uzdravení. Mnozí homeopati často nezůstávají u samotné léčebné metody, ale připojují k ní i jiné okultní praktiky. Poněvadž je homeopatická typologie, podle níž se předepisují homeopatické konstituční léky, rozvinuta na základě astrologické a horoskopické symboliky, každý lékař, který předepisuje homeopatickou konstituční léčbu tím samým, používá astrologii. Také Jiří Čehovský uvádí, že homeopatie v mnohém připomíná astrologii.

Mezi lékaři homeopaty jsou jistě i poctiví a svědomití lidé, kteří hledají způsob použití homeopatie odděleně od jejích tajemných praktik. To ovšem neznamená, že tím samým vliv temných sil okultismu, které jsou ze své povahy skryté, jen tak zmizí. Žádná s vědeckých teorií nemůže tento okultní vliv zneutralizovat jenom tím, že v něj nevěří. Z tohoto pohledu je homeopatie opravdu nebezpečná a duchovně škodlivá. Dlouhodobé užívání homeopatie vede k závislosti na silách okultního původu. Z hlediska duchovního může dojít až ke spoutání konkrétním démonem homeopatie, ze kterého musí být člověk osvobozen modlitbou za rozvázání. Právě zkušenost s konkrétními případy spoutanosti a následného osvobození jsou pro mne subjektivně nejjasnějším důkazem okultního pozadí této léčebné metody.

-DRoVOK-

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“

Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“
(18. 2. 2019) Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od...

Týden manželství

(11. 2. 2019) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Vyšlo únorové vydání časopisu IN!

Vyšlo únorové vydání časopisu IN!
(5. 2. 2019) Několik let jsme se snažili valentýnské téma moc nezmiňovat, ale tento rok jsme se rozhodli, že únorové IN! bude plné...

Světový den nemocných (11. 2.)

(5. 2. 2019) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt XVI.) -...

O mužích a otcovství: videoseriál "Víra do kapsy"

O mužích a otcovství: videoseriál "Víra do kapsy"
(3. 2. 2019) Jak zvládnout roli otce, aby se ze syna jednou stal zralý muž a z dcery žena? V dubnovém vydání pořadu Víra do kapsy...