Věříte? (Mt 9,28) - Citát z Bible na každý den

19. 1. 2009, mat

Fatimské zasvěcení

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Neobsahuje Fatimské zasvěcení >>Mariánského kněžského hnutí<<
bludy?

Dobrý den, níže uvedená modlitba mi nejde z úst. Rád bych věděl, jestli není z hlediska katolické víry závadná.
Křesťan se podle mne má odevzdávat pouze Božímu plánu spásy a má plnit jen Boží přání a být oddán pouze Jemu.
Jsem ctitel Panny Marie a myslím si, že se P. Maria svou vůlí a svými přáními dokonale přiklonila k Bohu a Jeho přáním. Nicméně prvotní jsou vždy ta Boží přání. A naše úsilí by mělo směřovat k Bohu (s Mariinou pomocí).
Dále: Spásu člověku přináší Kristus, nelze ji tedy „očekávat od Marie“.
Marii chápu jako Pomocnici, orodovnici, dokonalý nástroj v Božích rukách. Ale v této modlitbě je vzývána jako Bůh. Podobně je tomu také ve střelné modlitbě „Sladké srdce Mariino, budiž naší spásou.“
Panna Maria má v mém životě hodně významné místo a za mnoho jsem jí vděčný. Takováhle modlitba jí ale dělá podle mne „medvědí službu“. Nedivím se pak bratřím evangelíkům, kteří nemohou mariánskou úctu skousnout.


Mariánské kněžské hnutí


ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
pro řeholní osoby a laiky, spolupracovníky Mariánského kněžského hnutí

Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, připojujeme se k Mariánskému kněžskému hnutí a zasvěcujeme se zcela zvláštním způsobem tvému Neposkvrněnému Srdci. Tímto úkonem zasvěcení chceme s tebou a skrze tebe plnit všechny závazky, které jsme přijali svým křestním zasvěcením. Zavazujeme se také usilovat o vnitřní obrácení, velmi požadované evangeliem, které nás oprostí od každé náklonnosti k sobě samým a k laciným kompromisům se světem, abychom byli jako ty ochotni stále plnit jedině vůli Otce. Nejsladší a milosrdná Matko, svěřujeme ti svou bytost a své křesťanské povolání: disponuj s ním podle svých plánů spásy v této rozhodující hodině, tak tíživě doléhající na svět. Chceme žít své povolání podle tvých přání, zvláště v obnoveném duchu modlitby a pokání, v horlivé účasti na slavení Eucharistie a na apoštolátu, každodenní modlitbou růžence a prostým způsobem života ve shodě s evangeliem, abychom tak dávali dobrý příklad v zachovávání Božího zákona a v praktikování křesťanských ctností, zvláště čistoty. Slibujeme ti také, že budeme spojeni se Sv. otcem, s hierarchií a s našimi kněžími, aby se tak postavila hráz pokračujícímu odboji proti učitelskému úřadu církve, neboť tento odboj ohrožuje základy církve. Pod tvou ochranou chceme být apoštoly této tak potřebné jednoty s papežem v modlitbě a lásce a vyprošujeme pro něho od tebe zvláštní ochranu. Konečně ti slibujeme, že budeme duše, se kterými přijdeme do styku, pokud je to možné, přivádět k obnovené oddanosti tobě. Jsme si vědomi, že ateismus způsobil u velkého počtu věřících ztroskotání ve víře, že se znesvěcení dostalo do svatého chrámu Božího, že zlo a hřích se stále více šíří, a proto se odvažujeme, Matko Ježíšova a milosrdná a mocná Matko naše, s důvěrou pozvednout oči k tobě a ještě dnes prosit a očekávat od tebe spásu pro všechny tvoje děti, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Chápu Vaše znepokojení, nicméně...

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Chápu Vaše znepokojení, nicméně z teologického hlediska lze oběma zmiňovaným modlitbám porozumět v dobrém smyslu: pokud Maria opravdu porodila Spasitele, pak přinesla – v jistém smyslu – světu spásu. Očekávat od Marie spásu pak neznamená nic jiného než očekávat Krista a jeho spásu. Neznamená to však, že by byla Maria spasitelkou – sama Maria spásou není – předpokládám, že ona střelná modlitba je určitým zjednodušeným, či pokleslým vyjádřením předchozího.

Stejně i s oním zasvěcením: zasvětit se Marii znamená oddat se jejímu způsobu života, který nechce nic jiného než boží vůli. Člověk tím vlastně vyjadřuje: ano, já chci žít před Bohem jako Marie, a vyprošuji si k tomu její pomoc.

Pochopitelně – a správně – mi namítnete, že ony formulace v těch modlitbách mohou být pochopeny zavádějícím způsobem, a že by proto bylo lépe je nepoužívat. Ano, měli bychom si dávat pozor na to, jestli to, co v modlitbě vyjadřujeme, nemůže označovat taky něco jiného, co by bylo v rozporu s evangeliem. Mohu to podat ale taky obráceně: nikdo Vás nenutí, abyste se tyto modlitby modlil. V katolické církvi existuje – využívá-li se skutečně – obrovská svoboda, která má určité hranice, ale uvnitř nich je leccos dovoleno.

K některým tématům katolické nauky o Marii Vám může pomoci i následující rozcestník: http://apo-logia.blogspot.com/2007/04/maria-svat.html.

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus, Modlitba

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…