Mons. Václav Malý

nejvýznamějším křesťanským svátkem? Ptejte se Václava Malého!

Narozen 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia v Praze a bohoslovecké fakulty v Litoměřicích byl roku 1976 vysvěcen na kněze. V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a stal se jejím aktivním členem. V lednu 1979 mu byl odebrán "státní souhlas" k veřejné kněžské službě, v květnu 1979 byl zatčen a obviněn z podvracení republiky. Ve vazbě byl do prosince 1979. Následně pracoval jako zeměměřičský figurant a jako topič pražských hotelech. V roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra. Poté ale odchází z politiky a věnuje se veřejné kněžské službě. V prosinci 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským. Jeho biskupské heslo zní: POKORA A PRAVDA. Více se o Václavu Malém můžete dozvědět v knižním rozhovoru s Josefem Beránkem: K hledání pravdy patří pokora, anebo v knižním rozhovoru s Józefem Augustynem Církev má šanci z knížky rozhovorů Mají nám co říct?

Také přesně nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamějším křesťanským svátkem, dokonce významějším než tolik slavené Vánoce? Internetový rozhovor o významu Velikonoc proběhl 6.4.2004.

 


vložila redakce webu vira.cz:
Z anotace rozhovoru: "Křesťanské Velikonoce navazují na židovský svátek pesach . Pro nás jsou ale významné z ještě jiného důvodu: jde o poslední dny Ježíšova pozemského života. Jeho smrt na kříži se stala branou do nového života, skrze pozemskou smrt přešel ke svému Otci. Ježíš přeznačil událost oslavovanou v židovském pesachu a vztáhl ji na svou osobu. Návaznost na vykoupení židovské svobody tu je: Židé o Velikonocích slaví vysvobození, vymanili se z egyptského otroctví a Ježíš jako Beránek Boží nám svým dílem ukázal, že se člověk ve spojení s ním může vymanit z nesvobody hříchu." (Václav Malý)

Jan Kettner:
Dobrý den, proč jste odešel z politiky? Myslím si, že je to škoda. Nebo můžete takto vykonat více dobra? 2.Myslíte si, že to může být tím, že o smrti lidi neradi slyší, a proto že je slavení vánoc je u nás v Čechách populárnější než slavení velikonoc?
Mons. Václav Malý:
Odešel jsem z politiky z důvodu, že jsem přesvědčen, že propojení kněžské služby a politické funkce by vyvolalo v naší společnosti pocit návratu klerikalismu a škodlivého propojení církevní a politických struktur. To vůbec neznamená, že se o politické dění nezajímám. Snažím se žít jako odpovědný občan. Rovněž se snažím ve své biskupské službě povzbuzovat a pomáhat druhým. 2.Pozoruji, že ze sdělovacích prostředků mizí takřka informace o mezních situacích člověka, tj. umírání a smrti. Smrt jako taková je vytlačována ze života a vyvstává dojem, jakoby smrt se netýkala každého z nás. Velikonoce skutečně jsou připomínkou Ježíšovy smrti na kříži, což pro vnějšího pozorovatele není zrovna příjemný pohled, pokud se nedívá na Ježíšův čin očima víry.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:35)

Jaroslava:
Dobrý den, mně se křesťanské Velikonoce jeví jako dost kruté svátky. Vánoce jsou více o idyle (i když rodit v chlívě asi právě idyla nebyla). Proč jsou tedy Velikonoce významější než jiné svátky? Napište to prosím pochopitelně i pro mladší a ne zrovna ve víře zdatnou čtenářku... Dík!
Mons. Václav Malý:
Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení. Připomínají význam oběti života ve prospěch druhých a zároveň, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám otevřel právě Ježíš z Nazareta. Proto Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti už během našeho pozemského putování.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:39)

Anna Hedvika Mitkovová:
"Dobrý den Otče biskupe, modlit se s Márií pod Křížem v tichosti svého srdce s Kristem k Nebeskému Otci, tak to je určitě velké tajemství Kříže. Já věřím, že Lůžko Pána Jéžíše je ukryté v Náruči Nebeského Otce, ve kterém jsou skyrté Paprsky Boží Lásky, které se o Veliké Noci odhalují. Otče biskupe, můžete mi k tomu dát duchovní vysvětlení, nebo říci Váš názor. Děkuji Vám moc. Anna Hedvika Mitkovová
Mons. Václav Malý:
Panna Maria je pro nás příkladem tiché odevzdanosti do nevysvětlitelného Božího jednání, které prožívala tváří v tvář umírajícímu Ježíši. Zůstala pevná a neztratila víru i v této bolestné chvíli, že Ježíšova cesta a jeho smrt má hlubší smysl. V tom je nám Maria povzbuzením.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:42)

PaLu:
Pravoslavná křížová cesta údajně nekončí uložením Krista do hrobu, ale vzkříšením. Nebylo by pro naši západní tardici dobré toto zavést? Děkuji
Mons. Václav Malý:
Toto už bylo zavedeno i v katolické církvi. Je doporučeno, aby při modlitbě křížové cesty na závěr bylo připomenutí Ježíšova vzkříšení.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:43)

Pavla:
Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek, proč je ten čtvrtek vlastně zelený?
Mons. Václav Malý:
Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí. Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). (Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:44)

Jarča:
Vážený pane biskupe, nějkak se s kamarádkama nemůžeme dopočítat čtyřiceti postních dnů. Kdy tedy postní doba končí, kdy začínají velikonoce?
Mons. Václav Malý:
Velikonoce začínají večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. Postní doba začíná na Popeleční středu a 40 dní se počítá od Popeleční středy do Bílé soboty bez započtení postních nedělí.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:47)

Jaroslav H.:
Dobrý den Jaký je důvod, že je na velký pátek půst. V čem má toto církevní přikázání svůj původ, je to pro křesťany asketické cvičení? Vždyť Velký pátek je přece dnem, kdy se odehrálo to hlavní - Ježíš za nás zemřel...
Mons. Václav Malý:
V protestantské tradici je Velký pátek vnímám jako slavnost z důvodů, které uvádíte. V katolické tradici je vnímána jako slavnost připomínka Ježíšova Vzkříšení ve vigílii neděle Zmrtvýchvstání. Velký pátek má proto ráz vážnosti a smutku. Tento den se neslaví Eucharistie. Tento den proto provází přísný půst újmy.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:49)

Josef Štěpánek:
V čem je problém v sjednocení slavení Velikonoc s východní církví. (Tím myslím datum)
Mons. Václav Malý:
Východní církve trvají na starobylé tradici tzv. juliánského kalendáře, zatímco katolíci se řídí reformou gregoriánského kalendáře. Už dlouhá léta se jedná o sjednoceném slavení velikonoc, ale dosud bohužel bez úspěchu.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:52)

JP:
Dobrý den, zajímalo by mě, proč musel být Kristus zabit. Má to nějaký význam? To mu nemohl Bůh pomoct?
Mons. Václav Malý:
Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde je řečeno, že věrný Boží služebník položí život za mnohé. Ježíšova smrt je důsledkem a vyvrcholením jeho celoživotního postoje naprosté odevzdanosti a věrnosti Božího příklonu vůči lidem. Přijal bezmoc kříže, aby se jasně projevilo jeho naprosté vydání se (Flp 2,5-11) Boží moci, která se zjevně ukázala v Ježíšově vzkříšení.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:54)

Pavel Hranáč:
Pane biskupe, jak to, že Bůh obětoval svého jednorozeného syna? Lidské oběti jednou provždy přece zakázal (Abraham + Izák).
Mons. Václav Malý:
Ježíš dobrovolně přijal svou potupnou smrt jako znamení, že nic pro sebe nežádá. Proto vyjadřování, že Bůh obětoval svého Syna ne zcela vystihuje tajemství Ježíšova jednání.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 14:59)

P.L.:
Dobrý den, o velikonocích se snažím sehnat nějaké informace, moc mi k tomu poáhá právě tento web (www.vira.cz/velikonoce) diky (moc totiž velikonocím nerozumím). Co by mě ale zajímalo: co pro vás osobně pane biskupe Velikonoce znamenají? Prosím (odpuste) ale napište to bez "zbožných" obratů a frází. Ne že byste tím trpěl Vy (neznám Vás), ale někdy je těch frází poměrně dost a člověk si z toho moc neodnese... Děkuji a přeji pěkné Velikonoce
Mons. Václav Malý:
Velikonoce jsou pro mě povzbuzením na cestě oproštění se od všech zbytečností k tomu podstatnému. Žít jako Ježíš ve službě druhým (i když tomu zdaleka nedostávám) a nepoměřovat smysl života úspěchem, prosazením se, ale ochotou být pro druhé a umět pro to něco obětovat. Velikonoce jsou rovněž pro mě nadějí, že smrt je branou do nového života.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:00)

Mirka:
Otče biskupe, chtěla bych se Vás zeptat, jak se doma zachovat, když děti chtějí mít již před Velikonocemi výzdobu - zajíčky, kuřátka... apod. a chtějí slavit svátky jako ostatní nevěřící kamarádi. Mohl byste něco ze zkušenosti poradit? Děkuji za odpověď Mirka
Mons. Václav Malý:
Těžko mohu něco radit, v zásadě nemám nic proti zvyklostem, které většinou pocházejí z pohanské doby a s Velikonocemi jako takovými a jejich duchovním obsahem nesouvisejí. Je dobré dětem vysvětlit, co Ježíšův příběh a jeho postoje znamenají.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:04)

Roman Novotný:
Poraďte mi, prosím, jak Velikonoce nějak užitečně prožít. Zdá se mi té symboliky, významů, obřadů¨velice mnoho, až se v tom ztrácím a Velikonoce často jen "přežiji"... Děkuji
Mons. Václav Malý:
Chápu Vás, že nelze prožít symboliku Velikonoc v celé její šíři a bohatosti. Není vůbec na škodu, když se při velikonocích soustředíte na jeden z významných momentů tohoto nevyzpytatelného tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:06)

Ivana:
Otče, osobně považuju Velikonoce za svátek pro "dospívající, zrající a zralé" křesťany. Zkuste mi říct Váš osobní názor, proč se je doposud "nepodařilo zinfantilnit" jako Vánoce. A 2. dotaz - letos v postní době jsem zjistila, že si neumím odpovědět na otázku, proč byl Ježíš vlastně ukřižován právě těsně před židovskými svátky. Má toto načasování nějakou symboliku ? Děkuji.
Mons. Václav Malý:
Zrození mého života fyzicky hmatatelné je přirozeně spojeno s velikou radostí. A Vánoce toto mimo jiné připomínají. Zatímco Velikonoce jsou mimo jiné připomínkou smrti a to v sobě vždy nese více otázek než odpovědí. Připomínáme si o nich skutečnost nového života, který nelze vtěsnat do našich lidských představ. A proto tedy Velikonoce nelze "zpřístupnit" tak snadno jako Vánoce.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:08)

Tomáš Valášek:
Viděl jste již film Mela Gibsona Umučení Krista? Jako věřící si myslím, že kritika tohoto filmu je neoprávněná. Já osobně jsem si při shlédnutí filmu uvědomil, co pro mě osobně Ježíš musel vytrpět.
Mons. Václav Malý:
Film jsem dosud neviděl, proto se k němu nemohu vyjádřit.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:10)

Josef:
Pane biskupe, co udělal Dismas, lotr po pravici, tak podstatného, že mu Ježíš slíbil, že bude s ním v ráji. Jsem podobný lotr jak Dismas, co máme udělat, aby i mě podobná slova řekl. Josef
Mons. Václav Malý:
Dismas si uvědomil a veřejně vyznal, že je hříšník. Nic si nenamlouval, a proto se pro něj otevřela naděje nového života. A to je naděje i pro nás.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:11)

Katerina:
Jak se vyrovnavate s tim, ze tiz lide, ktery Jezise vitaji pri prijezdu do Jeruzalema, ho nechaji ukrizovat?
Mons. Václav Malý:
Davové smýšlení je velmi vrtkavé a snadno manipulovatelné. S tím máme zkušenosti i dnes. (Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:12)

Marie:
Dobrý den, Otče biskupe vím, že na velký pátek je velký půst od masa. Má se tento půst od masa dodržovat každý pátek a nebo se postit nějakým jiným způsobem? Děkuji za odpověď a přeji požehnané velikonoce. Marie
Mons. Václav Malý:
V pátek, pokud je to možno, bychom si měli odříkat nejen maso, ale spíše to, co nám zvláště chutná. A to mohou být přece i mnohá bezmasá jídla. Půst se týká nejen jídla, ale i činu. Znamená to tedy ochotu zřeknout se např. oblíbené zábavy apod.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:13)

Radomír L.:
Vážený pane biskupe, velikonoční bohoslužby jsou plné symbolů, které vznikly v průběhu minulých staletí. Tyto symboly ale dnešnímu člověku moc neříkají a tak postrádají význam symbolu... Nešlo by obřady nějak více lidem přiblížit, hlavně pak dětem? Navíc (prý) rozhodnutím biskupství u nás v kostele nemají být velikonoční sobotní bohoslužby v podvečer, ale až večer, což je zase pro děti nemožné. Moc to nechápu. Děkuji
Mons. Václav Malý:
Do významu symbolů se vrůstá, nelze očekávat, že dítě musí pochopit hned každý symbol a gesto. Pro dítě je důležité, když zakouší, že jeho rodiče a nejbližší něco skutečně slaví a je to pro ně důležité. Sobotní vigilie má být skutečně v časovém souběhu denní doby. Světlo svíce, symbol Ježíšova vzkříšení, skutečně může ve své plné síle zazářit, když je kolem tma.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:15)

Miloš Matějů:
Otče biskupe, co pro Vás osobně znamenají velikonoce a v čem v nich prožíváte největší radost a naději?
Mons. Václav Malý:
Viz výše odpověď na dotaz P.L.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:18)

Josef:
Dobrý den,jsou tu zase ty dlouhý obřady a s tím velké nepohodlí.Moje manželka,věřící jako já,už z toho má pár týdnů skoro depresi.Co bych mohl udělat?Nechci se prožívání liturgie vzdát a vím,že to je těžké.Jak přežít s duchovním užitkem Triduum? Manželce jsem slíbil, že k ní může přijít zmrtvýchvstalý Kristus, ale ona asi už ani tomu moc nevěří. Může za to asi tradiční a rigidní náboženská výchova v dětství. Díky za radu! Josef
Mons. Václav Malý:
Těžko mohu radit. Doporučoval bych účast v takovém společenství, které tajemství Velikonoc slaví neformalisticky a ze slavení je zřejmá radost i vzájemná blízkost účastníků. (Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:19)

Dana P.:
Dobrý den,Otče biskupe, jsem věřící člověk a svátky prožívám radostně a s Pánem. Prosím, mohl byste nám přiblížit vaši konkrétní pracovní náplň na Velikonoce-od rána až do večera,máte jistě přesný časový rozvrh-na jaké úkony? a jak často se modlíte přesto, že jste celý den s Pánem. Prosím o modlitby za nás, za ovečky. Děkuji.Pán Bůh Vám požehnej.
Mons. Václav Malý:
Na Zelený čtvrtek se zúčastním v katedrále sv. Víta dopoledne Missi chrismatis (svěcení olejů) a odpoledne navštívím několik osamocených a nemocných a navečer budu slavit obřady v kněžském domově ve Staré Boleslavi. Na Velký pátek ráno se budu modlit společně s metropolitní kapitulou breviář - matutinum a laudy, odpoledne navštívím rovněž nemocné a opuštěné a večer se zúčastním slavení obřadu v katedrále. Na Bílou sobotu ráno se budu opět modlit s kapitulou hodinky a během dne navštívím zbytek těch, které jsme nestačil navštívit ve čtvrtek a v pátek. Večer budu slavit obřady v Noutonicích. Na Hod Boží velikonoční budu sloužit liturgii dopoledne v Nových Butovicích.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:21)

Nikola :
Kdy slavíme Velikonoce? Slyšela jsem že jsou pokaždý jinak.Je to pravda?A kdy.?
Mons. Václav Malý:
Ano. Datum velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle Hodu Božího velikonoční je vždy po prvním jarním úplňku. Datum kolísá od 22.3. do 25.4. (Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:25)

Jarda:
Dobrý den, proč vlastně věříte v Boha? Co to pro vás znemená? Jak jste uvěřil? Máte také krize víry? Co pro vás znamenají Velikonoce?
Mons. Václav Malý:
Víra v Boha mě vede k pokoře, že nejsem pánem svého života, ani stvoření, jehož jsem součástí. Víra mi dává naději a zkušenost, že jsem někým přijat navzdory své hříšnosti a nedostatečnosti. Přijat v plném slova smyslu, bez výčitek. Víra mi umožňuje hluboce zakusit, co znamená odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i druhým. Je pro mě povzbuzením odpovědně žít a povstávat i ve chvílích slabosti a selhání. A dává mi výhled na nový život, přesahující všechny lidské představy. Aniž mě zbavuje odpovědnosti za pozemské putování. Víra pro mě vůbec není těšínským jablíčkem nebo únikem z reality, ale naopak mi pomáhá žít realitu v plné šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat smysl bolestem i nepříjemným chvílím, zklamáním. 2. Jak jsem uvěřil? Rodiče mi dali příklad neformální a hluboce zakoušené víry. A to byl ten nejlepší vklad pro mne do života. Cesta víry je pro mne procesem, nikdy jsem ji neztratil, ale přiznám, že přicházejí časy únavy, pochybností, ale i toto vidím jako něco, co může mou víru pročišťovat a zbavovat laciného zjednodušování a ideologizace. Na otázku co pro mne znamenají velikonoce jsem již odpověděl výše.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:33)

Petr Procházka:
Jaký logický význam má půst? To tedy nechápu. A napsal jste že o velkém pátku je půst újmy -co toje?
Mons. Václav Malý:
Základní význam půstu spočívá v tom, že si něco odřeknu, což mi má pomoci, abych se více soustředil na to podstatné. Pomáhá uvědomit si, že každodenní zdánlivé samozřejmosti jsou dary, na které nemám nárok. Půst vůbec nespočívá v nějakém sebetýrání nebo sebemrskačství. Vede ke kázni v myšlení i tělesných potřebách. Půst není jen záležitostí křesťanství, ale má svůj duchovní význam i v jiných náboženských tradicích. Půst újmy znamená zříci se nejen něčeho dobrého, ale že se dosyta najím jen jednou za den.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:36)

Pavel Vohnout:
Dobrý den pane Biskupe, chtěl bych se zeptat proč je státní svátek zrovna v pondělí, když Poslední večeře Páně byla ve čtvrtek a ukřížování Páně v pátek? Přeji vše dobré! Děkuji, Pavel Vohnout
Mons. Václav Malý:
V některých zemích je po celé Velikonoční triduum volno pro všechny. Záleží na jednotlivé zemi. Za doby komunismu byla snaha vymazat duchovní obsah Velikonoc z mysli lidí. A přirozeně se tyto dny vůbec nepřipomínaly. Zůstalo jenom velikonoční pondělí, jakožto zbytek tradice velikonočního oktávu, i když tento den duchovně není tak významný, jako Velikonoční triduum.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:40)

Milada:
Píšete, že se nemusíme postit od masa, ale slyšela jsem, že se tělo protřebuje očistit i od škodlivin a že půst od masa je tělu i duchu prospěšný.
Mons. Václav Malý:
Souhlasím s Vámi, že půst od masa rozhodně tělu prospívá. Aniž člověk musí být vegetariánem.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:45)

:
Modlíte se, jak?
Mons. Václav Malý:
Jak se modlím? Pravidelně se modlím každý den tzv. denní modlitbu církve, která svůj přesný postup a předepsané texty. Snažím se každý den alespoň půl hodiny zůstat v naprostém tichu a přitom meditovat a modlit se vlastními slovy. Toto ztišení a pokud možno naprosté zklidnění, oproštěn od všech momentálních starostí a kladený nároků pokládám za východisko své veškeré činnosti. Získávám tím zdravý odstup od všeho dění, jehož jsem součástí a pomáhá mi to dobře zhodnocovat co je důležité v mém životě a konání. Pokud je méně náročný den snažím se tuto chvíli prodloužit na jednu hodinu. Kromě toho slavím liturgii tj. bohoslužbu, která je rovněž nejen osobní modlitbou, ale modlitbou společenství církve, jejíž jsem součástí.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:45)

redakce webu www.vira.cz:
Vážený pane biskupe, za redakci i za čtenáře Vám srdečně děkujeme za čas, který jste si pro tento rozhovor udělal. A přejeme Vám vše dobré, nejen o Velikonocích!
Mons. Václav Malý:
Děkuji za tuto příležitost, děkuji všem tazatelům za jejich zvídavé a věcné dotazy. Přeji všem duchovně plodné Velikonoce.(Odpovězeno: 6. 4. 2004 v 15:54)