Miloslav kardinál Vlk

Ptejte se kardinála Vlka

 

Miloslav kardinál Vlk - narozen 1932 v jihočeské Líšnici. Roku 1960 promoval na Filozofické fakultě v Praze. V roce 1964 zahájil studia na Teologické fakultě v Litoměřicích. 1968 vysvěcen na kněze. Poté byl sekretářem biskupa Hloucha. V době "normalizace" byl státní mocí často překládán. V r. 1978 mu byl odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby. Následujících 10 letech žil v Praze - pracoval tajně jako kněz v malých skupinách věřících a přitom vykonával "civilní" zaměstnání, např. jako umývač oken, později jako archivář ve Státní bance československé. Po roce 1989 jmenován postupně českobudějivickým biskupem, pak arcibiskupem pražským. Roku 1994 byl papežem jmenován kardinálem. Je nositelem řady čestných doktorátů a vyznamenání. (Kardinál Vlk zemřel 18.3.2017) Více se o osobě kardinála Miloslava Vlka dočtete na webu www.kardinal.cz, dostupné knihy od kardinála Vlka naleznete zde.

 

Ptejte se Miloslava kardinála Vlka. Online rozhovor proběhne ve středu 17.12.2003 od 16:00 do 17:00 hodin. Otázky můžete klást i předem. "...mocnosti tě mohou nechat ve štychu, ale On trvá jako jediný pevný bod. Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi zůstával ve všech našich situacích." (Miloslav Kardinál Vlk) Zdroj: KT 1/96

 


vložila redakce webu vira.cz:
Z anotace rozhovoru: "...Mocnosti tě mohou nechat ve štychu, ale On trvá jako jediný pevný bod. Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi zůstával ve všech našich situacích." (Miloslav Kardinál Vlk) Zdroj: KT 1/96

Helena Chvalová:
Co je příčinou toho, že máte stále na tváři úsměv a srší z vás radostný optimismus.
Miloslav kardinál Vlk:
Myslím si, že mám přirozeně optimistickou povahu, ale ta je silně ovlivněna mou vírou, která mi dává jistotu pro můj život a otevírá perspektivy naděje. Vědomí blízkosti Boha dává člověku úsměv na tváři.(Odpovězeno: 16. 12. 2003 v 15:00)

Jaroslava Duttweilerova:
V čem vidíte podstatu Vánoc?
Miloslav kardinál Vlk:
Jádro Vánoc spočívá ve skutečnosti, že se v lidských dějinách před dvěma tisíci lety zřetelně jasně, viditelně a hmatatelně projevila láska všemohoucího Boha k lidstvu, k člověku, který od počátku, od stvoření nosí ve svém životě, ve svém nitru vtisknutý obraz Boha. Boží láska k lidstvu a k člověku se konkrétně projevila tím, že Trojjediný Bůh poslal druhou ze tří osob Trojice, aby přijala lidskou přirozenost, lidský život, aby se narodila jako člověk, aby přišla v těle - prostě, jak říkáme, aby se vtělila. Druhá božská osoba, "Syn", se tak stala dávno v Izraeli předpovídaným a očekávaným "Mesiášem", tj. posvěceným, pomazaným králem a prorokem, s lidským jménem v hebrejštině "Jehošua", v češtině Ježíš. On to byl - a to je vlastní jádro vánočních svátků - kdo do lidské bídy, strachu, do touhy po záchraně, opoře, jistotě přinesl radostnou zprávu (cizím slovem "evangelium"), že tou oporou a záchranou je milující Bůh. Ježíš to ukazoval celou svou veřejnou činností. Přes svůj život naplněný láskou byl lidskou nenávistí a různými intrikami odsouzen k potupné smrti na kříži (tak se tehdy popravovalo). Smrtí - přijatou v absolutní lásce k Bohu, který ho vyslal, a k člověku - a svým vzkříšením ze smrti získal odpuštění lidských vin a dar radostného života zde a jeho naplnění ve věčnosti pro ty, kdo ho vírou přijali. Ve společnosti, kterou založil, tj. v církvi, ustanovil svátosti, což znamená, že otevřel prameny, z nichž je možné čerpat sílu tohoto nového života, spásu.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:07)

Martina:
Co pro vás znamenají vánoční svátky (z křesťanského i osobního úhlu pohledu)?
Miloslav kardinál Vlk:
Znamenají pro mě především prohloubení radosti a nové prožití té skutečnosti, že sám Bůh přišel, aby nám byl blízko. A že tato jeho blízkost zůstává. Právě tohleto o Vánocích prožívám a naplňuje mě to radostí. Prožívám to při liturgii a jejích radostných textech Písma, a stejně tak ve společenství, ve kterém cítím, když jsou lidé ve vzájemné lásce, že tam lze nalézat Boha blízkého, který přišel na tenhle svět a zůstává mezi námi.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:15)

Jan Kettner:
Srdečně Vás zdravím, pane kardinále. Jistě máte podobný problém jako většina pracujících - mnoho práce a povinností. Jak budete prožívat Vánoce, aby to byly opravdu svátky pokoje a míru?
Miloslav kardinál Vlk:
Ano, mám stejný problém jako vy i jako většina pracujících. Moje povinnosti jsou sice jiného druhu, ale tlačí na mne stejně. Snažím se vystupovat nad tyto povinnosti, aby mě neutlačily, a to ponořováním se do té skutečnosti Vánoc tj., že Bůh je nám blízko, a tohle prožívat, ne sám, ale s druhými, kteří jsou mi blízko, kteří žijí okolo mně.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:18)

Jakub:
Jaké byly Vaše nejkrásnější Vánoce?
Miloslav kardinál Vlk:
Myslím, že to byly Vánoce mého dětství. Kdy jsme byli plni očekávání příchodu Ježíška, tak jak nás rodiče tomu učili, dětským způsobem jsme prožívali, že Bůh přichází do naší blízkosti a cítili jsme jeho lásku v dárcích, které nám rodiče dávali.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:20)

Luděk P.:
Dobrý den, zdá se mi, že Vánoce jsou značne zidealizované a zkomercionalizované. Vždyť to při narození Ježíše žádná idyla (ani komerce :-) nebyla. Leckdy se mi zdají hesla typu "svátky pohody" spíše kontraproduktivní a psychiku namáhající... Leckdy je pak už před Vánoci jen slyšet: "už aby to bylo za námi"... Co si o tom myslíte Vy? Co dělat, aby Vánoce pro nás byly opravdu Vánocemi?
Miloslav kardinál Vlk:
Aby Vánoce pro nás byly opravdu Vánocemi, je zapotřebí se nepouštět do proudu, kterým se okolo nás valí jejich prožívání. To znamená nepodlehnout jejich komercializaci a vytvářet ve svém srdci vědomě prostor pro tu nejvlastnější jejich realitu, tj. Bůh blízký. A usilovat o to, vytvářet v tyto dny radostné chvíle ticha, v němž mluví Bůh. A snažit se také co nejvíce lásku Boží, která je náplní Vánoc, také konkrétně realizovat vůči druhým, které potkávám.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:22)

Stanislav:
Zdravím Vás a rád využívám této příležitosti k mému dotazu. S blížícími se Vánoci ve mně rostou rozpaky, jak je vlastně prožít. Na jedné straně totiž na lidi působí obrovský komerční a konzumní tlak, na druhé straně zas někdy (promiňte mi ten výraz) předuchovnělé a nereálné křesťanské výzvy, které lze v běžném životě (lidí pracujících a majících rodinu) těžko realizovat. Někde mezi tím se pak pohybují tradiční "návody" k prožití Vánoc (zvyky, rady psychologů atd.). Existuje něco "mezi"? Jak k tomu dospět? Přeji Vám pěkné Vánoce!
Miloslav kardinál Vlk:
Střední cestou mezi komercializací a zidealizováním Vánoc je konkrétní a praktické prožívání toho, co je vlastní náplní Vánoc. Boží láska se k nám přiblížila. Tuto lásku nemáme pouze konzumovat pro sebe, ale hned ji dávat dál, což je podstata lásky, a tak ji přenášet do konkrétního života. (Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:25)

Veronika:
Otče kardinále, mohu se Vás zeptat, kde byste nejraději Vánoce trávil?
Miloslav kardinál Vlk:
Odpovědí na tuto otázku by byla jen zbožná přání. Realitou je, že je prožívám tam, kde stojím, ve službě druhým a v úsilí naplňování toho, co Vánoce jsou, a to mě činí šťastným. Takže nereálná přání nemám.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:26)

Luboš Schejbal:
1.prosím jakou barvu má mít svice na adventním věnci? 2.čeho je simbol den 25.12. předem děkuji za odpovědˇ. L. Schejbal
Miloslav kardinál Vlk:
Svíce na adventním věnci může mít barvu jakou si vyberete. Může být fialová, to je barva adventu nebo bílá, to je barva mariánská nebo taková, která se vám líbí. Den 25. 12. jako den Narození Ježíše Krista, je údaj podle tradice z druhého století po Kristu, kde se píše, že se Ježíš narodil ante diem octavum Kalendas januarias tj. 25. 12. podle našeho počítání.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:31)

Lubomir:
Otče kardinále,jak prožíváte adventní čas jako kardinál a jak jste jej prožíval jako dítě,kněz,biskup?
Miloslav kardinál Vlk:
Jako dítě jsem adventní čas prožívával především návštěvou rorát hodně brzy za tmy, jako kněz především meditací a kázáním na témata adventní liturgie a prožíváním těchto témat ve vlastním životě a jako biskup v tom pokračuji. A tohle mi přináší velkou radost. Ono totiž slavení tajemství Kristova života je jakýmsi jejich zpřítomňováním. A advent a jeho tajemství je přicházení Ježíše Krista do naší blízkosti dnes v církvi, v našem životě.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:32)

Věrka ze středních Čech, 28 let, 2 děti:
Každé vánoce se příbuzní zdlouhavě a únavně dotazují, co jsme si koupili s manželem za dary, kolik co stálo... Pro nás tyto věci nemají velký význam, máme letos dokonce nové miminko, nevím ale jak jim to vysvětlit - na naše vysvětlování reagují nechápavě "co to máte tedy za svátky" a být přitom taktná, nepovyšovat se a neurazit je..děkuji. Věrka
Miloslav kardinál Vlk:
Na tuto otázku bych odpověděl takto: není to záležitost pouze vánoční, ale vůbec vztahu ke druhým. A vzta křesťana ke druhým lidem je dán láskou. A láska by tady měla mít podobu naslouchání. Když těm druhým nasloucháme, oni cítí, že jsou chápáni a možná, když tohle budeme dlouho dělat, že bude i prostor jim něco říci také ze svého života, ze své zkušenosti, možná, že se i sami zeptají.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:34)

Andelicek :):
Moc zdrvim :) Cetl jsem si dotazy na Vas kladene abych se pripadne neopakoval a musel jsem se smat je to vsechno na jedno brdo. Misto odpovedi na moji otazku mi radeji poslete pozehnani, dekuji :))
Miloslav kardinál Vlk:
Ano, andělíčku, posílám velké požehnání +!(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:36)

Michal:
Laudetur Jesus Christus! Vasa eminencia, v com vidite prinos dnesnej krestanskej mladeze k rozvoju viery? Ako by ste povzbudili mladez k hlbsiemu prezivaniu adventu a svojej viery? Prajem Vam pokojny zvysok adventu a pozehnane Vianoce.
Miloslav kardinál Vlk:
Myslím, že je zapotřebí začít trochu z větší vzdálenosti. To znamená, především sám konkrétně uskutečňovat, žít svou víru, udělat s ní zkušenost a vydávat o ní přede všemi, zvláště před mládeží, svědectví. Mládež, která nemiluje dlouhá kázání, ale je velmi konkrétní, rychle pochopí na nás, na našem životě, oč jde a věřím, že prožijeme běžnou zkušenost, kterou už staří Římané formulovali: exempla trahunt... Ježíš to formuloval: budete mi svědky. Tomu mládež rozumí.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:37)

Lucie Nováková:
Posílá vaše církev blahopřání k Vánocům i Dalajlámovi?
Miloslav kardinál Vlk:
Já mu přání neposílám, poněvadž se s ním osobně neznám. Ale pro vysoké představitele katolické církve, či také jiných církví, je to vhodné, rozdělit se o radost, i když třeba on Vánoce neslaví.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:42)

Algayerová:
Otec kardinál,vždy môžete počítať s mojou jednotou a tak s Ježišom uprostred.
Miloslav kardinál Vlk:
Ano díky, v tom spočívají Vánoce... Ježíš uprostřed nás - to jsou živé jesle...(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:43)

Faragula Ondrej:
Pane kardinále, prosím Vás o odpověď na otázku se kterou si nevím rady: Jak správně chápat trojjedinnost Boha? Budu moc rád za vaši odpověď, když mi ji ošlete ma mejlovou adresu. Děkuji předem.
Miloslav kardinál Vlk:
Toto tajemství je veliké a přesahuje naše lidské chápání. Bůh nám ale nezjevuje hádanky, abychom si měli nad čím lámat hlavu, ale On je prostě takový, to znamená láska. A láska se v Bohu u Boha realizuje mezi jednotlivými osobami. Je-li Bůh láska, musí být ve více osobách. Když Bůh člověka stvořil, tak mu vtisknul svou podobu - podobu Boha - Společenství. Člověk je tedy stvořen pro společenství a v tom je jeho identita. Jestliže společenství realizuje. Proto Ježíš, založil společenství - církev. A jí svěřil božský život, to znamená, dal nám účast na životě Boha - Společenství. Nespekulujme především o Bohu, ale žijme tuto podstatu Boha. Ježíš slíbil, kdo mě miluje, tomu se dám poznat.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:44)

Lukáš z Dubnice n/Váhom, SK:
Niekedy sa cítim (konkrétne medzi prietelmi v univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne pri komunikácii s nimi mimo modlitby/ akoby som som bol pustý a bez Krista akoby som si vůbec neuvedomoval Pánovu lásku neodovzdával sa mu a hladal nejaké iné potešenie v príjemnej chvíli strávenej s priatelmi. Mám asi slabú vieru..., kiež by som mohol povedaˇt to, čo Terézia z Avily: Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.
Miloslav kardinál Vlk:
Úvaha, kterou vyslovujete je velmi správná. Blahopřeji Vám.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:51)

Metroděj Novák:
Vážený pane, rád bych věděl Váš názor na to, jak a zda je vůbec možné si udržet smysluplné prožití vánoc v dnešní společnosti(bombing konzumu na všech stranách, děti chodí do školy, kde to slyší ze všech star atd).Promiňte mi ale, rád bych ale slyšel něco opravdu konkrétního pro nás ve světě - ne nějaké posvátné povídání .Protože Vám se to žije - Vy to dětem vysvětlovat nemusíte, vy nemusíte vařit a nakupopovat. Pokud nemáte něco jsného a konkrétního raději neodpovídejte.
Miloslav kardinál Vlk:
Do Vašich opravdu závažných problémů bych pro Váš vlastní pokoj a klid duše i pro Váš vztah k dětem velmi radil, abyste se nesoustředil jen na poslouchání kázání anebo četbu textů, ale abyste se snažil ve svém životě opravdu konkrétně žít při vaření a nakupování a v ostatních situacích života, pak budete mít radost i Vy sám, i děti poznají o co jde.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:52)

Honza M.:
Zajímalo by mě, jaký je Váš soukromý obraz nebo představa některých nadpřirozených událostí Nového zákona (zázraky, vzkříšení atd.) Berete je jako doložené dějinné události bez jakýchkoliv pochybností (jak jsou někdy vyloženy v katechismu) nebo jako příběh, který je pravdivý spíše svým poselstvím a není nutné jej brát úplně doslova? Ke kterému z těchto dvou protipólů máte blíž? Děkuji.
Miloslav kardinál Vlk:
Nemám soukromý obraz nebo představu nadpřirozených událostí Nového zákona, ale víru církve. Ježíš Kristus je Boží syn, je Pánem přírody i jejích zákonů. Takže zázraky mi nedělají potíže, když vidím "zázraky" ve světě vědy a vůbec v našem světě. A vzkříšení? Do věčnosti nemůže člověk vstoupit s tím hmotným tělem, které má, protože věčnost je bez času a bez prostoru, kdežto náš život je sevřen časem a prostorem. A Ježíš z tohoto času a prostoru vystoupil, a to je vzkříšení. Přijal nový život, který nepodléhá zákonům tohoto světa. Bůh ke svému zjevení používá i kulturu a názory lidí minulosti. Samozřejmě tuto kulturu nemusím brát za Boží zjevení.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 15:54)

Markéta:
Otče kardinále, přeji vše nejlepší k Vašemu zítřejšímu svátku.
Miloslav kardinál Vlk:
Děkuji, Markéto, já přeji požehnané svátky.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:04)

Růžena:
Pane kardinále, co si myslíte o předvánočním běsnění, které letos vypuklo již před Dušičkami? Není to škoda? Nebere to Vánocům jejich kouzlo? P.S. Vše nejlepší k svátku!
Miloslav kardinál Vlk:
Vše je o lidech; kdo chce běsnit, ať běsní! Samozřejmě, že to není podstata Vánoc. A je to škoda. Také Vám vše nejlepší k Vánocům.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:05)

Jan Nolak:
Dobry den, chci se zeptat, jaky je vas nazor na masturbaci, a zdali se v tomto shodujete s Katolickym katechismem. Nepripada vam nevkusne a indiskretni, ne-li primo nebezpecne pro zdravy vyvoj cloveka, nekomu do techto zalezitosti mluvit, ci je dokonce jakkoliv omezovat ci usmernovat? Dekuji a preji pekny den.
Miloslav kardinál Vlk:
Na tuto otázku se dívám opravdu očima učení církve. Svoboda člověka je omezena určitými zásadami, principy, pravdami, které jsou prostě dané určitým řádem, který je stanoven, a který jsme si my nevymysleli, a my nemáme svobodu ho zrušit, poněvadž souvisí se základy života a je nebezpečné řád a budovu života podkopávat, poněvadž by se mohla zřítit.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:06)

V. Toman:
Dobrý den, myslíte, že byste mi mohl několika větami vysvětlit podstatu přikázání Nesesmilníš. ?
Miloslav kardinál Vlk:
Ona ta otázka vlastně také souvisí s Vánocemi. Protože znamená: budeš správně milovat, tj. podle způsobu jak miluje Bůh. Jeho láska není sobecká, On nemiluje jen pro sebe samého a všemu stanovil řád, a jestliže naše láska je v tomto stylu tak "nesesmilňujeme".(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:07)

Dr.Petr Majer:
Pane kardinále, mám dvě otázky v souvislosti s blížícími se vánočními svátky 1.Vlastenectví, hrdost na svoji zemi - jsou dnes tyto pojmy vůbec aktuální? 2.Štěstí - co pro Vás znamená? A vy sám, jste šťasten? Děkuji
Miloslav kardinál Vlk:
Ježíš jistě miloval také svoji zem a láska k vlasti patří k obsahu lásky k bližnímu, ale dnes bohužel mnozí z vlastenectví dělají populistická, politická hesla a některé křesťansky se tvářící společenství tuto lásku k vlasti překrucují. A štěstí? To znamená naplňování vlastní identity. Nalézání toho, čím mám být, k čemu mě Bůh určil. A On mě určil k radosti z jeho blízkosti, a když se mi daří uskutečňovat lásku k druhým, a když vidím, že oni jsou šťastní mou láskou, tak jsem také šťastný. Tj., že naplňuji to, k čemu jsem určen.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:09)

Miroslava Borska třinec habrova402:
ja se od BOHA oddaluji chci byt porad snim ole rodice mi nekdy zakazuji tomu se oddaluji chtela jsem se i zabit ale diky P.Radkovi Drobiszovi se tak nestalo pomostemi ma vira uz neni to co byvala
Miloslav kardinál Vlk:
Přeji Vám, abyste tyto problémy překonala a hledala pomoc i na rovině přirozené, všude tam, kde je ji možno nalézt a nezapomínala na své dosavadní zkušenosti s Bohem, který je i Vám blízko.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:16)

Klára:
Dobrý den, je pravda, že jste doporučil Centru Vérité (dr. Mráček) recenzanta pro časopis Regina a Zprávy z Medugorje? Jeho jméno je tajné, protože si to údajně nepřáli nadřízení recenzanta. Čtete tyto časopisy? Jaký je Váš osobní názor na dění v Medugorji?
Miloslav kardinál Vlk:
Můj názor na dění v Medugorje je shodný s oficielním názorem církve. Je to místo, kde se lidé hodně modlí a přijímají svátosti. O zjevení Panny Marie se církev ještě nevyslovila. Zprávy z Medjugorje nečtu a jméno recenzenta neznám. Tyto zprávy nemají církevní schválení a neměly by být v kostelích rozšiřovány.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:18)

:
Kde budete sloužiz Vánoční bohoslužby?
Miloslav kardinál Vlk:
Půlnoční bude v kostele Panny Marie Vítězné tzn. Pražského Jezulátka ve 24:00 a na Hod Boží v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 9:30 a na Sv. Štěpána rovněž v katedrále v 9:30.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:37)

Jaroslava Populová z Příbrami:
Chvála Kristu otče kardinále, zdravím Vás upřímně. Nechci se ptát, mojí vírou v Pána myslím nic jen tak neotřese. Zkrátka věřím Mu a teď i Vám bez licitování. Také jsem, před třemi lety, kdy jsem se teprve začala obracet k Bohu, nechápala Jeho trojjedinnost. Vysvětlilo mi to malé dítě. "To je jasný teto. Stejně jako voda. Jednou teče, jindy je z ní led, potom pára..." Bez jakékoli diskuze jsem pochopila. Ve svých 50 letech. a dotaz:..."Vám se to žije, když..." Mám hodně přátel mezi knězi a řeholními sestrami. A moc dobře vidím do jejich náročného života. Jsou otci, bratry a sestrami obrovských rodin. Nepopírám vyjímky, ale ty jsou i v běžných rodinách. Otče kardinále, Vám ještě jednou děkuji za Vaši osobní a velmi povzbuzující návštěvu u nás dvou vozíčkářů, na kterou jste si "odskočil" z náročného duchovního cvičení-exercicií, které jte vedl pro kněze na naší Svaté Hoře. Přeji Vám pevné zdraví a hodně Božích milostí ve Vašem poslání.
Miloslav kardinál Vlk:
Zdravím pěkně a přeji požehnané svátky a celý nový rok.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:40)

Josef Netušil:
Pane kardinále. Jaké máte předsevzetí a plány do příštího, když letošní byl takúspěšný. Mám na mysli třeba obnovný proces na KTF, kdy se konečně podařilo odstranit ty, kteří bránili vnikání nového, zdravého ducha do tohoto učiliště, nebo vedení věřících ke správnému postoji při hlasování o vstupu do EU, či zahájení tak plodného a potřebného sněmu. Myslím, že bude potřebí ještě zvýšit úsilí v tom směru, aby se církev více a více stávala domem ze skla. Děkuji a srdečně zdravím
Miloslav kardinál Vlk:
Pro příští rok probíhají tři velké věci. Jednak sněm katolické církve pokračuje svou práci v osmi komisích, a to vyžaduje velké úsilí, aby druhé zasedání sněmu v roce 2005 bylo dobře připraveno. V komisích pracují delegáti sněmu a experti. Kromě toho v květnu vrcholí Středoevropské katolické dny poutí do Mariazell. Na rovině diecéze probíhá proces obnovy farností. Kromě toho v diecézi jsme publikovali program všech ostatních, třeba i menších akcí.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:47)

Hanka K.:
Dobré odpoledne otče kardinále, chtěla bych se zeptat na Váš názor na různé lidové pověry a zvyky, které se v mnohých rodinách o Vánocích "drží", jako např předpovídání budoucnosti litím olova atd. Má to vůbec něco společného s křesťanskými Vánocemi? Jak by se křesťan měl k podobným zvykům stavět. Děkuji za odpověď a prosím za Boží požehnání pro Vás a Vaši službu
Miloslav kardinál Vlk:
Vánoční svátky byly samozřejmě "opentleny" mnoha zvyky, které většinou dnes zanikají. Ne vždy vyrůstaly z vlastní podstaty Vánoc. Ale domnívám se, že nejsou nic špatného a pověrčivého. Souvisejí často se snahou nahlédnout do nového roku, který se otevírá, ale to je přirozená zvědavost člověka. Většinou vyjadřovaly radost z vánočních svátků. Pokud by tyto zvyky zůstaly hlavní náplní Vánoc, tak by to dobré nebylo.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:50)

Martin:
Chci se zeptat na otázku ve kterém náboženství "působí"Ježíš nejvíce?Můj názor je,že na tom nezáleží..Jak se na to díváte vy jako "křesťan"?Děkuji.
Miloslav kardinál Vlk:
Ježíš nezaložil různá náboženství, ale založil společenství těch, kteří v něho věří a žijí v úzkém společenství s ním. Tzn. žijí jeho slovo a čerpají ze svátostí. Ježíš miluje všechny lidi, tak to řekl v evangeliu. To my jen leckdy vážíme, koho víc a koho méně. Mějmě hlubokou víru, že nás Pán má rád a vážení a hodnocení nechme v jeho rukou.(Odpovězeno: 17. 12. 2003 v 16:53)

redakce webu www.vira.cz:
Za redakci i za čtenáře Vám, vážený pane kardinále, děkujeme za Váš čas a odpovědi. A nejen k Vánocům Vám přejeme vše dobré!