Arcidiecézní charita (ADCH) Praha vyhlašuje veřejnou sbírku materiální pomoci, která je určena postiženým povodněmi. Na níže uvedená sběrná místa lze ve středu 14.8. od 8 do 20 hodin přinést deky, karimatky, spacáky, skládací lehátka, veškeré čistící a dezinfekční prostředky, igelitové pytle, holínky a hygienicky balenou pitnou vodu.

* Arcidiecézní krizové centrum, Londýnská 44, Praha 2; tel: 02/2424 6519 (73)

* Křesťanské centrum, Modletická 1401, Praha 11 - Chodov; tel: 02/7294 1972

* Farní charita Praha 7, Bubenská 3, Praha 7 - Holešovice; tel: 02/6671 2405

* Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice (stanice metra Hůrka); tel: 02/5161 0850 nebo 5162 7400

Trvalá sbírka humanitární pomoci probíhá ve skladu ADCH Praha v Dublovicích u Sedlčan. Do skladu lze i ve větším množství přivézt především oděvy, jiný textil, obuv (zvláště holínky), hygienicky balenou vodu, čisticí a dezinfekční prostředky a kvalitní nábytek.
Kontakt: Anna Kosařová, vedoucí skladu; tel: 0304/822 749; mobil 0737/28 28 15.

Povodňové charitní sbírkové konto: 350000749011/0110, v.s. 888, Komerční banka, Praha 2.



***

Se svolením převzato z TS ČBK