Dárfúr – největší humanitární krize dneška

Ozbrojený konflikt v západosúdánské provincii Dárfúr si vyžádal již 180 000 obětí, 2 000 000 lidí muselo opustit své domovy, až 3 000 000 osob je v ohrožení života. Humanitární krize pokračuje a Vaše pomoc má stále smysl..

Česká katolická charita se rozhodla připojit k projektu DERO (Darfur Emergency Response Operations), tedy přímé pomoci uprchlíkům v západosúdánské provincii Darfúr. Projekt DERO je společnou aktivitou sítě katolických charit Caritas Internationalis a protestantských charit ACT-International. Pro rok 2006 je rozpočet projektu DERO 15 mil. dolarů.

Cílem projektu DERO je zajistit základní životní potřeby pro 500 tis. uprchlíků. Díky tomuto projektu uprchlíci získají přístřeší, potravinovou a nepotravinovou pomoc, zdravotně nezávadnou vodu, zdravotní péči, psychosociální pomoc a rovněž jim bude zajištěna ochrana. Bezpečnostní situace je v oblasti velmi nestabilní. Obyvatelé Dárfúru jsou stále ohrožováni násilným konfliktem.

Cílem České katolické charity je pomáhat potřebným bez rozdílu rasy, národnosti, pohlaví či náboženské příslušnosti, proto jsme se připojili aktivitám našich zahraničních partnerů. Ačkoliv objem naší pomoci není velký, má naše pomoc velký smysl. Projekt DERO funguje již 18 měsíců a přinesl první výsledky.

Za tuto dobu se podařilo 65 tis. rodin dodat nepotravinovou pomoc, 36 tis. dětí a těhotných a kojících matek dostalo potravinové doplňky, bylo opraveno 42 škol a 26 zdravotnických škol, rovněž se podařilo obnovit či vytvořit 190 studen se zdravotně nezávadnou vodou.

I vy se můžete připojit k pomoci obyvatelům Dárfúru. Stačí jen zaslat dárcovskou sms ve tvaru DMS SUDAN na číslo 87777. Z celkové ceny sms 30,- Kč bude 27 Kč použito na pomoc potřebným. Číslo účtu, na které můžete zasílat své dary je 369-369369369/0800 u České spořitelny, Praha 1, VS 106.

Děkujeme za Vaši pomoc a ochotu!
Ludmila Hamplová
www.charita.cz
Dárfúr - podrobnější informace

Konflikt mezi usedlými zemědělci a kočovníky v západosúdánské oblasti Dárfúr trvá již několik století. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století došlo v důsledku sucha, dodávek zbraní z jiných válečných oblastí a vyzbrojování nomádů arabského původu k jeho vystupňování. V roce 2003 přerostly ozbrojené boje živené mezi-etnickým napětím v otevřenou válku mezi povstaleckým hnutím zastupujícím zájmy dárfúrských afrických kmenů a arabskými ozbrojenci nazývanými Džandžavíd, podporovanými vládou. Džandžavíd se v oblastech obývaných domorodými kmeny dopouštějí masového porušování lidských práv, včetně poprav civilistů, hromadného znásilňování žen a dívek, loupeživých nájezdů na vesnice, vypalování domů a ničení úrody. Více než milion lidí přišlo v důsledku jejich řádění o domov a museli se přestěhovat do provizorních uprchlických táborů na území Západního, Severního a Jižního Dárfúru a sousedního Čadu. Krize v Dárfúru dosáhla takových rozměrů, že již nemůže být dále ignorována. Násilné vysídlování, soustavné porušování lidských práv a izolovanost oblasti, v níž žijí, mají na obyvatele západosúdánských provincií katastrofální dopad. Lidé, kteří ve válce ztratili vše včetně lidské důstojnosti, žijí v zoufalství, beznaději a strachu. V oblasti hrozí hladomor a epidemie, vraždění a násilné vystěhovávání pokračuje. Před nedávnem provedený průzkum ukázal, že přibližně jeden ze čtyř obyvatel Jižního Dárfúru trpí podvýživou. Organizace spojených národů uvádí, že v říjnu již bude podvyživený každý druhý. Jen v Jižním Dárfúru, kde je dnes 350 000 lidí bez domova, umírá každý den zbytečně 100 osob. A pokud se vyplní chmurné předpovědi odborníků, během tří měsíců stoupne tato cifra na 700. Odborníci OSN působící v oblasti vyjádřili obavy, že i když pomoc dorazí v nejbližších týdnech, zahyne 300 000 osob. A pokud svět bude nečině přihlížet a pomoc včas nedorazí, může stejný osud potkat milion obyvatel Dárfúru.

Projekt

Při humanitární intervence v provincii Dárfúr spojily své síly dvě mezinárodní křesťanské humanitární organizace, ACT-International, zastupující většinu světových protestantských a ortodoxních humanitárních organizací, a Caritas Internationalis, globální síť humanitárních organizací katolických, které je Sdružení Česká katolická charita členem. Společný program nazývaný DERO (Darfur Emergency Response Operations), prováděný ve spolupráci s místními organizacemi Sudo a Súdánský církevní koncil, je prvním společným programem ACT a Caritas Internationalis v historii. Jeho cílem je zabezpečit základní životní potřeby pro 500 000 uprchlíků v lokalitách Mallam (severně od Nyaly), Zalingi a Džebel Mara v Jižním Dárfúru. Cíle humanitární intervence Caritas Internationalis a ACT-International v západosúdánské provincii Jižní Dárfúr. Rozpočet pro rok 2006 je ve výši 15 mil. USD.Cílem programu DERO je poskytnout cílové populaci:

 Přístřeší - dostatek bezpečných, uzavřených a zastřešených přístřešků, skýtajících soukromí a ochranu před živly, tj. alespoň 3.5 metrů čtverečních krytého prostoru na osobu.

 Vodu - dostatečné množství vody vhodné k pití, vaření a osobní hygieně, tj. přinejmenším 20 litrů čisté, zdravotně nezávadné vody přijatelné chuti na osobu a den.

 Toalety - dostatečné množství vhodných, v daných podmínkách použitelných sanitárních zařízení, tj. alespoň 1 toaletu na 20 osob.

 Základní znalosti týkající se hygieny a zdraví - poučení o základních pravidlech hygieny a zdravotnické péče bude provázet distribuci vody a hygienických potřeb, s cílem minimalizovat dopad nedostatečné hygieny na zdraví populace.

 Doplňkové potraviny - dostatečné množství doplňkových potravin pro děti mladší pěti let trpící akutní podvýživou, tj. denní příděly obohacených obilovin, oleje a cukru v celkové hodnotě 1240 kcal. Příděly budou distribuovány padesáti tisícům akutně podvyživených dětí.

 Nepotravinovou pomoc - vhodné lůžkoviny (sítě proti komárům, přikrývky) a základní kuchyňské vybavení, umožňující lidem na útěku spát, vařit a jíst v normálních podmínkách. Distribuce nepotravinové pomoci již probíhá.

 Primární zdravotnickou péči - základní zdravotnická péče bude poskytována prostřednictvím klinik organizace Norwegian Church Aid a dalších partnerů.

 Základní vzdělání pro děti školního věku

 Psychologickou pomoc - psychologická podpora lidem traumatizovaným násilným vyhoštěním a válkou.

 Podporu zemědělských aktivit - asistence při obnově prostředků obživy za pomoci dodávek osiva a zemědělských nástrojů.

 Ochranu - veškeré výše zmíněné aktivity jsou proveditelné pouze za předpokladu dostatečné ochrany populace proti porušování lidských práv. Hlavními úkoly v této oblasti je monitorování a dokumentace případů porušování lidských práv a vyvíjení tlaku na orgány zodpovědné za jejich dodržování. Všechny strany účastnící se konfliktu budou vyzvány k ukončení násilí a k umožnění humanitární intervence a návratu osob na útěku do jejich domovů.