Praha – V sobotu 10. listopadu 2012 pořádají křesťané z různých církví Večer důvěry se zpěvy z Taizé v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Hájích, U Modré školy 1. Modlitba s názvem Slavnost světla začne v 19:30.

Při příležitosti Večera důvěry přijede do Prahy jeden z členů křesťanské komunity Taizé, bratr Wojtek.

Kolikrát jste byl v České republice?

Již několikrát, tuším, že čtyřikrát. Byl jsem v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně a několika dalších městech. Byl jsem velmi dojat vřelým přivítáním a pohostinností, které se mi dostalo. Bylo velmi zajímavé objevovat, kolik hlubokých vazeb existuje mezi naší komunitou v Taizé a Českou republikou. Bratři z Taizé začali navštěvovat Československo v 60. letech. Od té doby existuje mezi námi mnoho drahých přátelství a tyto vztahy se i dnes prohlubují.

O České republice se tvrdí, že to je ateistická země. Jaký je váš dojem z ní?

Česká republika je stejně jako mnoho dalších zemí poznamenaná svou historií. Možná to je i důvod, proč je zde vyjadřování víry diskrétnější než jinde. Ale je neuvěřitelné, že víra byla dál předávána i v těchto těžkých časech. Pro dnešní mladé lidi není víra pouhou tradicí či rituálem, ale je to vědomá, vážně činěná životní volba. Taková víra je mnohem zralejší, pevná, je integrální součástí života. Od českých křesťanů se toho můžeme mnoho učit. A mladí lidé z Česka se ptají na stejné otázky jako mladí z jiných zemí, mají podobné touhy a naděje. Také hledají odpovědi na podstatné otázky o významu a smyslu jejich života.

Jak vznikl Večer důvěry?

Již více než 30 let zvou bratři z komunity Taizé k účasti na „Pouti důvěry“, která vrcholí na konci každého roku setkáním v jednom z velkých evropských měst. Na těchto setkáních se shromáždí desetitisíce mladých z celé Evropy, také mladí z České republiky. Přichází, aby se společně modlili a aby hledali smysl svého života. Pouť během roku pokračuje. V Taizé (v naší malé vesničce ve francouzském Burgundsku) vítáme z týdne na týden stovky, často tisíce mladých lidí. Před několika lety nám pár z nich navrhlo, abychom podobné setkání uskutečnili i ve Zlíně. A tak jsme v roce 2007 pozvali mladé lidi na víkend nazvaný „Dny důvěry“. Přijelo jich několik stovek. Od té doby v této malé české pouti důvěry pokračujeme. Jednou za dva roky pořádáme Dny důvěry, letos se místo nich v několika českých městech uskuteční tzv. „Večery důvěry“.

Proč se večery jmenují zrovna „Večery důvěry“?

Proč je slovo „důvěra“ pro nás tak důležité? Je to klíčové slovo. Důvěra nás i přes naše rozdíly otevírá jiným, díky ní se dělíme o to, co je v životě důležité a objevujeme nečekané. V našich životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi lidmi a kontinenty, ale i uvnitř našich srdcí. S pomocí důvěry můžeme všichni přispět k otevření nových cest smíření a míru. Důvěra nám otevírá nové horizonty...

Mohou na Večer důvěry přijít i lidé nevěřící?

V Taizé vítáme všechny mladé lidi, kteří přicházejí. Neptáme se jich z jaké jsou církve, neptáme se jich, jestli věří nebo ne. Protože všichni, kdo přicházejí, hledají něco důležitého a v té velké různorodosti objevujeme bohatost. Můžeme se učit jeden od druhého, poslouchat se a zjišťovat, že všichni svým způsobem hledáme pravdu. Přítomnost těch, kteří křesťanskou víru nesdílejí, je pro křesťany důležitá, protože tito lidé se někdy ptají na základní, podstatné otázky, které si někteří věřící vůbec nepokládají. Tyto otázky v nás mohou něco probudit, zvou nás na hlubinu naší víry.

Čím může Večer důvěry nevěřící zaujmout?

Například malými diskuzními skupinkami, ve kterých se jedni nesnaží přesvědčit druhé, ale spíš druhým naslouchat. V těchto skupinkách se budeme společně zamýšlet, jak bychom mohli být v dnešní době znamením naděje v našem městě, zemi, společnosti. Jak bychom mohli konkrétně uskutečnovat gesta solidarity vůči lidem v nouzi. Myslím, že mnoho lidí, kteří do kostela nechodí, také velmi ocení meditativní ticho a modlitbu ve formě zpěvů...

Proč se komunita Taizé orientuje převážně na mladé lidi?

Byli to mladí lidé, kteří začali přicházet do Taizé a zpočátku to bylo pro bratry velmi překvapující. Komunita prostě nebyla připravena na uvítání tolika návštěvníků, kteří očividně od ní očekávali velmi mnoho. Trvalo nějaký čas, než bratři pochopili, že skrze mladé lidi se jim Bůh snaží něco sdělit a že by je měli přijmout jako dar. Ano, komunita se tomuto daru musela přizpůsobit. Mnoho let poté jsme stále ještě udiveni, že tolik, tolik mladých lidí nám důvěřuje a přichází k nám po celý rok. Je to veliká odpovědnost, která nám zároveň přináší radost. Mladí lidé se s námi dělí o své nadšení a to nás stimuluje. Mnoho z nich také po návratu domů na sebe berou rozličné odpovědnosti vůči druhým a snaží se velmi konkrétním způsobem žít to, co pochopili z Evangelia. Přináší mnoho naděje, protože připravují budoucnost.

Ptala se: Vlaďka Jelínková


Komunita Taizé se nachází ve francouzském Burgundsku. Čítá přes sto bratrů z různých zemí a křesťanských církví. Část bratří žije v malých skupinkách mezi nejchudšími obyvateli v různých částech světa.

Komunitu založil v roce 1940 švýcarský protestant Roger Schutz. Do Taizé přijíždí od padesátých let mladí z celé Evropy i světa (v roce 2011 to bylo více než sto tisíc lidí), aby se účastnili každodenních modliteb a života komunity. 

Komunity Taizé a jejích modliteb za jednotu křesťanů a Evropanů si vážil i prezident Václav Havel. Když byl v roce 2005 zavražděn zakladatel komunity, bratr Roger Schutz, Václav Havel o něm řekl: „Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.“