Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Konají se vždy v předvečer jeho svátku - 16. května.

V barokní době patřila tato slavnost k největším a nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z vodní hladiny Vltavy a zhlédli ohňové show. K vidění bylo velké množství atrakcí.

Na tradici barokních slavností se navázalo v roce 2009 obnovenými Svatojánskými slavnostmi. Od té doby byly slavnosti každý rok a mají již svůj pevný scénář – slavnostní mši v katedrále sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a barokní koncert na vodní hladině zakončený ohňostrojem. Každý ročník pak bývá doplněn o další speciální akce – koncerty, nešpory, gondoliéry, regaty dračích lodí a mnohé další.

Velký zájem o obnovené Svatojánské slavnosti NAVALIS svědčí nejen o oblíbenosti světce, ale též o a atraktivnosti slavností v dnešní době.

 

 

 

 

 


Program

Letní refektář, Strahovský klášter

19:00 Světová premiéra barokní opery Johanna Adolfa Hasse: Enea in Caonia,

barokní orchestr Hof-Musici, řídí Ondřej Macek


Sobota 12. května 2012

Čepice u Sušice

18:50 Příjezd Svatojánského světla od kolébky sv. Jana z Nepomuku

19:00 Slavnostní zahájení procesí z vodáckého tábořiště v Čepicích

19:30 Mše svatá před kaplí sv. Antonína

20:30 Odhalení a požehnání skleněné sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu

21:00 Vyplutí Svatojánského světla ku Praze

 


Neděle 13. května 2012


16:00 Svatojánský koncert Lubomíra Brabce, kostel sv. Václava, Sušice

 


Pondělí 14. května 2012

11:00 Zahájení výstavy Povodí Vltavy „Velín 21. Století“, Muzeum Karlova mostu

17:00 Svatojánský koncert v kostele Panny Marie pod řetězem, Malá Stranar

 


Úterý 15. května 2012


18:00 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a  Václava v Praze

19:00 Svatojánské procesí na Karlův most

20:00 Regata historických a dračích lodí

20:15 Bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí v Praze

21:00 Barokní vodní koncert na Vltavě

21:55 Slavnostní ohňostroj

 


Středa 16. května 2012


10:00 Poutní plavba salónní rychlolodí Nepomuk do Svatojánských proudů

20:00 Nešpory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, Praha

 


Sobota 19. května 2012

Nepomuk

15:00 Přednáška prof. Víta Vlnase „Johánek z Pomuku – nejslavnější rodák nepomucký“, hotel U Zeleného stromu

17:00 Svatojánský koncert v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

18:00 „První zvonění“ Svatojánských kněžských zvonů a Mše Svatá

v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

 


Neděle 20. května 2012

Nepomuk

11:00 Mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého