"Zdravotník v síti vztahů"

Poznání   odpočinek   sdílení    povzbuzení

Kostel sv. Karla Boromejského 
Vlašská 36
Praha 1

 

 

Program:

 

8:30   MŠE SVATÁ – slouží Mgr. Josef Ptáček

 

10:00   ZAHÁJENÍ A REFERÁTY:

  • Vztahy pracovní versus přátelské – MUDr. Martina Hrnčířová
  • Vztahy a sociální sítě – Mgr. Josef Ptáček

 

11:45  PARALELNÍ PROGRAM, možnost výběru:  

  • Harmonie života – PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
  • Ježíš v síti vztahů – SM. Františka MUDr. et Bc. Anna Svobodová
  • Různost rolí v pracovním týmu - Mgr. Marie Lachmanová

 

12:45   PŘESTÁVKA

oběd (zdarma nebo za dobrovolný příspěvek)

 

14:00   divadlo RYBÁŘI A SYNOVÉ – Jan Horák

 

15:30   ZÁVĚR

PŘIHLÁŠENÍ DO 2. 10. 2023
>> zde
 <<