"Složitá doba, v níž žijeme, vede mnohé k rezignaci, uzavření se.
Ale Bůh nás zve, abychom se nebáli přijmout jeho cestu
a dovolili mu proměnit náš život."

Duchovní obnova s P. Michalem Němečkem
se koná od 4. do 5. listopadu 2022
Místo: Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6.

Podrobnější a aktuální informace, včetně přihlášky zde