Protože filmy s duchovní tematikou a přesahem nejsou v Česku ani na Slovensku dostupné online, vzniká platforma Filmana, která nabídne filmy a dokumenty jednoduše, přehledně a legálně.

Projekt je stavěn jako neziskový, ale zároveň s udržitelným ekonomickým modelem. Aktuálně se vybírají finance na samotný rozjezd, ale dlouhodobý model fungování stojí na předplatném, podobně jako ostatní platformy tohoto typu.

Kromě zprostředkování filmů je ambicí Filmany i tvorba nového obsahu - otevírat důležitá a inspirativní témata a přibližovat je lidem filmovou formou, která to umí nejlépe. Tato produkce má poté i velkou sílu působit evangelizačně a skrze širší distribuci fungovat i ekonomicky.

 

Podpořit rozjezd Filmany můžete na Donace.cz/filmana

Celkové náklady na první rok provozu jsou 12 000 000 Kč.

Platforma bude moci být spuštěna letos na podzim i díky podpoře drobných dárců.