Dostavba
klášterního areálu
v Drastech

 

 
 

Kdo jsme a co děláme

Jsme komunita bosých karmelitek – řeholních sester, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Kvůli hluku a malému prostoru jsme se rozhodly vyměnit prominentní adresu v centru Prahy na Hradčanském náměstí za zanedbanou osadu, kde můžeme být blíž přírodě i lidem.

Budovaný areál v Drastech na Praze-Východ bude sloužit nejen nám, ale i všem příchozím, kteří si přijedou odpočinout a načerpat síly. Věříme, že se nám podaří proměnit zchátralý hospodářský dvůr v dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit a načerpat sílu a inspirace do každodenního života.

Co se již podařilo

Při zakoupení v roce 2018 byl dvůr – i když je kulturní památkou – ve zdevastovaném stavu. Náš bývalý klášter jsme prodaly nekomerčně našim bratřím, aby mohl dále sloužit duchovním účelům, a tak jsme z prodeje nezískaly dostatek prostředků na obnovu celého areálu.

Proto jsme od r. 2018 začaly jezdit do Drast na brigády. Zpočátku samy, ale později jsme začaly organizovat i velké brigády. Naše práce se zaměřovala na odstranění skládek a kultivaci celého pozemku. Naučily jsme se mnohé nové věci: jezdit s traktorem a bobcatem, řezat motorovou pilou a křovinořezem nebo zdít klenby podzemních štol…

Stavební firma pak rekonstruovala tzv. Panský dům, který bude sloužit hostům. Nyní v tomto domě – Domě Navštívení – bydlí naše komunita. Uvolníme ho hned, jak dostavíme nejdůležitější části kláštera.

Další opravenou budovou je bytový dům, kde již nyní bydlí přátelé naší komunity, kteří se chystají věnovat budoucím hostům.

V říjnu roku 2021 začala stavba kláštera a veřejné kaple sv. Terezie.

 

Nacházíme se v poměrně rozhodujícím období. Stavba je relativně blízko k dokončení, ovšem na poslední kroky nám chybí finance. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Stavební firma pracuje na kompletní renovaci bývalé sýpky, která je stejně jako Dům pro hosty kulturní památkou, a zároveň finišuje hrubá stavba zbývajících křídel kláštera a veřejné kaple. Vzhledem k nárůstu cen nám chybí finance na vnitřní stavební práce ve dvou křídlech a další dokončovací práce.

S čím teď potřebujeme pomoci…

…je dokončení interiéru bývalé sýpky, která bude tvořit hlavní budovu kláštera:

  • Podlahy z dlaždic – 540 000 Kč

                   > 1. milník: 540 000 Kč

  • Další podlahy – 880 000 Kč

                   > 2. milník: 1 420 000 Kč

  • Truhlářské konstrukce (dveře, parapety a jejich příslušenství a montáž) – 1 420 000 Kč

                   > 3. milník: 2 000 000 Kč (dveře)

                   > 4. milník: 2 840 000 Kč (další truhlářské prvky a montáže)

Jakékoliv podpory si velmi vážíme a moc Vám za ni děkujeme!

Více o projektu:

Náš web: https://karmeldrasty.eu/

Předchozí sbírka na Doniu: www.donio.cz/DuchovniCentrumDrasty

Co bude areál nabízet

  • dům pro hosty – 25–30 lůžek v jedno až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, kaple, přednášková a společenská místnost ad.
  • veřejný lesopark – meditační část i část „společenská/rodinná“ (altán s možností grilování, přírodní hrací prvky pro děti)
  • veřejná kaple s kryptou – možnost účasti na bohoslužbách a modlitbách komunity, společenská místnost v kryptě, muzeum naší zakladatelky Matky Elekty a modlitební prostor u jejího zachovalého těla
  • v budoucnu také Dům Setkávání – projekt manželských párů, které s námi v Drastech bydlí, místo pro různé duchovní a kulturní programy
  • možnost výletů do okolí – pěšky či na kole do Větrušické rokle u Vltavy či do Klecanského háje…
  • příchozí často hovoří o pokoji a radosti, které na tomto místě zakoušejí – věříme, že se areál stane místem lidské i duchovní obnovy pro všechny příchozí…

Již nyní, ačkoliv není areál ještě kompletní, sem přijíždí nejrůznější lidé, aby využili pro své aktivity (modlitební setkání, teambuilding, školní program) alespoň ty prostory, které jim zatím můžeme nabídnout. Mnoho žádostí o pobyt však musíme pro chybějící kapacitu odmítat…

Další možnosti podpory:

modlitba; příspěvek na účet: 115–3844130247/0100; rozšíření povědomí o našem projektu a o této sbírce

Shrnutí sbírky

Vybrané prostředky poslouží k uhrazení nákladů na podlahy a truhlářské prvky v budově bývalé sýpky. Pokud bychom vybraly jen část cílové částky, uhradíme alespoň některé zmíněné prvky. V případě vyšší vybrané částky bychom pokryly další náklady na vnitřní stavbu sýpky a její interiér.

Děkujeme za jakoukoliv podporu!

sestry bosé karmelitky z Drast