Chcete na Univerzitě Karlově studovat Dějiny evropské kultury
a potkat mezi přednášejícími i spolužáky věřící křesťany?

Přihlašte se do 19. února 2023 na náš online kurz,
který vám optimálně pomůže i s přípravou na přijímací zkoušky.  

Více o kurzu: https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-227.html

 

 

Termíny online setkání

vždy ve čtvrtky podvečer:

23. únor 2023 17:00 - 18:45
2. březen 2023 17:00 - 18:45
9. březen 2023 17:00 - 18:45
16. březen 2023 17:00 - 18:45
23. březen 2023 17:00 - 18:45
30. březen 2023 17:00 - 18:45
6. duben 2023 17:00 - 18:45
13. duben 2023 17:00 - 18:45
20. duben 2023 17:00 - 18:45
27. duben 2023 17:00 - 18:45
4. květen 2023 17:00 - 18:45
11. květen 2023 17:00 - 18:45

 

Témata: 

1. Počátky středověkých evropských států a christianizace společnosti, první státní útvary u nás. Přemyslovské knížectví a království
2. Lucemburská doba v českých dějinách. Husitství a jeho průběh.
3. Rané písemné památky na území Čech a Moravy. Proměna literatury v době husitské.
4. Evropská reformace; habsburská monarchie, české země a Evropa v letech 1526–1740.
5. Společnost a literatura humanismu a renesance.
6. Barokní kultura (literatura, umění a vzdělanost v „době temna“).
7. Habsburská monarchie a české země v letech 1740–1918.
8. Osvícenství, absolutismus, industrializace a národní hnutí v Evropě.
9. Společnost a kultura přelomu 19. a 20. století, moderna ve světové a české literatuře.
10. Vznik a vývoj I. světové války, její politické dopady, meziválečná Evropa a Československo.
11. II. světová válka a evropský poválečný vývoj, klíčové tendence a krize, vznik bipolárního světa.
12. Totalitní systémy 20. století a literatura. Dokumentárnost, disent, podvolení.
Závěrečné setkání s doc. Markem Šmídem na téma studium oboru DEK, uplatnění, přijímací zkoušky