Sestra Maria Restituta Kafková –
věcný a strhující dokument k poslechu

Helena Kafková, řeholním jménem Marie Restituta, se narodila v Brně. Celý život ale prožila ve Vídni, kde vstoupila do řádu sester františkánek. Pracovala v nemocnici a proslula jako obětavá, ale v názorech pevná a rázná vrchní sestra. Rázně odmítala i ideologii nacismu, za což byla v roce 1943 popravena. Katolická církev ji o několik desetiletí později prohlásila za blahoslavenou.

Dokudrama ČRo 2.

Kostel Bl. Marie Restituty Kafkové, Brno lesná / foto wikimedia

 

V České Republice
byl bl. Marie Restitutě
zasvěcen
nový krásný a moderní
 kostel v Brně Lesné.