Název nového čísla časopisu Rodinný život Středo-věk skrývá za slovní hříčkou téma zaměřené na životní období přibližně mezi čtyřicátým a padesátým rokem života. Přestože je tato etapa, často plná bilancování a změn, považována za kritickou, lze ji prožívat jako radostnou sklizeň.

V rozhovorech se třemi manželskými páry se dočtete, jak děti určují rodinné směřování, co se proměňuje s jejich odchodem z domova a jak je důležité upevňovat partnerský vztah. Podívejte se na tolik obávanou krizi středního věku v kontextu evangelního příběhu o Lazarovi. Každá krize je dobou smrti a následného vzkříšení.

Paní Eva Muroňová se zamýšlí nad tím, jak úzce souvisí snaha o prohloubení eucharistické úcty s obnovou úcty k sobě navzájem.

V rubrice duchovní život nám životní úděl kněžny Hedviky Slezské potvrdí, že dobrý život je možný navzdory nepříznivým vnějším okolnostem. Děti se seznámí s andělem Cherubínem, který jim přiblíží prostředí kostela a zvlášť svatostánek.

Nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc pro děti, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: http://rodinnyzivot@arcibol.cz