O víkendu 6. – 8. 2. 2015 se vydají mladí věřící na Velehrad, aby se opět setkali na akci Absolventský Velehrad. Účastníci budou mít možnost sdílet zkušenosti z profesního života mladého křesťana, vést dialog o odpovědnosti za naše okolí i navázat nová přátelství a kontakty.

Už podruhé se o víkendu 6. – 8. 2. 2015 vydají mladí věřící na Velehrad, aby se setkali na akci Absolventský Velehrad. Myšlenka tohoto setkání pochází od absolventů vysokých škol, kteří za studií působili ve Vysokoškolském katolickém hnutí, připravovali Studentské Velehrady a byli nebo stále jsou dobrovolníky ve studentských a akademických farnostech po celé republice.

Absolventský Velehrad ale není určen pouze pro bývalé vysokoškolské studenty. Setkání se zúčastní lidé ve věku 21 – 35 let, kteří jsou absolventy středních, vyšších nebo vysokých škol či studium dokončují a přechod do profesního života je teprve čeká. „Účastníci budou mít možnost sdílet zkušenosti z profesního života mladého křesťana, vést dialog o odpovědnosti za naše okolí i navázat nová přátelství a kontakty,“ doplňuje hlavní koordinátorka Marie Kováříková.

O tom, že mladí věřící vyhledávají takové akce, svědčí zaplněná kapacita setkání. „Prvního ročníku se zúčastnilo necelých 80 lidí. Letošní setkání jsme naplánovali pro 150 účastníků, ale několik týdnů pře uzavřením registrace už byla všechna místa obsazena. Nakonec se nám podařilo najít další možnosti ubytování a rozšířit tak kapacitu až ke dvěma stům,“ upřesňuje Kováříková.

Program nabídne přednášky a besedy, které se dotýkají tří tematických okruhů: křesťan a profese, křesťan a rodina a křesťan a společnost. Účastníci si budou moci vybrat z témat, která mají poukázat na aktuální problémy a osobní dilemata současných mladých křesťanů. Například: Jak se vyznat ve světě médií, Jak žít vztahy nebo Prožívání víry v průběhu roku. Přednášející se budou zabývat také etickými a ekonomickými tématy a někteří se podělí o svá životní svědectví. Z přednášejících můžeme zmínit například Patricka Diviše (kreativní producent ČT), Jana Zajíčka (vedoucí centra pro rodinu v Ostravě) nebo Jitku Krausovou (psychoterapeutka). Součástí setkání je také duchovní (mše, modlitba chval) a kulturní program (večer s cimbálem, divadelní představení).

Akci pořádá Vysokoškolské katolické hnutí ČR. Záštitu přislíbil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Marie Kováříková (hlavní koordinátorka)

Více informací: www.absolventskyvelehrad.cz
Tel.: +420 776 006 158
Email: absolventskyvelehrad@vkhcr.org