Čtvrtý ročník akce Absolventský Velehrad se uskuteční v termínu 17.–19. května 2019. Myšlenka setkání navazuje na tradici Studentských Velehradů, program je však určen mladým lidem, kteří již ukončili své studium, začínají pracovat a hledají své místo ve společnosti.

O nebývalém zájmu o akce pro tuto věkovou skupinu svědčí mimo jiné fakt, že kapacita setkání čítající více než 200 účastníků byla naplněna během pouhých tří dnů. „Takový zájem jsme opravdu nečekali. Máme z toho radost a zároveň je to pro nás závazek, aby akce byla dobře uspořádaná a účastníci si ji užili a odnesli si z ní co nejvíce,“ uvedl Vojtěch Červený, vedoucí přípravného a realizačního týmu.

Tématem celé akce zvolili organizátoři otázku: „Co je cíl?“, která má účastníky vést jednak k zamyšlení nad svým životem a postoji a zároveň k aktivnímu prožívání života tady a teď. „Chceme lidem ukázat možné cesty, kterými se absolvent může vydat. Cesty, které vedou do Božího království, cesty, kterými chceme vytvořit to Boží království už zde na zemi,“ doplnil Vojtěch Červený.

S tím souvisí motto z listu apoštola Pavla Filipským: „Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.“ (Fp 3, 12)

Program se skládá z přednášek, workshopů, duchovního a kulturního programu a sportovních aktivit. Nebudou chybět mše, posezení u cimbálové muziky, psychologická poradna, taneční workshop nebo tzv. speed-dating. Účastníci se mohou těšit na společnou přednášku bývalého předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a spisovatele Jiřího Padevěta o hodnotách společnosti po dvou totalitách, přednášku herce Josefa Pejchala o skloubení popularity s křesťanským životem nebo na debatu s jezuitou, chartistou a držitelem Ceny Paměti národa Františkem Líznou. V dalších přednáškách se budou hosté věnovat tématům rodiny a partnerských vztahů, seberozvoje nebo společenské angažovanosti. Svou účast na akci přislíbil též apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

Akci zastřešuje Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z.s. a uskuteční se pod záštitou Mons. Václava Malého, pomocného biskupa pražského.

Více informací je na stránkách www.absolventskyvelehrad.cz, aktuality postupně zveřejňujeme také na FB stránce Absolventský Velehrad.

Kontakt: Eliška Horká                   
Tel. +420 724 827 810              
E-mail: tym.propagace@absolventskyvelehrad.cz