Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

7. 3. 2022, tf

Uražené mlčení, usmiřování

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Manželské krize

Dobrý den,

Ráda bych poprosila o radu.
Již od začátku manželství můj muž při našich neshodách se uzavřel a mlčel. Většinou několik dní.
Jeho "mlčení" jsou však stále častější a delší. Nic s ním nepohne, aby sám za mnou přišel a usmířil se. Já se vždy snažím omluvit se, co jsem přehnala nebo reagovala ukvapeně. On většinou nereaguje. Mé pokusy ho spíš utvrzují. Říkám mu,  že bych od něj potřebovala  nějaký signál, že je vše opět v pořádku atd. On to ale nechává "vyprchat". Je to pro mne vždy doba zoufalství a trápení. On to ví. Ale na nikdy neudělá "první" vstřícný krok.
Nevím, co s jeho mlčením, a jestli lze nějak namotivovat muže, aby si o věcech promluvil. Aby to nebral jako kritiku, ale práci na vztahu.

Děkuji předem za případné tipy.

"Já mu to musím říct, sám by na to nepřišel!"

Dobrý den, N. 

Píšete, že Váš manžel se při neshodách uzavře a mlčí. Až několik dní. Na Vaše podněty ke znovunavázání dialogu nereaguje. A to Vás pochopitelně trápí, nemůžete to pochopit.
Napadá mě k tomu několik myšlenek, také z vlastní zkušenosti. Snad Vás některá osloví. Dobrým východiskem k řešení takových potíží je důvěra partnerovi. Důvěra v to, že to nemyslí zle, že jsou to jeho autentické pocity a že možná sám neví, jak z toho ven. A pokud se způsob nebo dynamika Vašich projevů výrazně liší, možná se v případě neshody stáhne, aby „nepřiléval oleje do ohně“. Možná se obává další konfrontace.

Je dobře, že máte trpělivost a nenaléháte na jeho reakci. Ještě chvíli vydržte. A až se stane, že o věci začne mluvit, zkuste chvíli naslouchat. Manželé se často (on i ona) dopouštějí dvou chyb. Skáčou si do řeči, někdy i v dobré víře, nenechají druhého doříct myšlenku. Když se to opakuje, může dojít chuť se pouštět do hovoru na citlivá témata. A druhá chyba bývá opakované vysvětlování výčitky. Stane se, že jeden řekne něco nešikovně. A než si to uvědomí, druhý mu to pěkně osolí. Nestačí to jen naťuknout, je třeba ho v tom pěkně vykoupat, on by na to sám nepřišel…

Ptáte se, jak namotivovat Vašeho muže, aby si o věcech promluvil. K tomu je myslím dobré najít vhodné prostředí a dost času. Výlet, prodloužený víkend v horách, výstava, koncert s návštěvou restaurace. Máte-li děti a možnost hlídání, je společný čas bez nich požehnáním.

Nevzdávejte to a ideálně svěřujte věc Pánu ve společné modlitbě.

Kategorie otázky: Manželské krize

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....