Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2021, kl

Reiki mi navrátilo život

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Hezký den,
reaguji na váš článek "Reiki a křesťanství". Začínal jsem jako křesťan, ale teď jsem přešel k Reiki.
Byl jsem moc nemocný ale díky systému Reiki se pomalu uzdravuji. Musím vám říci, kdyby jste tolik trpěli jako já, tak nevím, co by jste dělali ...
Ježíše si vážím jako Boha poslaného na zem, aby nás zachránil. Ale co nadělám, až systém Reiki mi teprve navrátil život. Ano, andělé jsou a padlí andělé také, věřím, že ďábel existuje a sídlí v nás a je na nás, jakou cestu si zvolíme .
Bohužel v křesťanství nejsou meditace a spoustu dalšího, co jsem poznal v systému Reiki. Víte, jaký je to pocit pohody, když se ráno vzbudíte a je vám celý den fajn?  Jsem v pohodě!!!
Ač si vážím Bible, tuším, že  člověk některé pasáže záměrně vymazal, abychom se nemohli dostat přímo k Bohu, aby nás vyléčil. A je mi toho docela líto, že to tak nefunguje ... Ježíš přece nechce, abych byl nemocný!!!
 

Reiki není nevinná záležitost

Vážený pane B.
na Váš dopis se těžko odpovídá: vlastně se na nic neptáte, jen nám oznamujete, že ohledně Reiki už "máte jasno"... Mohu Vám jen zopakovat, že tak nevinná záležitost to není - známe mnohá svědectví lidí, jimž Reiki nejprve subjektivně velice pomohlo a teprve později se objevily "vedlejší účinky", zdravotní, psychické i duchovní, které je přiměly minimálně tyto praktiky opustit, v horším případě i kontaktovat exorcistu.

Nemohu si nevšimnout i dalších podivných závěrů ve Vašem dopisu: "Bohužel v křesťanství nejsou meditace..." Nevím, jestli jste se někdy zajímal o křesťanskou modlitbu, ale právě katolická tradice má nepřeberné bohatství způsobů modlitby, a i kdyby člověk neměl v dosahu dobrého duchovního učitele, existuje velké množství vynikajících knih na toto téma, od duchovních mistrů všech staletí až po současné autory. Ovšem co je nejdůležitější - středem křesťanské modlitby či meditace je vždy Ježíš Kristus, potažmo Nejsvětější Trojice: je to vlastně žití a prohlubování osobního vztahu s Bohem. Existuje i přímluvná modlitba, kdy se modlíme mj. i o uzdravení druhého, ale právě ve jménu Ježíše Krista: nejde o žádnou práci s pozitivními energiemi ani napojování se na nějakého obdařeného guru - to je velmi nebezpečné. Tvrzení některých mistrů Reiki o tom, že Ježíš vlastně také uzdravoval pomocí Reiki a že v Reiki jde vlastně o působení Ducha svatého, je nehorázná lež.

Další Vaše poznámka, která svědčí o tom, že Vaše myšlení je už trochu "zavirované" něčím podivným: "Ač si vážím Bible, tuším, že člověk některé pasáže záměrně vymazal, abychom se nemohli dostat k Bohu, aby nás vyléčil..." Ozývá se mi v tom hlásek toho starého hada z Ráje - viz první kapitoly Bible -, kdy nenápadně zkoušel zasít do srdce člověka nedůvěru vůči Bohu: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?...Nikoli, nepropadnete smrti,.. jen se vám otevřou oči a budete jako Bůh..." Nezní Vám to dost podobně?

Ale možná Vám pomůže přízemnější úvaha: Nechápu, proč by to kdo dělal (to vymazávání z Bible), když přece na všechny lidi dopadají nemoci a všichni lidé touží po zdraví, pro sebe i pro své blízké. Ale také nevím, jestli Bibli vůbec čtete, když něčemu takovému můžete věřit: vždyť právě uzdravení ve jménu Ježíše Krista je v ní velmi silné téma, především v evangeliích a ve Skutcích apoštolských. Jistě, nikdy ne v tom smyslu, že si člověk osvojí nějakou metodu či energii a může uzdravení navodit sobě či druhému, kdykoli si ho přeje. Ježíš také vždycky považuje za důležitější celistvé uzdravení člověka, tj. hlavně srdce člověka, skrze pokání a odpuštění hříchů. Ale uzdravení mocí Boží nikdo z Bible nevymazal, a co je ještě lepší zpráva - ono se nedělo jen v biblických časech, ale děje se podnes.

Je mi jasné, že Vám asi tu nově objevenou "cestu" nerozmluvím - určitě ne ve chvíli, kdy prožíváte její pozitivní účinky na Vaše zdraví. Ale kdyby Vám to přece jen někdy vrtalo hlavou a opravdu Vás zajímalo, kde hledat skutečné dobro a uzdravení, a čím si jen komplikujete život, existuje např. kniha vzácného kněze a exorcisty P. Eliase Velly, Ježíš lékař duše i těla, Karmelitánské nakladatelství 2017. A k případnému objevování pokladu křesťanské modlitby Vám mohu pro začátek doporučit útlou a praktickou knížečku jednoho charismatického kněze z Francie, která vyjde vbrzku už v druhém vydání: Jacques Philippe, Čas pro Boha (O vnitřní modlitbě), Paulínky 2021.
Přeju Vám hojnost dobra a Boží vedení na cestě Vašeho duchovního hledání.
 

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…