Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20) - Citát z Bible na každý den

10. 7. 2023, mav

Nevyznaný těžký hřích z minulosti

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den,
přistupuji pravidelně ke svátostem, ale až nedávno jsem nahlédl, že náš společný předmanželský sexuální život nebyl dobrý, v pravém slova smyslu, že naše intimní soužití bylo hříšné. Nevěda, že by šlo o těžký přestupek, přistupoval jsem léta pravidelně ke svátostem, aniž bych to vyznal ve svátosti smíření. Dá se považovat přijímání Těla a Krve Páně zpětně za problém? Byly mi odpuštěny hříchy, kterých jsem upřímně litoval a vyznával,  i když jsem tento těžký hřích nevyřkl?
Děkuji za odpověď i za vaše webové stránky, které mi v mnohých věcech, týkajících se víry, vztahu k Bohu apod. otevřely oči. Pokoj Kristův, kéž provází vás i vaše pracovníky.

"Nevědomost hříchu nečiní"

Moje maminka mi říkávala, že "nevědomost hříchu nečiní". Tato zásada v našem vztahu s Bohem skutečně platí na rozdíl od civilního práva, kde "Neznalost zákona neomlouvá." Jak nás učí katechismus: "Vážný hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona...". Nedělejte si tedy, prosím, starosti. Při své příští svátosti smíření nicméně vedle svého obvyklého vyznání pouze stručně uveďte, že ze své minulosti chcete vyznat tento hřích, který jste pro nevědomost nikdy nezmínil. Ne proto, že by nebyl odpuštěn, ale spíš pro klid Vašeho svědomí. Svaté přijímání, která jste během těch let přijímal nejsou nikterak zpochybněna.
Víc už se (myšleno po své příští svátosti smíření) k této záležitosti nevracejte, abyste nezpochybňoval Boží milosrdenství, které naše hříchy přikrývá svou láskou a nikdy nám je nebude připomínat.
Přeji Vám pokojné a radostné dny.

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Související texty k tématu:

Hřích:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…