Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

2. 12. 2021, MaM

Nemůžu vystát svou matku

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Vztahy dětí k rodičům

Dobrý den,
děkuji za možnost napsat. Bydlím s rodiči a nebudu se moct odstěhovat dřív než za několik let. V poslední době nemůžu vystát svoji matku. Má všechny vlastnosti, které mi na lidech nejvíc vadí - povrchnost, faleš, ráda ostatní pomlouvá a hned každého odsuzuje, dráždí mě způsob, jakým mluví...
Nevím, co mám dělat. Hrozně mě trápí, že cítím k někomu nenávist a ke všemu je to vlastní matka. Jako křesťan samozřejmě nechci nikým pohrdat, ať je jakýkoli, vždyť Ježíš miluje každého stejně. Ale nejde mi to. Stačí  s ní být chvíli v jedné místnosti, ani nemusí nic dělat, a okamžitě mě to vykolejí a rozčílí.

Zkoušela jsem se svěřit několika lidem, ale dívali se na mě nechápavě. To mě děsí nejvíc. Nikdo nic takového necítí, jenom já. Ničí to můj klid. Mám pocit, že ona ve mně vzbuzuje to nejhorší, co ve mně je.
Prosím o jakoukoli radu. 

 

-redakčně upraveno-

Vztah za hranicí snesitelnosti. Jak dál?

Milá M.,

nejprve Tě chci ujistit, že vzájemné problémy dospívajících s rodiči jsou záležitost naprosto obvyklá, i dokonce potřebná k tomu, aby byly obě tyto generace schopné se ve správný čas nějak odloučit v dobrém a najít svůj vztah nově. Mladí vidí vše velmi kriticky, jasně a upřímně, nechtějí opakovat chyby svých vychovatelů, kteří někdy lety a zkušenostmi ztratili čistý přístup k životu, a všichni mají pocit, že si vzájemně vůbec nerozumí. A také mnohaleté blízké soužití s kýmkoliv jde prostě jaksi na dřeň, známe se i do nepříjemných detailů, často vidíme různé věci jinak a je třeba mnoho lásky, respektu, tolerance, trpělivosti a odpouštění, abychom dokázali spolu vydržet. Takže soužití s rodiči v tomto věku může vlastně být dobrý trénink pro jakékoliv další spolužití.

Tvůj popis však trochu vypovídá o nějakém vztahu už za hranicí snesitelnosti (možná oboustranné?), až alergie, kterou zřejmě těžko vyřeší nějaké společné rozhovory s maminkou, pokusy vyříkat si, co vlastně komu tak moc vadí (věř, že i jí něco na Tobě) a jestli je to tak zásadní a nezměnitelné. Znám trochu neúčinné, spíš zoufalé pokusy ignorovat toho druhého, učit se nějak filtrovat jeho řeči a jednání, jakýsi vnitřní boj o změnu, ale je třeba si uvědomit, že změnit můžu jedině sebe sama, ne druhého. A také znám pokusy o útěk ze situace, která vypadá neřešitelná, do situace někdy ještě horší.

Snad je dobré vyjít z Tvého odhodlání „nikým nepohrdat, ať je jakýkoli, vždyť Ježíš miluje každého stejně“, i když Ti to zatím nejde. Náš vnitřní postoj či aspoň touha po něm a prosba o Boží pomoc je nejdůležitější. Zkusit ve chvíli vykolejení a rozčilení vzpomenout nějakou „střelnou modlitbou“ víc na Boží dobrotu a milosrdenství, než na zdroj své naštvanosti. Nějak doslova rozdýchat svou negativní reakci v tu chvíli a zkusit přijmout, že druhý je jiný. A že má taky nějaké vlastnosti dobré.

Je možné, že problémy s maminkou vygradovaly v náročné době karantény, kdy jste byly nucené být často pospolu jako v ponorce a zas odplynou. Snad máš teď víc možností přebývat mimo domov ve škole či nějaké práci, zábavě, s přáteli, prostě měnit prostředí. A třeba by se našla i nějaká možnost vzájemného odstupu v bydlení, ne se definitivně odstěhovat formou útěku, ale domluvit se s někým vhodným, známým (babička, kamarádka apod.) aspoň na občasném, přechodném spolubydlení. Třeba taky pomohl nějaký prázdninový pobyt mimo domov. Mohlo by to vše přinést do vztahu s maminkou trochu jiný pohled. Některé problémy by odpadly, ale možná jiné zas přibyly a ty původní trochu přikryly. A někdy se časem třeba může dostavit i vděčnost za to, že právě tahle maminka je moje, se všemi nedostatky i klady, a že vůbec je. Ale do toho pocitu se člověk nemůže nutit. Obvykle totiž více pochopíme své rodiče, až když jsem sami dospělí...

Přeji ti Moudrost, Sílu, Odvahu a Láku tam, kde ji právě možná nejméně vnímáš. Pán ti žehnej +!

Kategorie otázky: Vztahy dětí k rodičům

Související texty k tématu:

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.