Národy překují své meče na radlice. (Iz 2,4) - Citát z Bible na každý den

24. 11. 2022, vhu

Mám strach, že neskončím po Boží pravici...

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Dobrý den,
nejprve bych chtěl napsat, že jsem věřící, ale mnoha věcem v bibli nerozumím. Možná že je to tím, že je mi jen 15, ale stejně mi to nedá spát :)

Chtěl bych se zeptat na soudný den. Je psáno, že ti dobří půjdou s Ježíšem do království a ti špatní do jakéhosi pekla, kde bude pláč a skřípění zubů. Za jak velké hříchy bude tento trest? Snažím se žít podle Ježíšova příkladu, být dobrým člověkem a očekávat jeho příchod s radostí. Ale přesto mě přepadá strach, že nebudu po Ježíšově pravici, ale na té špatné straně... A to z důvodu, že hřeším... Asi nejvíc mě teď štve marný boj puberťáka, jestli mi rozumíte...  Bude mi to odpuštěno?

Bůh zná naše slabosti a limity a počítá s nimi.

Milý ...,
děkuji za tvůj dotaz a zájem o křesťanství a život z něho pramenící. Pokud milujeme Boha, neexistuje pro nás jiná cesta, než cesta lásky, pokory a milosrdenství k druhým lidem. Řídíme se Ježíšovým příkladem, který je nejen krásný, ale i náročný.

Tvůj dotaz je nadčasový. Lidé si vždy kladli otázku, jak skončí, zda na pravé nebo na levé straně Kristova trůnu. Odpověď není ale vůbec snadná a dokonale ji zná jen sám Bůh. Pokud se ale snažíš svůj život žít tak, jak nejlépe dokážeš, jsi na nejlepší cestě. Křesťanství učí o Bohu, který je láska a odpuštění. Boha skutečně nemůžeme vnímat jako policajta, který nás neustále hlídá a čeká, aby nás za každý přestupek nemilosrdně trestal.

Bůh zná naše slabosti a limity a počítá s nimi. Nenakládá nám nesnesitelně těžká břemena. Právě naopak. Jde nám příkladem v podobě svého Syna a ukazuje nám cestu životem, který sám prožil.Měli bychom proto Boha vnímat jako milujícího otce, který své děti bezvýhradně miluje a ke kterým je vždy připraven se sklonit, pomoci a hlavně odpustit.

Pokud otevřeme bibli, najdeme tam mnoho úryvků svědčících o Božím milosrdenství (Ž 107,1ꓼ Ž 36,6ꓼ Tob 4,10ꓼ Mt 18, 21-35ꓼ Lk 15ꓼ Lk 23, 42-43…). Věřím, že je znáš i ty sám. Neboj se těmto slovům uvěřit, jsou skutečně pravdivá.

K tomu, aby Bůh mohl opravdově odpustit, potřebuje od nás spolupráci a touhu po odpuštění. Věřím, že i toto víš a po odpuštění hříchů toužíš. Vždy, když s pokorou vyznáváš své hříchy, vracíš se bezvýhradně do náruče milujícího Boha. Vše špatné je navždy zapomenuto.

Milý..., rád ti žehnám k cestě životem, na kterou tě Bůh pozval. A věřím, že je to cesta do věčné radosti.
 

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle