Já jsem dobrý pastýř. (J 10,11) - Citát z Bible na každý den

24. 11. 2022, vhu

Mám strach, že neskončím po Boží pravici...

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Dobrý den,
nejprve bych chtěl napsat, že jsem věřící, ale mnoha věcem v bibli nerozumím. Možná že je to tím, že je mi jen 15, ale stejně mi to nedá spát :)

Chtěl bych se zeptat na soudný den. Je psáno, že ti dobří půjdou s Ježíšem do království a ti špatní do jakéhosi pekla, kde bude pláč a skřípění zubů. Za jak velké hříchy bude tento trest? Snažím se žít podle Ježíšova příkladu, být dobrým člověkem a očekávat jeho příchod s radostí. Ale přesto mě přepadá strach, že nebudu po Ježíšově pravici, ale na té špatné straně... A to z důvodu, že hřeším... Asi nejvíc mě teď štve marný boj puberťáka, jestli mi rozumíte...  Bude mi to odpuštěno?

Bůh zná naše slabosti a limity a počítá s nimi.

Milý ...,
děkuji za tvůj dotaz a zájem o křesťanství a život z něho pramenící. Pokud milujeme Boha, neexistuje pro nás jiná cesta, než cesta lásky, pokory a milosrdenství k druhým lidem. Řídíme se Ježíšovým příkladem, který je nejen krásný, ale i náročný.

Tvůj dotaz je nadčasový. Lidé si vždy kladli otázku, jak skončí, zda na pravé nebo na levé straně Kristova trůnu. Odpověď není ale vůbec snadná a dokonale ji zná jen sám Bůh. Pokud se ale snažíš svůj život žít tak, jak nejlépe dokážeš, jsi na nejlepší cestě. Křesťanství učí o Bohu, který je láska a odpuštění. Boha skutečně nemůžeme vnímat jako policajta, který nás neustále hlídá a čeká, aby nás za každý přestupek nemilosrdně trestal.

Bůh zná naše slabosti a limity a počítá s nimi. Nenakládá nám nesnesitelně těžká břemena. Právě naopak. Jde nám příkladem v podobě svého Syna a ukazuje nám cestu životem, který sám prožil. Měli bychom proto Boha vnímat jako milujícího otce, který své děti bezvýhradně miluje a ke kterým je vždy připraven se sklonit, pomoci a hlavně odpustit.

Pokud otevřeme bibli, najdeme tam mnoho úryvků, které nám nás staví před skutečnost, že hřešíme, tedy že se odkláníme od cíle naší cesty…, např. v knize Řím 3, 23 apoštol Pavel píše: „Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ V knize Izajáš 53, 6 se píše: „My všichni jsme jako ovce zabloudili. Každý se na svou cestu obrátil.“ To jsou špatné zprávy pro každého z nás.

Avšak Bůh nám v Kristu poskytl Dobrou zprávu, jak se můžeme dočíst dál:   Bůh nás tolik miloval, že „na něj uvalil provinění nás všech.“ Iz 53,6  My všichni bloudíme a hřešíme, avšak Ježíš Kristus zemřel na našem místě a obětoval se za nás. A to ne proto, že my jsme milovali jeho, ale protože on jako první si zamiloval nás. Také apoštol Jan nás ujišťuje o Boží lásce:  Jan 3,16 - Neboť Bůh natolik miloval svět, že dal svého jediného Syna,  aby každý, kdo v něj uvěří,  nezemřel, ale získal život věčný.   

Na Tobě je, abys na tuto Boží oběť odpověděl, osobně, sám za sebe přijal a vyznal tuto skutečnost – ano, Ježíši, Ty ses za mě obětoval, abys mi vrátil život, děkuji.

Pokud se tedy budeš přihlašovat k Ježíšově oběti v lítosti nad svým selháváním a s odhodláním vykročit opět na Boží cesty a pokud se budeš dovolávat jeho lásky a milosrdenství, Bůh bude moci měnit Tvé srdce, bude Tě očišťovat a naplňovat a vést svým Duchem, protože jsi Jeho.

Když Tě přepadají pochybnosti, obracej se vždycky k Ježíši, v něm je záchrana. Opírej se o Boží slovo, které slibuje Tvou záchranu, např.: Ž 107,1ꓼ Ž 36,6ꓼ Tob 4,10ꓼ Mt 18, 21-35ꓼ Lk 15ꓼ Lk 23, 42-43…). Věřím, že je znáš i ty sám. Neboj se těmto slovům uvěřit, jsou skutečně pravdivá.


Věřím, že po odpuštění hříchů toužíš a s pravdivostí je vyznáváš. Pak věř, že to Tě vrací do náruče bezvýhradně milujícího Boha. Vše špatné je navždy zapomenuto.

Milý…, rád ti žehnám k cestě životem, na kterou tě Bůh pozval. A věřím, že je to cesta do věčné radosti.
 

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Související texty k tématu:

Hřích:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země.…

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…