Byli jste osvobozeni od hříchu. (Řím 6,18) - Citát z Bible na každý den

4. 10. 2021, MN

Lorna Byrne - otázky, které ještě nepadly

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den,
Dočetla jsem se na vašich stránkách, že zjevení Lorny Byrne se neslučují s katolickým učením. Přečetla jsem od první i druhou knihu. Musím říct, že to bylo velmi zajímavé čtení, Lorna se dělila s čtenáři o zajímavé duchovní zážitky, které se s největší pravděpodobností staly, kde opravdu mohla působit Boží pomoc (např. zachránění dítěte při explozi sporáku, splnění mnohých předpovězených událostí apod.) a nelze jen tak říct, že si je Lorna vymyslela. Z jejich knih lze cítit upřímnost. Navíc Lorna neměla vůbec jednoduchý život a na růžích neměla rozhodně ustláno.

Na druhou stranu Lorna v knihách píše podle mě dost velké nesmysly. Jako největší nesmysl z toho, co jsem dosud četla, se mi jeví Lornino tvrzení, že Satan, padlý adněl, v současné době žije vtělený do malého dítěte na Zemi, ale že pravděpodobně zemře jako dítě, ale že se bude několik životů reikarnovat znovu a znovu, a až jednou dosáhne na Zemi dospělosti, tak zde sehraje svou roli. Toto mi přišlo jako totální nesmysl, ale nebyl jediný, na mnoha místech byly podobné nesmysly.

Lorna o sobě píše, že je katolička, a také že chodí v neděli na mši, připravovala i své děti na 1. svaté přijímání. Zajímalo by mě, jak toto Lorna může zkloubit dohromady. Na jedné straně se účastní bohoslužeb a přijímá svátosti, na druhou stranu přijímá a šíří vize, které křesťanskému učení v mnohém naprosto odporují. Viděla jsem nedávno i fotku Lorny s nějakým řeholníkem v Irsku, v nějakém klášteře. Co na to říká irská katolická církev? Nemáte o tom nějaké informace? Co kněz, ke kterému chodí ke svátostem? Mě u Lorny napadá, že může být psychicky nemocná a své vize si vykládá jako zjevení andělů a Boha, a nebo hůř, že je klamaná démony - anebo kombinace obojího. Zajímalo by mě, jestli třeba irská církev Lorně někdy nabídla, že by se mohla podrobit exorcismu - myslím, že ten by mohl mnohé vyjevit. Já si uvědomuji, že učení Lorny Byrne opravdu není vpořádku,  v mnohých duších může nadělat pěknou škodu, zároveň mi je ale Lorny líto, protože ji vnímám jako citlivého, laskavého a upřímného člověka, a mysím, že má druhé lidi opravdu ráda. Děkuji za zodpovězení mých otázek.

Podobných proudů jsou po celém světě stovky a nelze se vždy ke všemu vyjadřovat

Vážená paní ...
Paní Byrne publikuje po celém světě, píše velmi autenticky a čtivě. Našla již mnoho příznivců. Problém je, jak lze vyčíst např. v knize V. Barátové „Není anděl jako anděl“, že učení předkládané paní Byrne se neslučuje s křesťanstvím. Dnešní postoj mnohých lidkí k "modernímu náboženství" si nedělá starosti vymezovat se s vyjmenováním odlišností, ale naopak si vezme z každého náboženství kousek. Paní Byrne to činí podobně. V jejím případě jde tak o jasný synkretismus.

Co s tím? Je otázka, zda se má církev ke všemu vyjadřovat. Podobných proudů jsou po celém světě stovky a nelze se vždy ke všemu vyjadřovat, protože to především znamená konfrontovat se s dotyčným spisovatelem, oslovit ho, vyměnit si řadu dopisů, někdy to fakticky znamená vstoupit s ním do soudního sporu, atd. Církev je tedy opatrná k oficiálním vyjádřením. Vychází z toho, že pastýři by měli znát učení církve a že i obyčejní křesťané mají alespoň základní orientaci.

Jinou věcí ovšem je, že lidé podobní paní Byrne rádi zneužívají situaci a prezentují se jako vzorní katolíci, což dokazují fotkou s knězem nebo např. s papežem. Ale ani kněží ani Svatý otec nelustrují ty, kdo se s nimi chtějí vyfotografovat. Jednoduše je neznají a nepředpokládají zlý úmysl.

Proto se domnívám, že není třeba zvláštních vyjádření, ale je třeba, jak jste sama správně zachytila, číst pozorně, kdo co prezentuje.

Vámi navržené pojetí exorcismu není realizovatelné. Jde totiž o modlitbu, která především předpokládá, že dotyčný člověk chce něco dělat se svým stavem (v případě posedlosti s vazbou na Zlo). Pokud ovšem nechce a cíleně chce setrvávat na svém postoji, pak ani modlitba exorcismu ani nic jiného s takovým člověkem nehne a to ani v případě, že mu pečlivě vysvětlíte, že se dopouští odpadnutí od víry, a tedy těžkého hříchu... Exorcismus je především modlitba obrácení.

V případě paní Byrne nelze vyloučit i nějaké psychické onemocnění, ale to lze konstatovat až na základě kvalitního vyšetření, kterému se dotyčný musí chtít podrobit.

Máme řešení? Myslím, že máme velmi snadné řešení. Držme se toho, co píše sv. Jan: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“ (1. Janův 4, 1).

Přeji Vám pokojné dny.

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Témata: Byrne Lorna, new age

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…