Já jsem chléb života. (J 6,35) - Citát z Bible na každý den

11. 12. 2013, aneb

Lhostejnost lidí v církvi

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů

Patří ke křesťanskému životu taky lhostejnost ? Víru jsem neztratil, důvěru v lidi trochu ano! Cirkev Kristova se teď nachazí v hluboké krizi, protože mizí dobrota. Věty typu: "Bůh ti pomůže" jsou chybou a lhostejností.

Církev je společenstvím slabých lidí

Ano, i lhostejnost patří ke křesťanskému životu. Dokonce se může často skrývat za rouškou zbožnosti - Bůh Ti pomůže... Církev Kristova je společenstvím slabých a hříšných lidí, což každý z nás může nejlépe vidět na sobě. Proto se ve společenství lidí, kteří ji tvoří, nacházejí tytéž neduhy jako v jakémkoliv jiném společenstvíl. Ideál ke kterému směřujeme, ke kterému směřuje Církev, je samozřejmě o tom, aby společenství bylo co nejlepší, aby v něm každý jednotlivý člověk žil co nejvíce v souladu s evangeliem a jeho hlavními přikázáními - milovat Boha a bližního. A to rozhodně nejen slovy, ale i skutky.

Jediná možná cesta k tomu, aby situace Vámi popisovaná byla lepší, je začít u sebe. A také se za druhé, zvláště za ty, kteří Vám připadají zabednění a lhostejní, modlit. Nezapomínejme, že nikdo nemá soudit svého bratra a že nikdy nevíte, proč dotyčný jedná tak, jak jedná. V modlitbě je dobré nezapomínat ani na Církev a její představitele s vědomím, že Církev je i něčím více - nevěstou Kristovou, jeho tajemným tělem.

Vytrvejte v dávání lásky, byť nevnímáte žádnou jasnou odezvu. Kristus nikdy neslíbil, že následovat ho bude cesta "rájem". Vyzývá nás k tomu, abychom milovali své nepřátele, protože milovat přítele a toho, kdo je mi sympatický, umí i "pohané" a on sám skončil ukřižovaný a opuštěný i od svých nejbližších... Přesto lidi neodsoudil, nezavhrl, ale otevřel jim cestu k Otci. V jeho slépějích a s ním máme kráčet životem.

Kategorie otázky: Církev, společenství křesťanů

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…