Bože, ty sám si zapiš mou bídu a mé slzy. (Ž 56,9) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2021, luzu

Ježíš - Mesiáš? Proč to tajil?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Ježíš

Proč Ježíš nechtěl, aby se o něm říkalo, že je Měsiáš a přiznal se k tomu až těsně před smrtí? Bylo to kvůli tomu, že nechtěl, aby jeho Mesiášství židé zpolitizovali? Děkuji moc za odpověď!

Ježíšovi není nic vzdálenější, než postoj mocenského triumfalismu

Ano, máte pravdu, k postavě Mesiáše se vázala různá očekávání, a to i politického charakteru (viz Katechismus katolické církve)
Že se k mesiášství, jak píšete, přiznal až těsně před smrtí, mohlo být dáno tím, že v této lidsky velice ponižující a beznadějné situaci již nebylo takové nebezpečí, že si jeho mesiášství někdo špatně vyloží. Více k tématu najdete např. v knize Ježíš z Nazareta-Pán a Spasitel od C.V.Pospíšila (kapitola II.5.3. Kristus-Mesiáš-Pomazaný):
„To, že se Ježíš v průběhu svého veřejného působení neprohlásil za Mesiáše, je vzhledem k mesiášským nadějím jeho současníků zcela pochopitelné. Ježíšovi není nic vzdálenější než pojímat svoje poslání ve smyslu mocenského triumfalismu, protože jeho mesianismus nachází nejvlastnější předobraz v deuteroizaiášovském Služebníku JHWH (srov. např. Mk 10, 45). V tomto Ježíšově postoji se navíc odráží jeho vědomí o přesahu vlastního poslání nad těmito představami, o přesahu vlastní osobní identity vzhledem k »synu Davidovu« (srov. Mt 22, 41–46par.). Vysvětlovat mesiášské tajemství »pedagogickými« důvody jistě není nesprávné, ale jeví se nám jako nedostačující. Již jsme hovořili o přesahu tajemství Ježíše Krista nad každým jeho slovním vyjádřením, nad každou sebepropracovanější christologií.(…) Kde však nestačí lidská slova, tam je možno nechat »hovořit« události, vlastní postoje, svůj synovský vztah k Otci a především svůj životní příběh. Z určitého hlediska proto ani sám Ježíš nemohl slovními vyjádřeními předjímat plné projevení tajemství vlastní identity před Velikonocemi, před »průlomem« eschatologické záře vzkříšení do našeho času. Jaký div, že Ten, který je Synem Jsoucího, se nezjevuje primárně prostřednictvím slovního sebepředstavení, nýbrž svým bytím. Nezbývá než uzavřít, že způsob, jakým se předvelikonoční Ježíš projevoval, plně odpovídá jeho božské osobní identitě a jeho jedinečnému vztahu k Otci.“ https://www.kosmas.cz/knihy/167319/jezis-z-nazareta-pan-a-spasitel/
Případně doporučuji k poslechu v audioarchivu rádia Proglas: Úvod do Christologie

 

Kategorie otázky: Ježíš

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Časopis IN! pro dívky - leden 2022

Časopis IN! pro dívky - leden 2022
(7. 1. 2022) Nový rok nás vítá a my můžeme s novým odhodláním otevřít své oči pro to nové a hezké, co nás čeká. Otevřít srdce pro…