Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2021, luzu

Ježíš - Mesiáš? Proč to tajil?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Ježíš

Proč Ježíš nechtěl, aby se o něm říkalo, že je Měsiáš a přiznal se k tomu až těsně před smrtí? Bylo to kvůli tomu, že nechtěl, aby jeho Mesiášství židé zpolitizovali? Děkuji moc za odpověď!

Ježíšovi není nic vzdálenější, než postoj mocenského triumfalismu

Ano, máte pravdu, k postavě Mesiáše se vázala různá očekávání, a to i politického charakteru (viz Katechismus katolické církve)
Že se k mesiášství, jak píšete, přiznal až těsně před smrtí, mohlo být dáno tím, že v této lidsky velice ponižující a beznadějné situaci již nebylo takové nebezpečí, že si jeho mesiášství někdo špatně vyloží. Více k tématu najdete např. v knize Ježíš z Nazareta-Pán a Spasitel od C.V.Pospíšila (kapitola II.5.3. Kristus-Mesiáš-Pomazaný):
„To, že se Ježíš v průběhu svého veřejného působení neprohlásil za Mesiáše, je vzhledem k mesiášským nadějím jeho současníků zcela pochopitelné. Ježíšovi není nic vzdálenější než pojímat svoje poslání ve smyslu mocenského triumfalismu, protože jeho mesianismus nachází nejvlastnější předobraz v deuteroizaiášovském Služebníku JHWH (srov. např. Mk 10, 45). V tomto Ježíšově postoji se navíc odráží jeho vědomí o přesahu vlastního poslání nad těmito představami, o přesahu vlastní osobní identity vzhledem k »synu Davidovu« (srov. Mt 22, 41–46par.). Vysvětlovat mesiášské tajemství »pedagogickými« důvody jistě není nesprávné, ale jeví se nám jako nedostačující. Již jsme hovořili o přesahu tajemství Ježíše Krista nad každým jeho slovním vyjádřením, nad každou sebepropracovanější christologií.(…) Kde však nestačí lidská slova, tam je možno nechat »hovořit« události, vlastní postoje, svůj synovský vztah k Otci a především svůj životní příběh. Z určitého hlediska proto ani sám Ježíš nemohl slovními vyjádřeními předjímat plné projevení tajemství vlastní identity před Velikonocemi, před »průlomem« eschatologické záře vzkříšení do našeho času. Jaký div, že Ten, který je Synem Jsoucího, se nezjevuje primárně prostřednictvím slovního sebepředstavení, nýbrž svým bytím. Nezbývá než uzavřít, že způsob, jakým se předvelikonoční Ježíš projevoval, plně odpovídá jeho božské osobní identitě a jeho jedinečnému vztahu k Otci.“ https://www.kosmas.cz/knihy/167319/jezis-z-nazareta-pan-a-spasitel/
Případně doporučuji k poslechu v audioarchivu rádia Proglas: Úvod do Christologie

 

Kategorie otázky: Ježíš

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…

Svatý Patrik 17. března

(12. 3. 2023) Etymologie jména Patrik znamená „Vznešený“ nebo „Urozený“.  Českou variantou je…