Teď je ten „den spásy". (2 Kor 6,2) - Citát z Bible na každý den

28. 8. 2020, MN

Je kouření hřích?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Křesťanská etika, hřích

Prosím Vás,  je kouření cigaret hřích?  Kouřím kolem 20 cigaret s filtrem denně. Jak moc velký hřích to je a mám se z něho stále zpovídat?  

Hřích má smysl vyznat ve chvíli, kdy ho litujeme a toužíme (!) bojovat s daným problémem, i když se nám v tom příliš nedaří.

Bude trochu složité správně odpovědět, když Vás neznám více. Velmi obecně platí, že můžeme dělat vše, co neškodí nám ani bližním. To se týká samotných dopadů kouření, ale také např. peněz, které za tento zvyk vynaložíme. A naopak tedy platí, že vše, co škodí, je hřích.

U kouření je ovšem důležitá ještě jiná věc. Mnohým lidem kouření pomáhá zvládnout velký stres, slouží jako kompenzace vnitřního napětí a pro mnohé i jako určité povzbuzení pro běžné fungování. Tvoří tedy pro ně důležitý prostředek stimulace (vybuzení) k životu.

Je to hřích? Osobně si myslím, že ti, kdo kouří jen svátečně (několik cigaret za měsíc či za rok), nejednají nijak nebezpečně a nejde o hřích. U lidí, kteří kouří denně několik cigaret, je situace na pováženou. S velkou pravděpodobností si připravují podmínky pro vznik rakoviny plic. Zatěžují domácí rozpočet, kouřením ovlivňují sociální jednání ostatních členů rodiny a pracovního kolektivu. Tedy jde o jednání hříšné.

Co s tím? Hřích ve zpovědi má smysl vyznat ve chvíli, kdy ho litujeme a toužíme (!) bojovat s daným problémem, i když se nám v tom příliš nedaří. Z toho, co píšete, je patrné, že si uvědomujete dopad na ostatní a hledáte nějaké kompenzační cesty. To je skvělé. Nakolik mohu poradit při nedostatečné znalosti Vašich podmínek života, přesto bych kouření ve zpovědi vyznával a prosil bych za sílu najít cestu, jak se této skutečnosti zbavit. Nesmí však jít o cestu, která povede ke zhroucení ostatních součástí Vašeho života, rodiny, práce...

Protože jsem potkal lidi, kteří se kouření zbavili, věřím, že i Vy najdete správnou cestu a s Boží pomocí se Vám podaří kouření zanechat.

Kategorie otázky: Křesťanská etika, hřích

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy je Den otců

(19. 6. 2021) Den otců - datum

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(9. 6. 2021) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Aleluja dětí .-)

Aleluja dětí .-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2021) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě
(3. 6. 2021) Asociace hospiců zve na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR - přijďte je podpořit, potřebují…

Boží tělo -svátek

(1. 6. 2021) Slavnost Těla a krve Páně