Bděte a modlete se, abyste mohli obstát. (Lk 21,36) - Citát z Bible na každý den

27. 5. 2020

Izraelsko-Palestinský konflikt

Navigace: Katalog dotazů > Náboženství > Náboženství různá

Dobrý den,
jak se křesťané staví ke konfliktu, který se odehrává na Blízkém Východě mezi Izraelem a Palestinou? Podporují křesťané spíše Izrael nebo Palestinu?
Díky za odpověď.

Je třeba stavět mosty mezi oběma národy

Izraelsko- palestinský konflikt je složité téma zasluhující si fundovanou odpověď, na kterou bohužel nemáme kapacitu. Rozhodně to není téma černobílé a nelze se jednoznačně přiklonit na žádnou stranu. Mnoho křesťanů ale podporuje jednu, či druhou stranu. Naštěstí jsou i někteří, kteří se snaží stavět mosty mezi oběma národy. Papež i církev naléhavě vyzývají k mírovému řešení a dialogu a zdůrazňují na obou stranách nutnost klást odpor veškerým formám extrémismu a fundamentalismu. Nelze podporovat povzbuzování vlastních dětí k vraždění ani sebevraždám, popravování disidentů bez soudního procesu, absenci demokratických parlamentních voleb, nerespektování svobody tisku, požadování totální etnické čistky, hlásání masakrů civilního obyvatelstva jako prvního cíle války atd.

Jeden z vyjádření postojů církve naleznete např. zde

K tématu doporučuji 4 níže uvedené knihy. Poslední byla filmově zpracovaná.

Jean-Marie Élie Setbon: Od jarmulky ke kříži
Jean-Marie Élie Setbon vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí.
Ukřižovaný jej zvláštně přitahoval už od chlapeckých let, ale cesta za Kristem byla dlouhá a spletitá. Jeho typicky židovský způsob vnímání se nepřestal srážet s tím křesťanským ani během přípravy na křest. Později autor napsal: „Po dlouhém putování Bůh konečně sňal závoj z mých očí. Najednou se všechno vyjasnilo, Bůh mi dal nové smýšlení a já jsem vše uviděl v novém světle. Tato kniha vypráví o obrácení. Je to ale hlavně příběh člověka, který velmi dlouho bojoval s Bohem Ježíše Krista, jenž ho očekával a dával mu znamení.“
Neobyčejný příběh, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží.

Mike Evans: Proč by křesťanéměli podporovat Izrael
Mike Evans, jednička na žebříčku autorů New York Times, varuje pozemské národy, že Izrael je poslední hrází, zadržující islámský terorismus. Na stránky této dynamické knihy vtěsnal třicet let budování mostu mezi křesťany a národem Izraele. Jak džin islámského fanatismu unikl z láhve a co se s tím dá udělat? Prorocké Boží hodiny jsou nařízené na jeruzalémský čas a nebeské reflektory stále míří na Židy. Jeruzalém je epicentrum duchovního boje a je s ním spojen osud celého světa. Všechny cesty vedou do Jeruzaléma. Nebesa a země se v tomto městě setkaly a setkají se tam zase. Pokuste se porozumět, proč Bůh přikázal, aby požehnání bylo s těmi, kdo budou žehnat, a modlete se za židovský lid. Dr. Mike Evans je považován za jednoho z předních světových expertů na Izrael a Blízký východ.

Etien Richter: Proč milovat Izrael
O lásce církve k Izraeli není žádných pochyb. U mnoha křesťanů však, bohužel, vzhledem k tomuto tématu přetrvává jistá nevědomost nebo dokonce určitý antisemitismus. "Znovuobjevení" Izraele patří nicméně ke klíčovým prožitkům křesťanství dnešní doby. Křesťanství se také v tomto směru vyjadřuje hodně jasnými slovy. Zdá se, že je potřeba neodkladně prozkoumat pohled, jímž se církev dívá na vyvolený národ, a také se do něho sami vnořit. Otec Etienne Richer nám pomáhá povšimnout si, do jaké míry jsou církev a Izrael sjednoceny a jak společně přispívají k tajemství spásy. Právě skrze tuto eschatologickou vizi je každý křesťan zván milovat Izrael opravdovou láskou.

Syn Hamásu
Napínavý příběh o teroru, zradě, politických intrikách a neuvěřitelných životních rozhodnutích.
Palestinec Mosab Hasan Júsuf, syn jednoho ze zakladatelů hnutí Hamás, vyrostl plný hněvu, připravený bojovat s Izraelem. Ve svých sedmnácti letech byl zatčen za pašování zbraní. Byl poslán do vězení, kde ho šokovala nemilosrdnost Hamásu a sebevražedné bombové útoky. Stal se izraelským špionem. Dokument s dramatickými prvky, který formálně evokuje psychologické thrillery, prozrazuje, co Mosaba vedlo k rozhodnutí "zradit" svůj lid a rodinu a jak se s úlohou agenta vyrovnával. Film byl natočen podle autobiografické knihy Syn Hamásu. Filmové zpracování „Zelený princ“ 

Kategorie otázky: Náboženství různá

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2023) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…