Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. (Mk 4,24) - Citát z Bible na každý den

27. 5. 2020, efu

Břetislav Kafka

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,.... > Magie, okultismus

Dobrý den, narazila jsem na internetu na diskusi, v níž padlo jméno Břetislav Kafka. Zaujalo mě to, ráda bych si něco o něm či o jeho díle přečetla. Je to pro mě jako křesťana - katolíka vhodné? Velice děkuji za odpověď.

Alternativní přístupy otvírají neprobádané možnosti a mnohdy skutečně „fungují“. To ovšem není záruka jejich bezpečnosti – zvláště pro duši.

Dobrý den,

těší nás důvěra, se kterou jste se na nás obrátila. Břetislav Kafka je uznáván jako léčitel a jeden ze spoluzakladatelů parapsychologie (dříve zvané psychotronika).  Bohužel se můžete v církvi stále setkat s nejasným postojem k záležitostem spojeným s léčitelstvím, a to bohužel i mezi kněžími. Problém tkví hlavně v neinformovanosti.  Teprve  před relativně nedávnou dobou se začalo  dostávat do všeobecného povědomí, že působení léčitelů může vést k poškození a k napadení zlem, a tak k léčitelům chodilo hodně lidí. Dnes se toho ví mnohem více. V současnosti však lze již v církvi slyšet jednoznačně varující tón. 

Z pohledu křesťana je považováno léčitelství jako součást okultismu a je odsuzováno již ve Starém Zákoně.  Zákaz věštění jako takového a zákaz různých okultních praktik nalezneme v tzv. Deuteronomickém zákoníku:

Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova) 18,10-11. Jde tu o nejúplnější seznam těch, kdo se zabývají okultními praktikami, v celém Starém zákoně. Komentáře uvádějí, že jednotlivé kategorie nedokážeme přesně identifikovat, obecně se však týkají nároku znát tajemné věci a přesáhnout tak různými metodami meze lidských schopností.

Dalším odkazem může být např. Leviticus (3. kniha Mojžíšova) 19, 26.31.

Jak říká svatý Pavel: „Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá.“ A dodává: „Všechno je mi dovoleno – ano, ale ničím se nedám zotročit“ (1 Kor 6, 12). A to by mělo být pravidlo i pro nás. Pro informaci můžeme číst cokoli, už neexistuje Index zakázaných knih, církev nechává každému křesťanovi v tomto bodě svobodu. O to víc ale musíme aktivovat vlastní zodpovědnost, abychom se „nedali zotročit“ tím, co čteme.

Břetislav Kafka a jeho parapsychologie má jistě něco do sebe, stejně jako jiné „paranormální jevy“, léčitelství apod. Nemůžeme o všem paušálně říci, že je to nepodložené šarlatánství nebo podvod. Člověk je nesmírně komplikovaná bytost a jistě se v něm skrývá mnoho potencialit, o kterých nemáme ani tušení. Alternativní přístupy k lidskému tělu či dokonce duši leckdy otvírají tyto neprobádané možnosti a skutečně „fungují“. To ovšem ještě není záruka jejich bezpečnosti – zvláště pro duši.

Pokud totiž nejsme schopni exaktně uchopit podstatu daného „mechanismu“, nemůžeme si být jisti, s jakými silami se zde zaplétáme. Naše možnosti poznávat a ovlivňovat svůj život jsou omezené. Trápí nás různé strasti, nedostatky, nemoci. Částečně je to dáno už omezeností lidské přirozenosti, ale z větší části porušením hříchem. Lidstvo od nepaměti hledá různé recepty, jak se vymanit z tohoto sevření. V momentě, kdy stojíme na hranici našich tělesných nebo duševních možností a není nám to vhod, tu stojí Dva proti sobě a oba nám nabízejí řešení: Kristus, který říká, že všechno naše trápení bere na sebe a přetváří ho v drahokamy pro Boží království; a ďábel, který nabízí, že naše možnosti rozšíří. Vrátí nám zdraví, pohodu, upraví vztahy, sežene peníze, dá nám neuvěřitelné schopnosti… „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ (Mt 4, 9) Jeho strategie je pořád stejná, a člověk na to také pořád stejně slyší.

Kafkovu hypnózu a jiné jevy překračující limity, které byly dány lidské přirozenosti, připomínají zvláště druhá dvě Pánova pokušení: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ - „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!“ Tady ďábel Pánovi připomíná, že jeho možnosti jsou přece mnohem větší, než s jakými může člověk běžně počítat. Stačí se bezhlavě „vrhnout“. Hypnóza se velmi podobá skoku z věže: člověk odevzdává svůj rozum, vůli, tělo, potažmo duši do rukou někoho jiného – a Bůh to rozhodně není!

Ďábel nelže, je to skutečně tak, člověk má neuvěřitelné možnosti, vždyť o tom mluví dokonce slovo Boží! Ale Ježíš mu řekl: „Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“ Pán Ježíš neříká, že je to nesmysl, ale že tyto možnosti lidského těla a ducha jsou zcela v Boží režii. Je velký rozdíl mezi třemi mládenci v peci ohnivé a fakírem, který leží na rozžhavených uhlíkách. První zachraňuje z ohně Bůh, druhý – za pomoci kdovíjakých sil – svévolně vstupuje do sfér, které člověku nejsou vlastní. Mládence v peci ohnivé můžeme také považovat za jakési „fakíry“ – za ty, kterým víra a důvěra v Boha Zachránce tak rozšířila ducha, že se jeho síla přelila i do těla, takže hravě odolalo ohni – tento výklad akceptuje obrovské a nevyužité možnosti lidské přirozenosti, ale ponechává v hlavní roli Boha jakožto iniciátora těchto jevů.

Není vyloučeno, že to, co dnes považujeme za nemožné a zcela se vymykající možnostem lidské přirozenosti, bude jednou vyzkoumáno a běžně používáno jako exaktní metoda. Hranice nemožného se díky lidskému důmyslu posunuje. Kdyby někdo viděl před pár stoletími člověka létat, jistě by ho považoval za vtěleného ďábla. A dnes je možností, jak překonat gravitaci, hned několik! Dokud ale nevíme, nechápeme, nemáme žádná rozumná data, je lepší si držet tyto věci od těla.

Kafka byl katolíkem a zůstal jím. Nevíme přesně, co všechno se mu do jeho víry vešlo. To by nás nemělo mást a překážet nám ve zdravém kritickém pohledu na jeho experimenty.


S přáním všeho dobrého

Linka víry

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Magie, okultismus, Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2022) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…